Top traded UK stock: Glencore

Commodity and financial stocks dominate the top 10 traded UK stocks this week.  

They include; BHP which reports full-year earnings on Tuesday; Tesco, which will finalise a shortlist of bids for its Homeplus chain today; Lloyds which saw the UK government sell a further stake in it on Monday and Glencore, down 46% this year. IG technical analyst Josh Mahony charts its fortunes.

Trade now

Live Glencore | BHP Billiton | Tesco | Lloyds prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker