Can Next continue to impress?

On Thursday 11 September Next is set to update the markets with an earnings release. 

Next's CEO Simon Wolfson
Source: Bloomberg

Next continues to set the pace for UK-based clothing retailers. The company’s ability to successfully migrate its consumers from its catalogue to the web has seen it lead from the front for years.

The company has benefited from its previous catalogue-customer base and having the infrastructure to deliver goods; replacing the catalogue with an online platform has also been a gain for both the company and the customer. The previous cost of having to distribute heavy catalogues has now been replaced by a considerably more cost-effective method of encouraging customers to browse online. Along with being cheaper to run the company it is also more able to keep its consumers up-to-date with its latest deals.

The last set of figures stated the company had seen an increase in sales of 7.5%, specifically from new lines such as sofas and curtains in stores. The firm's online sales have also increased by 16.2%.

Shares in Next have profited from a strong bullish trend, and with a number of its major competitors struggling its position at the top of the table could continue for some time. Only a break below the 200-day moving average would trigger a reassessment of the company. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.