Vanlige feil

Vanlige handelsfeil

For avhengig av programvare

De fleste investorer tar i bruk en eller annen form for teknologi som hjelp. Kanskje følger du en bestemt persons analyser eller anbefalinger. Kanskje replikerer du spesielle grafsystemer eller ser nærmere på de grunnleggende verdiene i et bestemt marked.

Selv om alle disse analyseverktøyene er nyttige, er det viktig å huske at de bare er verktøy. Hvis du gjør deg for avhengig av dem, kan de ødelegge for suksessen i stedet for å bidra til den. Å handle blindt på anbefalinger fra programvare eller analyseverktøy kan ofte være en oppskrift på katastrofe.

Når du bruker teknologi (for eksempel grafprogramvare eller andre analyseverktøy), er viktig at du forstår de underliggende konseptene og hva som ligger bak det grafene forteller deg. Slik vil du kunne se det store bildet og unngå unødvendige feil.

Dårlig timing

Dårlig timing er vanlig blant nybegynnere. Uerfarne investorer går ofte glipp av det fulle potensialet til en idé fordi de ikke velger riktig tidspunkt.

Dnn beste måten å lære om timing på, er gjennom egne erfaringer.

Manglende handelslogg

En detaljert handelsoversikt kan ha mange fordeler. Den kan vise hva du tidligere har gjort riktig, og hva du har gjort galt. De fleste investorene går glipp av disse læringsmulighetene.

Tenk på hvor nyttig det er å se tilbake på hva som skjedde i markedet, hvilke posisjoner du inntok, hvor mye du tjente/tapte, og hva du følte da du åpnet og lukket posisjonen.

En handelslogg eller dagbok kan være et utrolig kraftig verktøy. På dette området er det mange som slurver, og som må betale dyrt.

Manglende beregning av risiko/avkastning

Uansett hvor stor risikoappetitt du har, bør du være klar over risiko-/avkastningsforholdet til hver posisjon, slik at du alltid vet hvor du står.

Avvik fra planen

Det er viktig å lage en handelsplan, men den har ingen funksjon hvis du stadig avviker fra retningen du har staket ut.

Hver eneste dag kan du bli fristet til å ignorere handelsplanen og holde posisjonen litt lenger eller gå tungt inn i en ny posisjon. Men hvis du virkelig tar deg tid til å utvikle handelsplanen, bør du ha tro på at det er en strategi som passer for deg.

Selv den beste handelsplanen er bare en rettledning. Men jo bedre rettledning, og jo bedre du klarer å holde deg til den, desto større suksess vil du ha i det lange løp.

Ikke vite når du bør stoppe

En av de farligste misoppfatningene er at du kan ri av enhver storm og snu tap til gevinst.

Å vite når du skal kutte tap, er en viktig ferdighet som utvikles gjennom erfaring. Men det finnes teknikker du kan bruke til å beskytte deg mot å holde fallende posisjoner åpne for lenge.

Selvfølgelig kan det oppstå situasjoner der du må tåle midlertidige tap for å oppnå langsiktig gevinst. Etter hvert som du får erfaring med å handle på finansmarkedene, lærer du deg å gjenkjenne slike situasjoner.

Overreagere på gevinst

Hver gang du oppnår en betydelig fortjeneste på en handel, kommer du til å føle deg glad og oppstemt.  Vær klar over at dette kan påvirke dine markedsoppfatninger og handlinger, spesielt når det gjelder fremtidige posisjoner. Etter en suksess er du som regel entusiastisk og optimistisk. Du risikerer derfor å gå for raskt inn i en ny posisjon som ikke er like gunstig.

Husk at det ikke finnes noe slikt som en «seiersrekke». Selv om du har lykkes et par ganger, betyr det ikke at du kommer til å tjene på alt du gjør. Bare en god handelsstrategi kan hjelpe deg med å opprettholde lønnsomheten på lang sikt.

Det første du bør gjøre etter en gevinst, er å sette deg tilbake og vurdere handelsstrategien grundig. Alle nye posisjoner du åpner på dette tidspunktet, bør være i tråd med den generelle handelsplanen. Ikke ta forhastede beslutninger mens du fortsatt er i seiersrus.