Apple: Q1 earnings

Summary of Apple's earnings for its first quarter.

Revenue: $57.6 billion vs $57.48 billion expected

Net Income: $13.07 billion

Earnings per share: $14.50 vs $14.07 expected

Since guidance for Q2 falls short of expectations, with earnings of $42-44 billion against prior estimates of $46.1 billion, Apple stock fell 4% immediately after results were released.

Start trading nowlog in or see live chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.