Shares at overbought/oversold levels

We look at which shares are trading in overbought or oversold territory, which can indicate strength or weakness in the price and may help identify changes in price direction.

In technical analysis, the relative strength index (RSI) helps to provide suggestions as to which stocks have seen extreme moves in the recent past. It is applicable in all timeframes, but it is usually found on the daily chart.

Readings above 70 warn of an overbought condition, suggesting a share may be poised to encounter a downward correction. In contrast, readings below 30 point to an oversold condition that may be poised to see rebound.

It is important to note that nothing is a certainty in financial markets, and an asset may remain overbought or oversold for an extended period without witnessing any ‘correcting’ move.

The stocks currently trading at overbought and oversold levels are shown below:

RSI chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.