Vanlige feil

Vanlige feil

Begrense mulighetene

Finansverdenen byr på enorme muligheter. Det finnes et tilsynelatende uendelig utvalg av markeder du kan handle på, inkludert aksje-, valuta- og råvaremarkeder, og et like uendelig utvalg av produkter.

Det foreligger alltid en fare for overeksponering, og du bør aldri åpne posisjoner bare for moro skyld. Men hvis du overser handelsalternativer, kan du begrense dine fortjenestemuligheter.

En feil mange begår, er å tro at de bare kan handle i et instrument som de forventer vil øke i verdi (longposisjon). Mange ignorerer fullstendig at de som regel like lett kan spekulere i at et instrument faller i verdi (shortposisjon).

Ser du bort fra muligheten til shortsalg, begrenses handelsmulighetene dine betydelig. Du kan lære mer om shortsalg i Shortsalg-modulen.

Overdiversifisering

Hvor mye du skal eksponere deg mot ulike markeder, er en avgjørelse du må ta selv, basert på kunnskapen og erfaringsnivået ditt.

Men merk deg at du bør holde deg til markeder og produkter du kjenner godt, og ikke la deg friste av ukjente muligheter.

Du tror kanskje det er forsvarlig å diversifisere eierinteressene, kanskje for å sikre posisjonene eller den samlede porteføljen. Denne strategien har noe for seg, men bare i den grad du handler med kjente instrumenter. Hvis du handler utelukkende for å diversifisere, kan du lett begå feil.

Overeksponering

Noen ganger ser du deg blind på mulighetene og kan bli fristet til å investere hele kapitalen i det du tror er gunstige posisjoner. I slike situasjoner risikerer du å bli overeksponert.

Siden ingen av oss er synske, kan vi alle bli tatt på senga av en uforutsett hendelse som raskt sender markedet i motsatt retning. Selv om du har begrenset risikoen, kan du likevel gå på et betydelig tap hvis du har investert en stor sum.

Dette gjelder spesielt hvis du handler med girede produkter, slik at du risikerer å miste mer enn den opprinnelige investeringen.

Unødvendig risiko

Dette punktet burde være innlysende. Risiko er en del av investeringen, og du bør vurdere risiko-/avkastningsforholdet til alle posisjoner du inngår. Men det er viktig at du har et realistisk perspektiv og kan identifisere hvilke risikoer som er en del av planen, og hvilke som er unødvendige og kanskje også tåpelige.

Noen enkle eksempler er å shorte i et stigende marked, eller å kjøpe når trenden er fallende. Det finnes ingen regel uten inntak, og disse unntakene kan virke veldig fristende. Sørg bare for at du alltid vet hvor på risikostigen rimelig risiko stopper, og hvor unødvendig risiko begynner.

Misoppfatte trenden

Trender er vanligvis langsiktige og er mer basert på makroøkonomiske påvirkninger enn på engangshendelser. Politiske eller økonomiske enkelthendelser skaper sjelden trender på egen hånd.

Hvis for eksempel ledighetstallene fra USA er høyere enn forventet, kan det føre til at Dow Jones-indeksen stuper. Men dette betyr ikke nødvendigvis at indeksens generelle trend endres fra positiv til negativ.

Det finnes en overflod av programvare for å analysere markedstrender, og disse verktøyene kan være svært nyttige hvis de brukes riktig. Du bør skille nøye mellom kortsiktige og langsiktige faktorer, siden programmet ikke nødvendigvis alltid tar hensyn til disse.