M&S sales drop for ninth quarter in a row

Investors’ patience is being tested, as once again M&S has failed to demonstrate convincingly that corners have been turned.

Marks and Spencer is now in the final year of a three-year plan to rejuvenate the profits of this once market-leading food and clothing retailer. CEO Marc Bolland recognised that extensive reorganisation was needed when he took over, and he set out the £2 billion plan to turn around the company’s fortunes. However, at the moment there are insufficient signs that he has been successful.

Once again, when drilling through the figures, it is the clothing and homewares side of the business that has let the team down, with second-quarter sales dropping 1.3%. This has not been a particularly smooth year for the company, with managerial and divisional changes disrupting the transaction of the business. However, it is the board’s inability to inspire a younger generation of shoppers with the Marks and Spencer brand that is particularly worrying, as the demographic of its core consumer continues to get older and older. Regardless of the fact that the company is approaching its 130-year anniversary, unless it delivers a product range to entice the younger generation it will not be around for another 130 years.

It appears the markets have been willing to wait for the three-year transformation process to complete before voting with their feet. But if this does not materialise soon, Marc Bolland will be looking over his shoulder nervously.

Marks and Spencer Group plc chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.