Teknisk analyse

Innledning

Støtte og motstand kan betraktes som et glassgulv og -tak som begrenser markedets kursområde. Det er viktig at du forstår disse begrepene, slik at du kan utvikle en disiplinert handelsstrategi.

De dynamiske og noen ganger volatile kursene i markedet er et resultat av vedvarende endringer i balansen mellom tilbud og etterspørsel. Dersom tilbudet er større enn etterspørselen, har kursene en tendens til å falle. Hvis tilbudet er lavere enn etterspørselen, har kursene en tendens til å stige.

Tekniske analytikere identifiserer trender som dannes i markeder, ved å fokusere på kursnivåene der balansen endres. Selv om disse nivåene skapes i markedet på naturlig måte og uten bevisst planlegging, representerer de likevel den kollektive oppfatningen til alle som deltar i markedet.

Støtte

Et støttenivå er nivået der en fallende kurs finner en viss støtte. På dette nivået bremses fallet, og kursen vil potensielt «sprette» opp igjen (den nedre svarte linjen i grafen).

Det som faktisk skjer, er at potensielle kjøpere ser på kursnedgangen og bestemmer seg for at tidspunktet er gunstig for å gå inn markedet. Disse kjøperne absorberer tilbudsoverskuddet, helt til tilbud og etterspørsel igjen kommer i balanse, og nedgangen stopper opp. Etter hvert som flere kjøpere går inn i papiret, vipper balansen tilbake mot etterspørselsoverskudd, slik at kursen på nytt presses oppover.

Tekniske analytikere kan identifisere sannsynlige støttenivåer, men siden markedene aldri er 100% forutsigbare, kan ikke dette garanteres. Merk deg at hvis kursen bryter gjennom et antatt støttenivå, så kan det godt hende at den fortsetter å falle helt til den finner en nytt støttenivå.

Motstand

Et motstandsnivå er det motsatte av et støttenivå. Motstandsnivået er nivået der en stigende kurs møter motstand. På dette nivået bremses stigningen, og kursen vil potensielt falle tilbake (den øvre svarte linjen i grafen ovenfor).

Det som faktisk skjer, er at potensielle selgere ser på kursstigningen og bestemmer seg for at tidspunktet er gunstig med tanke på å selge. Dette genererer økt tilbud i markedet. Til slutt absorberes hele etterspørselsoverskuddet, markedet kommer i balanse igjen, og kursstigningen stopper. Etter hvert som flere selgere prøver å oppnå den høye kursen, vil det kollektive tilbudsoverskuddet presse kursen tilbake.

Hvis kursen bryter gjennom et antatt motstandsnivå, tror enkelte grafanalytikere at den sannsynligvis kommer til å stige helt til den når neste motstandsnivå.

Bull og Bear

Disse begrepene brukes til å beskrive forventningene til de to leirene av markedsaktører.

Bull
Dette er kjøperne. De forventer at markedskursen kommer til å stige. Et «bullmarked» beskriver en økning i kursen på et enkeltpapir eller -instrument.

Bear
Dette er selgerne. De forventer at markedskursen kommer til å falle. Et «bearmarked» beskriver en nedgang i kursene på et marked.

Hvordan en sidelengs trend endres til en oppadgående trend

Et marked som beveger seg sidelengs, er relativt stabilt med begrenset volatilitet, siden det er avgrenset av støtte- og motstandnivåer.

Før eller siden kommer imidlertid markedsforholdene til å endre seg. Hvis markedsforholdene for eksempel blir bedre, vil dette endre balansen mellom tilbud og etterspørsel.

Her er et eksempel på et hendelsesforløp:

  1. La oss si at et selskap kunngjør positive inntjeningsestimater.
  2. Selgerne (tilbudssiden) mister interessen av å selge og vil i stedet holde på aksjene i håp om at selskapet stiger i verdi.
  3. Kjøperne får økt interesse av å gå inn i markedet.
  4. Neste gang kursen nærmer seg motstandsnivået, vil det være færre bjørner og flere okser enn før.
  5. Derfor presses kursene over forrige motstandsnivå, slik at de eventuelt kan «bryte gjennom» og danne en ny trend.

Ikke alle som er bull eller bear har imidlertid ombestemt seg. De fleste investeringsnyheter er åpne for flere tolkninger, og noen investorer fikk kanskje ikke med seg kunngjøringen. Investorene som ikke reagerte på tidspunktet for kunngjøringen, kommer til å befeste den oppadgående kursbevegelsen til en ny trend. Slik skjer dette:

Noen av shortselgerne som solgte aksjer for å åpne posisjonen, har lagt inn en stop-loss over forrige motstandsnivå. Slik kan de lukke posisjonen og begrense tapet hvis kursen stiger. Når disse ordrene utløses av en stigende kurs, lukkes shortposisjonen ved et kjøp. Slik økes kjøpssiden og etterspørselen, slik at markedet presses oppover.

Andre kjøpere som tidligere ikke var interesserte i papiret, legger merke til at den sidelengs utviklingen har blitt brutt, og bestemmer seg for å ta en posisjon. Derfor økes etterspørselen ytterligere, og kursene presses videre oppover.

Vilkårene for et nytt støttenivå

Nå når markedet har brutt gjennom det tidligere motstandsnivået, kan dette bli til et nytt støttenivå.

Investorene har sett kursen gjøre et kraftig byks oppover etter å ha brutt igjennom motstanden, og mange velger å kjøpe hvis kursen faller tilbake til dette nivået. Årsakene kan være emosjonelle:

Frykt
Shortselgere som tidligere åpnet en posisjon rett under motstandsnivået og forventet at kursen ville falle, kommer til å lukke posisjonen ved å kjøpe hvis den faller tilbake til dette nivået. Slik kan de begrense tapet i stedet for å risikere at kursen stiger på nytt.

Grådighet
Investorer som tidligere tok fortjeneste på motstandsnivået, identifiserer kanskje starten på en ny trend og bestemmer seg for å gå inn i markedet på nytt. De ønsker å gå inn til en kurs som er så nær salgsnivået som mulig.

I begge disse eksemplene økes kjøpspresset, det vil si etterspørselen, i markedet, og prisene presses oppover. Så snart det nye støttenivået er etablert, vil det også oppstå et nytt nivå der kjøperne ønsker å ta fortjeneste og selge.

På denne måten dannes det stadig høyere støtte- og motstandsnivåer.

Du lærer mer om farene ved emosjonell handel i modulen Vanlige feil.

analysis_support