Hva er valuta?

Valuta henviser helt enkelt til konverteringen av en valuta til en annen. Valuta er det største finansielle markedet i verden – og et av de mest volatile.

Les mer om valutatrading hos IG.

Valuta forklart

Valuta (Foreign Exchange) er den måten enkeltpersoner, bedrifter og sentrale banker konverterer en valuta til en annen. Selv om mye valutakonvertering gjøres av praktiske grunner, blir mesteparten av valutakonvertering gjort med tanke på å sitte igjen med en gevinst.

Mengden valuta som konverteres hver dag – over 5 billioner USD – gjør valuta til det største finansielle markedet i verden og kan gjøre prisbevegelser på noen valutaer ekstremt volatile. Volatiliteten er en del av hvorfor valuta er så attraktivt for noen traders. Den kommer med en høyere sjanse for høy gevinst, mens den samtidig også øker risikoen.

Hva er en valutakurs?

Valutakursen er til den kursen en valuta kan veksles til en annen. De kvoteres i kryss som GBP/USD (britisk pund og amerikansk dollar). En valutakurs er enten flytende – endres fra dag til dag – eller satt til en bestemt kurs. For eksempel, qatarske riyals er fastsatt til USD til en bestemt kurs på 1 $/3,64 QR.

Hvorfor trade valuta?

Det er mange grunner til hvorfor noen skulle ville delta i valutamarkedet. To viktige aktiviteter gjør opp mesteparten av valutatraders.

Kjøpe varer eller tjenester utenlands

Dette er den typen valutatrading de fleste er kjent med. Uansett om det er en enkeltperson eller en bedrift som trenger å kjøpe noe i en annen valuta, så må en valutatrade finne sted. For bedrifter innen internasjonal handel, er valutakonvertering nødvendig.

Selv om valutatrades av praktiske årsaker skjer til ethvert sekund hver dag, gjør de opp en relativt liten andel av all valutatrading.

 

Spekulasjon

De fleste valutatraders tar derimot sikte på å tjene penger. Traders som spekulerer på valutakurser har ingen planer om å ta imot selve valutaen, men heller å dra nytte av bevegelsene i markedet.

Større investorer kan gjøre mange store valutatrades i løpet av en dag, reagere konstant på og forvente bevegelser i en valutas kurs. Siden det er relativt enkelt å trade valuta, er det dermed et veldig likvid aktivum. Det er også litt derfor valuta kan være mye mer volatilt enn andre markeder.

Utforsk markedene med våre kostnadsfrie kurs

Oppdag de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – med IG Academys online kurs.

Hvem trader valuta?

De største valutatraders på markedet er de store internasjonale bankene son Citigroup, UBS og Barclays, som tar sikte på å gjøre profitt ved å dra nytte av prisbevegelser i markedet. Seg imellom, utgjør de fire største bankene som trader valuta rundt 50 % av all valutatrading. Et stort antall individuelle traders deltar derimot også i markedet.

Sentrale banker og regjeringer trader også valuta for å kontrollere tilbudet av valuta i økonomien sin. Forbrukere, bedrifter og finansielle institusjoner konverterer alle valuta når de trader utenlands, reiser utenlands eller investerer i utenlandske markeder.

Hva beveger valutamarkedene?

På samme måte som de fleste finansielle markeder, drives prisbevegelse på valuta av tilbud og etterspørsel.

Banker og andre investorer har en tendens til å sette kapitalen sin i økonomier med. Dersom en positiv nyhet treffer markedet angående en spesifikk region, kan dette oppmuntre investorer til å øke etterspørselen for den regionens valuta.

Med mindre det er en parallell økning i tilbud av valutaen, vil denne forskjellen mellom tilbud og etterspørsel gjøre at prisen øker. På samme måte kan negative nyheter få investeringen til å falle, og dermed få valutaens kurs til å synke. Av denne grunn har valutaer en tendens til å reflektere den økonomiske helsen til regionen de representerer.

Faktorer som kan påvirke valutaetterspørsel

Det er mange faktorer som kan påvirke nivået for etterspørsel til en valuta, enten over en kort-, mellom- eller langsiktig tidsperiode.

Kortvarige betraktninger Risikoappetitt, volatilitet, bevegelser i råvarepriser, rentepriser og posisjonering
Mellomlange betraktninger Overskudd/underskudd i nåværende regnskap, finanspolitikk, politisk risiko, rentespredninger (eller differanser) og relativ økonomisk vekst
Langvarige betraktninger Kjøpekraftsparitet, netto utenlandske eiendeler og tradingvilkår

 

Markedssentiment kan også spille en stor rolle i å drive valutakurser. Dersom traders tror at en valuta er på vei mot en viss retning, vil de trade tilsvarende og kan overbevise andre til å følge etter, og dermed samtidig øke eller redusere etterspørselen.

