Vilkår og betingelser for opsjonsincitament

1. Du samtykker til at ved å delta i IGs opsjonsincitament («Incitamentet») at du vil være bundet av disse vilkårene og betingelsene («Incitamentsvilkårene») så vel som de generelle vilkår og betingelser i kundeavtalen som gjelder for din CFD-konto hos IG Markets Limited eller IG Europe GmbH («Våre vilkår»). Begreper og uttrykk med stor forbokstav som brukes i disse Incitamentsvilkårene skal ha den samme betydningen med mindre noe annet er spesifisert under Incitamentsvilkårene. Dersom en bestemmelse under Incitamentsvilkårene står i konflikt med Våre vilkår skal Våre vilkår være gjeldende.

2. Incitamentet er organisert av IG Europe GmbH, et privat aksjeselskap registrert i Tyskland med registreringsnummer 80754 og registrert adresse på Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Tyskland («IG»). Autorisert og registrert under Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht med BaFin registreringsnummer 148759 og Deutsche Bundesbank.

3. Incitamentet starter den 22. mai 2019 og fortsetter frem til kl. 00.59 den 28. juni 2019 («Incitamentsperioden»).

KVALIFISERING

4. For å bli kvalifisert til å delta på Incitamentet må du:

(a) være over 18 år;

(b) ha mottatt en e-postinvitasjon fra IG med tittelen «Trade barriers for en bonus på 2 000 NOK»;

(c) ha en CFD-konto hos IG Markets Limited eller IG Europe GmbH; og

(d) ha søkt om og åpnet en opsjonskonto hos IG i løpet av Incitamentsperioden.

Enhver kunde som oppfyller alle kriteriene over vil betraktes som en «Kvalifisert søker».

DETALJER OM AKTIVERINGSBONUS FOR INCITAMENTET

5. Dersom du er en Kvalifisert søker vil vi kreditere 2 000 NOK inn på din opsjonskonto hos IG («Bonusen») innen 2 (to) virkedager dersom du oppfyller kriteriene nedenfor:

(a) innenfor Incitamentsperioden må du aktivere din nye opsjonskonto ved å fullføre prosessen ved å åpne kontoen eller ved å levere inn utestående dokumenter etter veiledning fra IG;

(b) du må ha godkjent disse Incitamentsvilkårene; og

(c) du må ha fått godkjenning til å bruke din CFD- og/eller opsjonskonto hos IG.

6. Du må ha plassert minst 5 (fem) trades innen 30 dager fra datoen da opsjonskontoen din ble aktivert for å kunne ta ut Bonusen. Hvis du etter 30 dager ikke har plassert 5 trades vil IG ha retten til å fjerne Bonusen fra opsjonskonten din. Dersom du har noen åpne posisjoner og utilstrekkelig med midler på opsjonskontoen din vil det være en risiko for at slike posisjoner stenges umiddelbart.

7. Incitamentet er kun gyldig én gang per person. Når du har tatt imot Bonusen vil du ikke lenger kunne ta imot ytterligere bonuser i henhold til dette Incitamentet.

8. Det maksimale beløpet til Bonusen som vi vil betale til deg under dette Incitamentet er 2 000 NOK.

9. Opsjonskontoen og CFD-kontoen må være åpne og ikke gjenstand for tvister med oss eller et mislighold på tidspunktet en betaling forfaller til betaling for å bli kvalifisert for dette incitamentet.

10. Du bekrefter at opsjonskontoen din vil bli styrt av vilkårene til Kundeavtale for trading med derivater.

GENERELT

11. Vi er eneste autoritet for Incitamentet, disse Incitamentsvilkårene og alle andre problemer som oppstår under dette Incitamentet. Eventuelle unntak fra disse Incitamentsvilkårene avgjøres etter eget skjønn av IGs ledelse og vår avgjørelse er endelig. Vi reserverer oss retten til å endre, forandre eller avslutte Incitamentet eller enhver del av den til enhver tid uten forvarsel.

12. Til tross for andre bestemmelser enn disse Incitamentsvilkårene skal vi ha eneansvar for å bedømme din kvalifikasjon under disse Incitamentsvilkårene, inkludert, men ikke begrenset til om du er en Kvalifisert søker eller ikke. Vi har retten til å ikke akseptere en Kvalifisert søker uansett grunn, eller uten grunn, som vi vil bestemmer etter eget skjønn.

13. Ikke under noen omstendighet vil vi være ansvarlig for noe tap som en Kvalifisert søker kan pådra seg som et resultat av trading på deres konto/er. Dette Incitamentet er ikke ment å endre enhver kundes risikopreferanser eller investeringsstrategier og vi aksepterer ikke noe ansvar for dette.

14. Enhver tvist eller situasjon som ikke dekkes av dette Incitamentet vil bli bestemt av ledelsen vår på en måte som ansees mest rettferdig for alle involverte og denne avgjørelsen vil være endelig og bindende. Vi reserverer oss retten til å nekte å betale ut under Incitamentet dersom vi med rimelighet tror at det har foregått samarbeid, sammensvergelse og/eller organisering av transaksjoner fra den samme kilden, eller vi med rimelighet tror at Incitamentet blir misbrukt på noen måte.

15. I det tilfellet der en person deltar i dette Incitamentet som ikke møter kravene som settes ut i Incitamentsvilkårene reserverer vi oss retten, uten fordom til andre rettigheter under disse Incitamentsvilkårene eller Våre vilkår, til å umiddelbart fjerne Incitamentet fra den gjeldende kontoen, inkludert, men ikke begrenset til, fjerning av enhver kreditt utlevert til kontoen. I tillegg reserverer vi oss retten etter eget skjønn til å diskvalifisere ethvert individ som saboterer eller prøver å sabotere påmeldingsprosessen eller driften av Incitamentet, eller som bryter med Incitamentsvilkårene eller Våre vilkår.

16. Dette Incitamentet og andre forpliktelser til IG i henhold til det vil bli tilbakekalt eller trukket tilbake fra Kvalifiserte søkere som misbruker hensikten med den. Vi reserverer oss retten til å avslutte eller trekke tilbake et tilbud og/eller Bonusen til enhver tid der det er mistanke om misbruk av Incitamentet. For å unngå tvil, «misbruk» inkluderer, men er ikke begrenset til, åpning av flere IG-kontoer for å kreve flere tilbud og/eller Bonuser. Videre, der noen av våre Incitamentsvilkår blir brutt eller det er grunn til å mistenke at en Kvalifisert søker har handlet bedragersk eller oppnådd en urettferdig eller utilsiktet fordel i henhold til dette Incitamentet, reserverer vi oss retten til å stoppe eller trekke tilbake betalingen av Bonusen eller ethvert forsøk av uttak av Bonusen.

17. Hvis til enhver tid alle eller enhver part av enhver bestemmelse av disse Incitamentsvilkårene er eller blir ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig, i noen henseende, i henhold til lovgivningen av enhver jurisdiksjon, skal en slik eller slike bestemmelse(r) ikke påvirke eller hindre lovligheten, gyldigheten eller gjennomførbarheten i denne jurisdiksjonen for resten av bestemmelsen eller alle andre bestemmelser i disse Incitamentsvilkårene, eller lovligheten, gyldigheten eller gjennomførbarheten i henhold til lovgivning i en annen jurisdiksjon som gjelder for den aktuelle bestemmelsen og alle andre bestemmelser i disse Incitamentsvilkårene.

18. Dette Incitamentet og disse Incitamentsvilkårene vil være styrt av lovene i England og Wales, og engelske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon over enhver sak eller tvist som oppstår fra dette Incitamentet.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 68 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.