SAB Miller glad to see back of 2013

Investors will be hoping for an optimistic statement from the company next week to help shares bounce from the bottom of the range.

A week ahead of its third-quarter trading statement SABMiller could do with some support. The start of 2013 went well for the international brewer, as shares shot up from 2862p all the way to year-highs of 3683p in the second week of May. Subsequently it traded in a range from 2960p to just above 3300p for the following seven months of the year. The 8% return on shares over the year in isolation would be regarded as very good, but against the back drop of the FTSE increasing by 10.5% it is a little less impressive.

At the start of 2014 it finds itself just bobbing above its six-month lows, in desperate need of some good news to create a more positive sentiment. 

The market perception of brewers is that they fit into the more defensive portfolios as they tend to have a loyal user base and a sector that becomes more heavily used during economic hardship. It has been in the developing regions that strength has been shown over the last three years, rather than in the more mature western markets. European revenue has fallen by 8.26% while Latin American revenue has increased by 9.89%

Traders will be monitoring the shares; any break below current levels could see fresh six-month lows squeezed lower. The 2960p level still looks to remain the key.

SAB Miller chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.