Contactați

Dacă nu sunteți client:
0800 400 033
Dacă sunteți client: 
0800 400 032
E-mail: newaccounts.ro@ig.com

Începeți să tranzacționați acum

Deschiderea unui cont este gratuită și nu sunt necesare descărcări pentru a utiliza platforma noastră bazată pe web.

Cont demo gratuit

Exersează tranzacționarea cu fonduri virtuale în valoare de 30.000 €.

Tehnologie de tranzacționare personalizabilă

Descoperiți platforma noastră premiată bazată pe web și aplicații special concepute pentru tableta sau telefonul dvs.

Detalii despre indici în MT4

Executie mai rapida și tranzacționare automatizată pe 14 indici globali

Piețele noastre pe indici sunt tranzacții fără expirare, care au scopul să reproducă prețul cash al indicelui activ suport și prin urmare sunt ajustate pentru dobândă și dividende [4]. Notele din [parantezele pătrate] pot fi găsite în fila Note.

Nume indice [1]

Simbol MT4

Valoarea unui contract

Ore de tranzacții [2]

Spread [3]

Cerință de marjă
necesară pentru
Clienti de Retail

Cerință de marjă
necesară pentru
Clienti Profesionali

Australia 200
24 de ore
AUS200 AUS25 09:50 - 10:00
10:00 - 16:00
16:00 - 16:30
17:10 - 08:00 (Sydney) [3a]
Toate celelalte ore

2
1
2
3

5

5,00% 0,45%
China 300
24 de ore
CSI300 CNH300 01:30 - 03:30
05:00 - 07:00
Toate celelalte ore
3
3
8
10,00% 1,80%

EU Stocks 50
24 de ore

EUSTX50 10

07:00 - 21:00
21:00 - 00:15

00:15 - 07:00

1,5

3.8

2

5,00% 0,45%
France 40
24 de ore
FRA40 €10

08:00 - 16:30
16:30 - 21:00
21:00 - 00:15

00:15 - 07:00
07:00 - 08:00

1
2
4

3
2

5,00% 0,45%
FTSE 100
24 de ore
FTSE100 £10

08:00 - 16:30
16:30 - 21:00
21:00 - 01:00

01:00 - 07:00

07:00 - 08:00

1
2
4
3

2

5,00% 0,45%
Germany 30
24 de ore
GER30 €25

08:00 - 16:30
16:30 - 21:00
21:00 - 00:15

00:15 - 07:00
07:00 - 08:00

1
2
5

4
2

5,00% 0,45%
Netherlands 25
24 de ore
NET25 €200 08:00 - 16:30
16:30 - 21:00
21:00 - 07:00
07:00 - 08:00
0,1
0,3
0,5
0,3
10,00% 0,90%
Hong Kong HS50
24 de ore
HK50 HKD50 01:15 - 04:00
05:00 - 08:15
09:00 - 16:59 [3a]
Toate celelalte ore
5
5*
5
30
10,00% 1,35%

Japan 225 [1a]
24 de ore

JPN225 $5 23:00 - 23:30
23:30 - 06:25
06:25 - 22:00
Toate celelalte ore
15
7
15
30
5,00% 0,45%
Spain 35 SPA35 €10 08:00 - 16:30
16:30 - 19:00
19:00 - 08:00
5
5*
18
10,00% 0,90%
Sweden 30 SWE30 SEK100 08:00 - 16:25
16:25 - 08:00
0,5
1,5
10,00% 0,68%
Switzerland Blue Chip SUI30 CHF10 07:00 - 21:00
21:00 - 07:00
2*
6
10,00% 0,68%
US Tech 100 NAS100 $100 14:30 - 21:00
21:15 - 21:30
22:00 - 23:00
Toate celelalte ore
1
3
5
2
5,00% 0,45%
US 500 SPX500 $250 14:30 - 21:00
21:15 - 21:30
22:00 - 23:00
Toate celelalte ore
0,4
0,9
1,5
0,6
5,00% 0,45%
Wall Street US30 $10 08:00 - 14:30
14:30 - 21:00
21:15 - 21:30
22:00 - 23:00
Toate celelalte ore

2,4
1,6
5,8
9,8

3,8

5,00% 0,45%

Note la tabele

CFD-urile noastre pe indici bursieri sunt contracte care îi oferă clientului o expunerea la modificările valorilor unui indice bursier, dar nu pot avea ca rezultat livrarea de acțiuni sau instrumente prin sau către client. Numărul minim al tranzacției începe, de obicei, de la 0,2 contracte. Consultați în această pagina pentru a afla numărul minim al tranzacției pentru fiecare piață. Nu vom debita comisioane suplimentare, cu excepția situației în care vă notificăm în scris cu privire la acest aspect.

