Contactați

Dacă nu sunteți client:
0800 400 033
Dacă sunteți client: 
0800 400 032
E-mail: newaccounts.ro@ig.com

Începeți să tranzacționați acum

Deschiderea unui cont este gratuită și nu sunt necesare descărcări pentru a utiliza platforma noastră bazată pe web.

Cont demo gratuit

Exersează tranzacționarea cu fonduri virtuale în valoare de 30.000 €.

Tehnologie de tranzacționare personalizabilă

Descoperiți platforma noastră premiată bazată pe web și aplicații special concepute pentru tableta sau telefonul dvs.

Termenii și condițiile site-ului web

Acest site web este deținut și operat de compania IG Europe GmbT. Accesul dvs. la acest site web și utilizarea acestuia fac obiectul acestor termeni și condiții, al acordului nostru cu clientul („Customer Agreement”) și al oricăror notificări, exonerări de răspundere sau al altor termeni și condiții sau al altor afirmații incluse în acest site web (denumite colectiv „Termeni și Condiții”). Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile.

Responsabilitatea vizitatorilor

Informațiile incluse în acest site web nu sunt destinate rezidenților Statelor Unite, Belgiei sau Australiei și nu sunt destinate pentru a fi distribuite sau utilizate de alte persoane din țări sau jurisdicții în care o astfel de distribuție sau utilizare ar încălca legislația sau regulamentele locale. Este responsabilitatea vizitatorilor acestui site web să ia cunoștință de termeni și să respecte orice legi sau regulamente locale care li se adresează.

Produse și servicii

Nu este obligatoriu ca toate produsele și serviciile la care se face referire în acest site web să fie furnizate de noi. Identificarea sau utilizarea oricăror produse oferte de la terți, servicii, site-uri web sau rețele nu reprezintă aprobarea acestor produse, servicii, site-uri web sau rețele. Acest site web vă poate permite să accesați site-uri web și rețele furnizate de alte persoane în afară de noi, prin hipertext sau prin alt link. Nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea, de orice natură, cu privire la posibilele materiale de pe posibilele site-uri web sau rețele care nu se află sub controlul nostru direct. Confirmați faptul că accesul dvs. la aceste site-uri web sau rețele diferite, prin intermediul unui astfel de link, este posibil să ne solicite să oferim anumite informații despre dvs. proprietarului site-ului web sau rețelei respective. Nicio parte a acestui site web nu este concepută să fie înțeleasă și nici nu trebuie înțeleasă de către dvs. ca fiind de consultanță pentru investițiile dvs. din partea noastră sau prin intermediu companiei noastre.
 

Oferte de la terți

Acest site web poate conține trimiteri la alte oferte speciale sau promoții făcute de persoane care nu fac parte din grupul nostru de companii. În temeiul oricăror legi aplicabile care nu pot fi excluse, nu facem declarații și garanții privitoare la calitatea, acuratețea, vandabilitatea sau caracterul adecvat pentru un anumit scop al bunurilor sau serviciilor puse la dispoziție de aceste persoane. Obținerea de bunuri sau servicii din partea acestor persoane se face pe propriul dvs. risc. Veți exonera de răspundere fiecare membru al grupului nostru de companii împotriva pierderilor, daunelor, costurilor și cheltuielilor ce decurg din sau sunt în legătură cu obținerea de către dvs. a bunurilor sau serviciilor provenite de la terți, la care se face trimitere din acest site web.

Tranzacționare

Acest site web conține zone publice și zone pentru clienți. Zona pentru clienți este accesibilă clienților care și-au deschis un cont și conține platforma noastră internet. Platforma internet vă permite să deschideți și să închideți poziții în cadrul companiei noastre și vă oferă acces la informațiile despre cont inclusiv la pozițiile deschise, precum și alte caracteristici. Puteți deschide sau închide o poziție pe ecranul introductiv, prin atingerea butonului relevant. Pe ecran va apărea o confirmare și noua poziție va fi prezentă în informațiile contului dvs.

Date despre piețe

Referitor la orice date despre piețe sau alte informații pe care noi sau orice alt furnizor terț de servicii le afișăm pe site-ul web, (a) aceste date sunt indicative și noi și orice astfel de furnizor nu suntem responsabili sau răspunzători dacă astfel de date sau informații sunt imprecise sau incomplete în vreo privință; (b) noi și orice astfel de furnizor nu suntem responsabili sau răspunzători pentru posibilele acțiuni pe care le întreprindeți sau nu, pe baza acestor date sau informații și (c) aceste date și informații sunt proprietatea noastră și/sau a orice astfel de furnizor și nu aveți permisiunea de a retransmite, de a redistribui, de a publica, de a divulga sau de a afișa, integral sau parțial, aceste date sau informații către terțe părți, cu excepția situației în care acest lucru ar putea fi solicitat prin anumite legi sau regulamente.”

Confidențialitate

Vom îndeplini obligațiile care ne sunt impuse de legislația aplicabilă referitoare la protecția datelor, inclusiv Legea Federală Germană privind Protecția Datelor și Regulamentul General privind Protecția Datelor (679/2016). Vom folosi informațiile de natură personală pe care ni le-ați transmis în conformitate cu prevederile din Acordul cu Clientul.

