Goldman Sachs set to release Q1 figures

So far the figures from US banks in this reporting season have been mixed, and expectations for Goldman Sachs are lower than the previous quarter. 

Shares in Goldman Sachs are down by over 12% in 2014, as the outlook for revenue and profits has fallen away.

One of the bigger issues currently being faced by the US investment bank is the possibility it will have to shut down its Sigma X trading platform. Questions have been increasing over the last quarter about the way that ‘black box’ automated trading programs work alongside high frequency trading, and the implications this may have for ordinary investors. The Sigma X platform is a venue for trading private stock positions; an in-house product not available to the broader market. The final decision has not yet been reached, but it would certainly be a loss for the US bank’s annual returns should this be shut down.

One area where the firm could expect to benefit is the increasing IPO market as more companies come to the market to gain a quote. As one of the city’s largest corporate advisors, Goldman Sachs will have benefited from this upturn in fee generation.

First-quarter earnings are expected at $3.48, down year-on-year from $4.29. Revenue is also anticipated to have fallen by almost 25%. Unlike years previously, the bar has been set relatively low for these quarterly figures, and the share price is back down to lows last seen in July 2013. Although not oversold, the stock is not far off it and could be due a correction after a particularly weak first quarter.

Goldman Sachs chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.