Etterspørsel er derimot ikke den eneste variabelen som kan påvirke en valutas kurs. Tilbud kontrolleres av sentrale banker som kan kunngjøre tiltak som vil ha betydelig effekt på deres valutas kurs. Kvantitativ lettelse, for eksempel, involverer å injisere mer penger i en økonomi, og kan dermed forårsake at en valutas kurs synker. 

Hvor trader man valuta?

Ulikt aksjer eller råvarer, finner ikke valutatrading sted på børser. Valutatrading skjer direkte mellom to partier, i det som kalles en over-the-counter(OTC)-marked.

Dette vil i prinsippet si at valutamarkedet styres over et globalt nettverk av banker, spredt over fire store tradingsentre i forskjellige tidssoner: London, New York, Sydney og Tokyo. Med ingen sentral plassering som transaksjoner må gjennom, kan du trade valuta døgnet rundt.

For å trade valuta trenger du en valutamegler. Du kan også dra nytte av valutabevegelser ved å bruke derivater som CFD-trading.

Forskjellige typer valutamarkeder

Det finnes tre forskjellige valutamarkeder: spot, forward og future.

Spot

Spot-markedet for valuta er der to parter blir enige om å kjøpe en valuta mot salget av en annen til den nåværende markedsprisen.

Med spot-valuta er det en fysisk utveksling av valutakrysset, som finner sted akkurat der traden avgjøres – “on the spot” – eller kort tid etter traden ble avgjort.

Forward

Forward-valutamarkedet er der en kontrakt gjøres for å kjøpe eller selge en bestemt mengde valuta til en bestemt kurs, men avgjøres på en forutbestemt, fremtidig dato, eller innen et fremtidig datointervall.

Forwardkontrakter kan brukes til å låse en valutakurs i vente om at den kommer til å øke på et fremtidig tidspunkt.

Future

Valutamarkedet for futures er der en kontrakt gjøres for å kjøpe eller selge en mengde av en gitt valuta til en forutbestemt kurs, på en fastsatt fremtidig dato.

Futuresmarkedet er veldig likt forwardmarkedet, bortsett fra at alle futureskontrakter er lovlig bindende og inneholder en bestemt utløpsdato, der valutaen må veksles.  

Kategorisering av valutakryss 

I teorien kan du veksle en hvilken som helst valuta inn i en hvilken som helst annen valuta. Listen over valutakryss du potensielt kan trade, er med andre ord svært lang.

Større valutakryss

I praksis er det slik at størsteparten av all valutatrading gjøres på noen få, såkalte  større valutakryss. Hvilke valutakryss som betraktes som store, avhenger litt av hvem du spør, men de fleste vil peke på de følgende seks, som til sammen står for mer enn 80 % av den globale valutatradingen:

Valutakryss Valutanavn
EUR/USD Euro/amerikanske dollar
USD/JPY Amerikanske dollar/japanske yen
GBP/USD Britiske pund/amerikanske dollar
USD/CHF Amerikanske dollar/sveitsiske franc
USD/CAD Amerikanske dollar/canadiske dollar
AUD/USD Australske dollar/amerikanske dollar

 

Alle disse kryssene inkluderer den amerikanske dollaren, som er den valutaen i verden som helt klart trades mest.

Mindre og eksotiske valutakryss

Kryss som trades sjeldnere er kjent som mindre valutakryss. De kalles iblant også for valutakryss-par, særlig hvis amerikanske dollar ikke er involvert. De mest populære blant de mindre valutakryssene inkluderer gjerne euro (EUR), britiske pund (GBP) eller japanske yen (JPY).

Enkelte valutameglere bruker også betegnelser som eksotiske eller vekstkryss. Disse består som regel av én stor valuta og én valuta fra en mindre eller fremvoksende økonomi, for eksempel GBP/MXN (britiske pund mot meksikanske peso) eller USD/PLN (amerikanske dollar mot polske zloty).

Regionale kryss

Du kan også komme over andre valutakryss som er basert på en region, for eksempel austalasiatiske kryss eller skandinaviske kryss. Disse klassene setter valutaer fra de respektive regionene opp mot hverandre eller opp mot andre valutaer fra rundt om i verden. For eksempel kan AUD/NZD (australske dollar mot newzealandske dollar) kategoriseres som et australasiatisk kryss, mens EUR/NOK (euro mot norske kroner) kategoriseres som et skandinavisk kryss.

Les mer om hvordan valutatrading fungerer

For en mer detaljert oversikt over mekanismen i en valutatrade – inkludert større og mindre kryss, pip og giring – ta en titt på hvordan fungerer valutatrading.

Åpne en konto nå

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

Latest FX news

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 81 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.