1. Acolo unde este menționat, tranzacționarea de 24 de ore se deschide la ora 23.02 (ora din Regatul Unit) în zilele de duminică, cu excepția Wall Street, US 500, US Tech 100 și Japan 225, care se deschid la ora 23.00 (ora din Regatul Unit) în zilele de duminică. tranzacționarea de 24 de ore se închide la ora 22.00 (ora din Regatul Unit), în zilele de vineri.

Alți indici sunt oferiți numai dacă piața de active suport este deschisă. Solicitați de la serviciul cu clienți informații despre zilele festive.

a) Rețineți că Japan 225 are prețul exprimat sub forma unui contract denominat în USD.

2. Toate programele de tranzacționare sunt indicate în ora din Regatul Unit, dacă nu este specificat altceva. Rețineți că programele propriu-zise de tranzacționare sunt guvernate de ora locală a țării de origine a indicelui. Prin urmare, ajustările sezoniere (cum ar fi ora de vară) din Regatul Unit sau din țara de origine pot face ca programul prezentat să fie imprecis.

a) În perioada orei de vară din SUA, această sesiune este activă între orele 17:10 și 07:00 (ora din Sydney).

3. a) CFD-urile pe indici sunt cotate prin raportare la prima lună a contractului din piața de contracte futures active suport. Prețurile cash ale CFD-urilor sunt ajustate pentru fair value între prețurile indicelui cash și contractul futures relevant.

b) Spreadurile sunt supuse variațiilor, în special în condițiile unei piețe volatile. Pe piețele de indici de 24 de ore, spreadurile noastre depind de faptul dacă piața de contracte futures active suport: e deschisă (în timpul orelor de program) sau e închisă (în afara orelor de program). Alte piețe pe indici sunt cotate numai dacă piața de contracte futures active suport este deschisă. Spreadurile noastre de tranzacționare pot să varieze reflectând lichiditatea disponibilă din diferite perioade ale zilei. Spreadul nostru normal din timpul fiecărei perioade este prezentat în tabel.

c) Spreadurile de tranzacționare pot fi fixe sau variabile. Dacă sunt utilizate spreaduri variabile, atunci spreadul afișat în acest tabel este valoarea spreadului IG plus spreadul pieței de contracte futures active suport. Spreadurile variabile de tranzacționare sunt marcate cu un asterisc (*).

d) Pe toate piețele de indici, atunci când piața de contracte futures active suport este deschisă, nu aplicăm ponderarea sau erori sistematice la sursele noastre de stabilire a prețurilor (cu excepția ajustărilor fair value).

e) În timpul sesiunilor din afara orelor de program pe piețele de indici de 24 de ore, cotațiile reflectă propria noastră perspectivă asupra unei piețe. Aici ar putea fi inclusă raportarea la mișcările de preț din alte piețe relevante care sunt deschise. Mai mult, operațiile făcute de alți clienți pot afecta în sine cotațiile noastre. Este posibil să nu existe niciun reper față de care să ne măsurăm cotația în aceste cazuri.

f) Pe piețele de indici IG tranzactionabili in weekend, cotațiile noastre reflectă propria noastră viziune asupra perspectivelor fiecărei piețe. Aceasta ar putea include analiza fluxurilor de știri specifice pieței sau teritoriului geografic care ar putea afecta piața de indici cotată. Mai mult, tranzacțiile efectuate de alți clienți poate afecta cotațiile noastre. Nu poate exista nimic împotriva măsurării cotației nostre in aceste momente.

