Valuta

Innføring i valuta

Hva er valutamarkedet?

Valutamarkedet, som på engelsk kalles «forex», er det desentraliserte internasjonale markedet for kjøp og salg av valuta.

Valutamarkedet, forex eller FX-markedet er verdens største finansielle marked.

Via valutamarkedet kan selskaper og enkeltpersoner konvertere en valuta til en annen. Vi deltar alle i en del av valutamarkedet når vi reiser utenlands og selger vår nasjonale valuta i bytte mot en valuta som kan brukes i utlandet.

Valuta handles ikke bare av enkeltpersoner og bedrifter, men også av finansinstitusjoner, sentralbanker og regjeringer. Valutamarkedet utgjør grunnlaget for internasjonal handels- og investeringsvirksomhet. Selskaper som tjener penger i én valuta, må ofte betale for varer og tjenester i en annen.

Hvorfor handle i valuta?

Gjennom valutahandel kan du spekulere i den relative styrken til en valuta i forhold til en annen.

Hvordan fungerer valutahandel?

Valutakurser oppgis alltid i valutapar. Dette skyldes at du i praksis kjøper den ene valutaen og selger den andre.

Valutaene i paret indikeres av en trebokstavers valutakode, for eksempel GBP/USD (britiske pund mot amerikanske dollar) eller USD/JPY (amerikanske dollar mot japanske yen).

Den første valutaen som står oppført i paret, kalles basisvaluta eller hovedvaluta. Den andre valutaen i paret kalles motvaluta eller sekundær valuta.

En valutakurs indikerer hvor mye motvaluta du kan kjøpe for én enhet av basisvalutaen. Hvis for eksempel GBP/USD = 1,63792, betyr det at ett pund er verdt 1,63792 dollar. For å kjøpe ett pund må du selge 1,63792 dollar. Hvis du selger ett pund, mottar du 1,63792 dollar.

Eksempel på valutahandel

La oss si at du har lest en avisartikkel som antyder at britiske pund kommer til å stige mot australske dollar. Du bestemmer deg for å kjøpe GBP i paret GBP/AUD til 1,41703, som koster deg AUD 14,1703. Noen uker senere står kursen i 1,52703, noe som betyr at dine GBP er blitt mer verdt. Du bestemmer deg for å ta gevinsten og konverterer pundene tilbake til australske dollar med en fortjeneste på AUD 1100 (15,2703 – 14,1703). I tabellen til høyre ser du en trinnvis oversikt over transaksjonen.

  GBP   AUD
KJøp 10,000 x 1.41703 10,000 14,1703
GBP/AUD increases    
Selg 10,000 x 1.52703 10,000 15,2703
Profit from the difference -   1100

Long og shortposisjoner

Avhengig av hvilket syn du har på markedet, kan du enten kjøpe («longposisjon») eller selge («shortposisjon») valutaer.

La oss si at du har observert euroen og tror den kommer til å øke i verdi. Du bestemmer deg for å innta en longposisjon i EUR/USD. Med andre ord vil du kjøpe euro og samtidig selge dollar.

Hvis du hadde trodd at euroen kom til å falle i verdi, ville du ha shortet EUR/USD. Det ville betydd salg av euro og kjøp av dollar.


Valutaprising

Innen valutahandel oppgis det alltid to kurser: salgskurs (kalt kjøperkurs) og kjøpskurs (kalt selgerkurs). Differansen mellom disse kursene kalles «spread». Dette er fordi megleren belaster deg for et gebyr gjennom kursen.

kjøpskursen er kursen du kan selge én enhet av basisvalutaen for.

Salgskursen er kursen du betaler for å kjøpe én enhet av basisvalutaen.

Se kursen for EUR/USD til høyre.

Kjøpskursen er beløpet du mottar i dollar (1,43552) for hver euro du selger. Dette er den maksimale kursen (i dollar) som en megler er villig til å betale for euro.

Salgskursen på 1,43572 dollar er beløpet (i amerikanske dollar) som du betaler for hver euro du kjøper


Punkter og pips

Valutabevegelsene måles i antall punkter eller «pips». Ett punkt, også kalt «pip», er det fjerde sifferet til høyre for desimalskillet. For EUR/USD vil en endring fra 1,43551 til 1,43561 utgjøre ett punkt eller «pip».