Bank of America: Q4 earnings

Summary of Bank of America's earnings for its fourth quarter, following which shares were down 2.12% immediately after results in the pre-market (12.24pm London time).

 

Revenue

Earnings per share

Expected

$21.06 billion $0.31

Actual

$18.73 billion $0.32

 

Start trading nowlog in or see live chart

Bank of America’s figures were a mixed bag, missing revenue but squeaking in with a slightly higher EPS figure than forecast. At least it was an improvement from the previous quarter’s 4 cents loss per share, while the cost-cutting programme is really beginning to kick into high gear. JPMorgan and Wells Fargo both stressed their preparedness for a downturn in credit and the economy generally, but Bank of America skirted these awkward questions, a worrying sign that risk management is perhaps not what it should be. 

Here is a full list of US stocks that can be traded outside New York Stock Exchange trading hours of 2.30pm to 9pm (London time).

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.