Valuta

Valutamarkeder

Valutapar

De mest populære valutaparene, for eksempel EUR/USD, USD/JPY og GBP/USD, kalles «store valutapar». På engelsk har de ofte kallenavn, for eksempel «cable» for GBP/USD-paret – noe som refererer til den transatlantiske telegrafkabelen som opprinnelig overførte informasjonen om vekslingskursen.

Parene som handles sjeldnere, kalles mindre valutapar. Betegnelsen valutakryss forekommer også. De mest populære mindre parene har en tendens til å inneholde euro (EUR), britiske pund (GBP) eller japanske yen (JPY).

Du kan også komme over par som inneholder en stor valuta sammen med en annen valuta fra land med en liten eller fremvoksende økonomi. Disse kalles eksotiske par eller «exotics».  Her er noen eksempler: GBP/MXN (britiske pund og meksikanske pesos) eller USD/PLN (amerikanske dollar og polske zloty).

Andre valutaklasser, for eksempel australasiatiske og skandinaviske par, grupperes langs regionale linjer. I disse klassene er valutaer fra de respektive regionene satt opp mot hverandre eller knyttet til andre valutaer fra rundt om i verden.

 
 

Hva driver valutamarkedet?

Valutamarkedene påvirkes av en rekke faktorer:

 

Renter

Den viktigste pådriveren for valutakursene er rentene som settes av sentralbankene. Siden valutaer representerer landenes økonomi, vil forskjeller i renter påvirke valutaenes relative verdi.

En renteøkning får vanligvis flere investorer til å gå inn i markedet, slik at etterspørselen etter valutaen stiger. Investorene vil sannsynligvis kjøpe papirer denominert i høyrentevalutaer, siden disse gir høyere avkastning på investeringen.

En rentestigning betyr imidlertid også at pengene blir dyrere. Hvis selskapet må låne penger, blir investeringsmulighetene mindre gunstige. Dermed kan etterspørselen etter valutaen komme til å minke.

Et rentefall gjør vanligvis at investorene mister interessen for landets verdipapirer, siden det reduserer avkastningen på investeringen. Dette kan føre til lavere etterspørsel etter landets verdipapirer, slik at valutaen svekkes i verdi.

Imidlertid kan et rentekutt også gjøre det billigere å låne penger, slik at investeringsmulighetene blir mer gunstige, og etterspørselen etter valutaen øker.

Økonomiske kunngjøringer

Kunngjøringer om BNP-tall, arbeidsledighet og produksjonsdata kan ha en kraftig innvirkning på valutamarkedene fordi de påvirker tilliten til et lands økonomiske stabilitet.

Hvis for eksempel den amerikanske arbeidsledigheten er høy, kan det svekke tilliten til amerikanske dollar og få investorene til å selge valutaen. Hvis investorene er tilbøyelige til å selge i stedet for å kjøpe, presses dollarens kurs nedover i forhold til andre valutaer.

Valutakursene blir ikke bare påvirket av utviklingen i basisvalutaens hjemland. Hvis den kinesiske regjeringen kunngjør planer om å bygge flere fabrikker, vil det sannsynligvis føre til at den amerikanske dollaren øker i verdi, siden investorene kommer til å forvente at selskapene i USA vil motta ordrer på byggemateriale, for eksempel stål.

Markedsstemning

Hver enkeltinvestor har sin personlige mening om hvilken retning valutamarkedet beveger seg i. Markedsstemningen representerer derimot flertallet av markedsaktørene.

Når de tar beslutninger, vil valutainvestorene både vurdere markedsstemningen og ta i bruk mer vitenskapelige metoder, for eksempel teknisk analyse. Les mer i modulen Teknisk analyse.