Ordre: stop-og limitordre

Limit-ordre

Hva er en limit-ordre?

En limit er en instruksjon om å handle hvis kursen på et marked når et bestemt nivå som er gunstigere enn nåværende kurs. Limitkursen er det høyeste nivået du er villig til å kjøpe på, eller det laveste nivået du er villig til å selge på.

Limit-åpningsordre

Dette er en ordre om å åpne en posisjon ved å kjøpe når markedet når et lavere nivå enn nåværende kurs, eller ved å shorte når markedet når et høyere nivå enn nåværende kurs. En slik ordre er en god idé hvis du tror at markedskursen kommer til å endre retning når den når et bestemt nivå.

La oss si at du baserer deg på grafer. Analysen din indikerer at du bør kjøpe en aksje, indeks eller råvare hvis kursen synker til et nivå som har betydelig motstand.

Se eksempelet nedenfor for nærmere informasjon.

Eksempel - GBP/USD åpningsordre med limit

GBP/USD omsettes for øyeblikket til 1,6050. Grafanalysen viser at 1,6070 er et vesentlig motstandsnivå. Hvis markedet når dette nivået, vil det sannsynligvis falle. Du bestemmer deg for å selge GBP/USD hvis kursen når 1,6070. Derfor legger du inn en åpningsordre med limit på dette nivået.

To timer senere når markedet faktisk 1,6070. Megleren din utfører automatisk salgsordren og åpner posisjonen. Hvis GBP/USD faller som forventet, kommer du til å oppnå en fortjeneste. Hvis kursen fortsetter å stige, vil du imidlertid gå på et tap.

Limit-lukkingsordre

Dette er en ordre om å lukke en longposisjon ved å kjøpe når markedet når et høyere nivå enn nåværende kurs, eller ved å lukke en shortposisjon når markedet når et lavere nivå enn nåværende kurs.

La si at du har en longposisjon som for øyeblikket går med fortjeneste. Hvis du har et kursmål der du ønsker å ta gevinst, kan du legge inn en limit for å lukke posisjonen når og hvis dette målet nås. På den måten kan du unngå risikoen for at fortjenesten går tapt under påfølgende endringer i markedsretningen.

Se eksempelet nedenfor for nærmere informasjon.

eksempel - barclays - lukkingsordre med limit

Du eier aksjer i Barclays, som for øyeblikket omsettes til 300 p. Senere ser du at kursen har steget til 310 p. Du blir ikke fristet til å selge, siden du tror at markedet vil fortsette å stige. Men samtidig vil du sikre deg mot å miste fortjenesten hvis markedet stiger og faller på nytt.

Du tror det kan finnes motstand over 320 p som kan snu den oppadgående trenden. I tilfelle du har rett angående motstanden, legger du inn en limit som lukker posisjonen hvis Barclays-kursen når 320 p. Senere stiger markedet til 325 p. Når det passerer 320 p, utløses limit-ordren. Megleren lukker posisjonen din på eller like over 320 p.