Confidențialitate

La deschiderea unui cont în cadrul companiei noastre, vă vom oferi un număr de cont și o parolă. Este obligația dvs. să păstrați confidențialitatea acestor detalii și nu trebuie să le divulgați altor persoane. Confirmați și sunteți de acord că orice instrucțiune sau comunicare transmisă de dvs. sau din partea dvs. prin intermediul site-ului nostru web este făcută pe propriul dvs. risc. Ne autorizați să ne bazăm și să acționăm, să tratăm ca autorizată pe deplin și ca executori pentru dvs., orice instrucțiune care ne-a fost transmisă și despre care credem că ne-a fost transmisă de dvs. sau din partea dvs. de către un agent sau intermediar despre care credem, fără intenții ascunse, că a fost autorizat legal de către dvs. Confirmați și sunteți de acord că avem dreptul să ne bazăm pe numărul dvs. de cont și/sau pe parola dvs. pentru a vă identifica și sunteți de acord să nu divulgați aceste informații unor persoane care nu au fost autorizate legal de către dvs.

Disclaimer și limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă de lege, nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru nicio pierdere sau daune pe care le-ați suferit din cauza utilizării sau a accesării acestui site web sau din cauza eșecului nostru de a vă pune la dispoziție acest site web. Răspunderea noastră pentru neglijență, pentru încălcarea contractului sau pentru încălcarea oricărei legi ca urmare a eșecului nostru de a vă pune la dispoziție acest site web sau orice parte a acestui site web sau pentru orice probleme cu acest site web, care nu pot fi excluse pe temeiuri legale, este limitată, la propria noastră alegere și în măsura maximă permisă de lege, la refurnizarea acestui site web sau a oricărei părți a acestui site web către dvs. sau la plata pentru refurnizarea acestui site web sau a oricărei părți a acestui site web către dvs.

Jurisdicție

Termenii și Condițiile de față sunt guvernate, reglementate și interpretate în conformitate cu legile Republicii Federale Germania. Părțile se supun irevocabil jurisdicției neexclusive a instanțelor din Frankfurt am Main pentru stabilirea oricărui litigiu referitor la Termeni și Condiții.

Modificare

Deși am depus toate eforturile pentru a asigura acuratețea informațiilor din acest site web, informațiile oferite pe site-ul web fac obiectul modificării, deseori fără preaviz.

Termenii și Condițiile de față pot fi modificate de noi în orice moment și dvs. sunteți de acord să continuați să vă supuneți acestor Termeni și Condiții cu modificările ulterioare. Vă vom notifica cu privire la aceste modificări prin publicarea Termenilor și Condițiilor revizuite pe acest site web – nu vă vom notifica separat cu privire la aceste modificări.

Separabilitate

Dacă o prevedere a acestor Termeni și Condiții este nulă, inaplicabilă sau ilegală într-o jurisdicție, total sau parțial, atunci prevederea respectivă sau, dacă este permis, partea relevantă a acesteia, va fi separată cu privire la jurisdicția respectivă. Restul termenilor și condiții vor rămâne în vigoare în întregime și valabilitatea sau aplicabilitatea acelei prevederi în orice altă jurisdicție nu va fi afectată. Această clauză nu va avea efect dacă separarea modifică natura de bază a termenilor și condițiilor sau dacă este contrară politicii publice.

Proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, drepturile privind bazele de date, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală din conținutul acestui site web aparțin companiei noastre sau unei terțe părți, inclusiv licențiatorilor noștri. Acest conținut poate include nume, termeni și/sau date care pot fi identificate sau nu cu un simbol care să le identifice ca nume, termen sau articol prin care este revendicat dreptul de autor sau prin care este deținută o marcă comercială înregistrată. Lipsa unui astfel de simbol nu trebuie înțeleasă, sub nicio formă, a însemna că numele, termenul sau datele nu sunt proprietatea intelectuală a companiei noastre sau a unei terțe părți.

Orice proprietate intelectuală terță utilizată de noi în conținutul site-ului nostru web nu trebuie interpretată a însemna că proprietarul terț sponsorizează, sprijină sau este afiliat în orice fel cu noi sau cu activitatea noastră, nici că acesta face vreo declarație referitoare la posibilitatea de tranzacționare a produselor noastre.

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este necesar pentru a vizualiza informațiile din acest site web în browserul dvs. sau în măsura în care acest lucru este permis de legislația germană sau de acești Termeni și Condiții, nicio informație sau conținut din acest site web nu poate fi reprodus, adaptat, încărcat pe un site terț, nu se pot face trimiteri la acesta, nu poate fi încadrat, reprodus în public, distribuit sau transmis, sub nicio formă și prin niciun proces, fără consimțământul nostru expres, exprimat în scris.

Apple, sigla Apple, iPod, iPad, iPod touch și iTunes sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc, înregistrată în SUA și în alte țări. iPhone este marcă comercială a Apple Inc. App Store este marcă de serviciu a Apple Inc.

Android este marcă comercială a Google Inc.

Marca comercială BlackBerry® este proprietatea Research In Motion Limited și este înregistrată și/sau utilizată în SUA și în alte țări din lume.

Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Notificări

Este posibil să trimitem notificări pe adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că ne notificați cu privire la o posibilă modificare a adresei dvs. de e-mail. Orice notificare trimisă de noi pe adresa dvs. de e-mail va fi considerată livrată la momentul trimiterii. 

Încetarea

Avem dreptul de a înceta utilizarea acestui site web de către dvs. dacă stabilim, la propria noastră discreție, că ați încălcat Termenii și Condițiile.

CFD-urile sunt instrumente complexe și din cauza efectului de levier prezintă un risc ridicat de a pierde rapid bani. 76% din clienții de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Asigurați-vă că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. CFD-urile sunt instrumente complexe și din cauza efectului de levier prezintă un risc ridicat de a pierde rapid bani.