4. CFD-urile pe indici bursieri cash sunt tranzacții care nu expiră (dacă acest lucru nu a fost cerut; consultați nota 6). Pentru fiecare zi în care o poziție este deschisă, ajustările sunt calculate pentru a reflecta efectul dobânzii (i) și, dacă este necesar, al dividendelor (ii).

i) O ajustare zilnică a dobânzii este calculată pentru orice poziție care este deschisă înainte de ora 22:00 (ora din Regatul Unit) și care încă este deschisă și după ora 22:00 (ora din Regatul Unit). Pentru contractele pe indici bursieri denominate în dolari australieni, o ajustare zilnică a dobânzii este calculată pentru orice poziție care este deschisă înainte de ora 16:50 (ora din Sydney) și care încă este deschisă și după ora 16:50 (ora din Sydney). Aceste ajustări sunt făcute zilnic în contul clientului. Rețineți că, în zilele de vineri, pozițiile deschise vor fi ajustate pentru o finanțare de 3 zile, care să acopere zilele de weekend.

Ajustările la dobândă sunt calculate după cum urmează:

D = n x L x C x i / 365

unde:

D = ajustarea zilnică a dobânzii

n = numărul de loturi

L = mărimea lotului

C = prețul indicelui activ suport la ora 22:00 (ora din Regatul Unit)

i = rata anuală aplicabilă

Notă: Formula utilizează un divizor de 365 de zile pentru FTSE® 100 și pentru alte piețe denominate în GBP, SGD și ZAR, și un divizor de 360 de zile pentru toate celelalte piețe.

Dobânda în ceea ce privește pozițiile long este debitată din contul unui client, iar dobânda în ceea ce privește pozițiile short este creditată în sau debitată din contul unui client.

ii) Este aplicată o ajustare corespunzătoare dividendului, pentru a compensa ajustarea ex-dividend a indicelui. Acesta este numărul de puncte cu care trebuie ajustat în jos prețul indicelui, pentru a se lua în calcul acele acțiuni ce fac parte din indice care devin ex-dividend la închiderea pieței cash. Vom utiliza valoarea ex-dividend estimată de Bloomberg (E&OE), rotunjită la tick minim pe care o folosim pentru indicele respectiv pentru a stabili ce ajustare trebuie aplicată. În cazul pozițiilor long, ajustarea dividendului este creditată în contul clientului. În cazul pozițiilor short, ajustarea dividendului este debitată în contul clientului.

5. Atunci când tranzacționați într-o monedă diferită de moneda de bază, cerințele de marjă și profitul sau pierderea vor fi înregistrate în contul dvs., în moneda respectivă. În mod implicit, vom converti automat orice profit sau pierdere realizată la închiderea unei poziții, la moneda dvs. de bază, incluzând un tarif de maxim 0,3% din rata spot curentă. Pentru indicii, cerințele de marjă nu iau în considerare efectul de levier.

6. Clienții pot solicita ca o poziție deschisă de indici bursieri să expire în ziua în care este făcută solicitarea.

Nu vom fi de acord cu o astfel de solicitare, dacă:

a) mărimea poziției sau a pozițiilor este mai mare de 10 contracte

b) solicitarea este făcută cu mai puțin de două ore înainte de închiderea pieței aferente

În acordului nostru cu o solicitare de expirare, tranzacția sau tranzacțiile în cauză vor deveni o „Tranzacție cu dată de expirare” și vor expira automat la prețul oficial de închidere al pieței aferent, așa cum este listat pe coloana „Piețe cu dată de expirare”.

7. Clienții profesionali sunt excluşi de la măsurile de reglementare privind efectul de levier, aplicate pentru clienții de retail, și pot să tranzacționeze pe margini mai mici. Puteți afla mai multe și verificați eligibilitatea dvs. pe pagina noastră de tranzacționare profesională.

8. Dacă sunteți client al IG Europe GmbH și Margin Trading Customer Agreement este revocat în conformitate cu instrucțiunea de revocare prevăzută în acordul respectiv, orice tranzacție deja încheiată în temeiul acordului respectiv nu va fi revocată, dar închisă în condițiile relevante ale Margin Trading Customer Agreement, care va continua să se aplice unei astfel de închideri, împreună cu aceste detalii despre produs, indiferent de revocarea unui astfel de acord.

CFD-urile sunt instrumente complexe și din cauza efectului de levier prezintă un risc ridicat de a pierde rapid bani. 76% din clienții de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Asigurați-vă că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. CFD-urile sunt instrumente complexe și din cauza efectului de levier prezintă un risc ridicat de a pierde rapid bani.