Will improving sales help Abercrombie & Fitch's figures?

The US clothing retailer will be hoping that further global expansion will help the company tap into South American sales. 

Shopper holding an Abercrombie & Fitch bag
Source: Bloomberg

On Wednesday 3 December Abercrombie & Fitch, the US clothing retailer, is due to post its third-quarter figures. Markets are expecting the adjusted earnings per share to jump from 19 cents up to 41.1 cents. Sales for the US clothing retailer are expected to increase from $890.605 million up to $911million and pre-tax profit is called to jump from $17.473 million up to $49.061 million.

These third-quarter figures come out just after the very important Black Friday in the US. Black Friday is the day after Thanksgiving and has historically been seen as the start of the festive period sales drive.

Although the vast majority of the company’s revenue comes from within the US, the firm has been keen to expand its global reach. The company currently has over 830 stores in the US and almost 170 stores in Canada, Asia, Australia, the Middle East and Europe. Breaking with tradition, Abercrombie & Fitch is now looking at franchising in Mexico with the aim of having stores set up in four major Mexican cities by the end of 2015.

Year-on-year shares in the company are down 14%, but off by over 34% from the August highs of $45.10. It will take more than just a decent set of third-quarter figures to encourage the markets to retest these levels. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.