Shortsalg

Markedsaktører

Shortselgere

Det finnes tre viktige grupper av aktører i shortmarkedet:

Hvem låner ut aksjene som skal selges?

Shortsalg er bare mulig når det finnes aksjonærer i markedet som er villig til å låne bort aksjene de eier. Men hvorfor skulle en aksjonær være villig til dette?

Grunnen er at aksjonærene kan kreve et gebyr for å låne ut aksjene, som megleren videreformidler til kunden. Pensjonsfond eller pensjonskasser er flittige utlånere av aksjer. Dette gir dem mulighet til å tjene ekstra penger på langsiktige investeringer. Argumentet for å låne ut aksjer på denne måten er at det øker likviditeten på markedet.

Hvis imidlertid utlånene og shortsalgene fører til en negativ stemning som presser aksjekursene lavere, vil kanskje långivere i stedet velge å holde aksjene tilbake. Det er ikke mulig å få lånt aksjer hvis ingen i markedet ønsker å låne ut.