Shortsalg

Fordeler og ulemper

Hvorfor shorter man?

Kursene kan like gjerne falle som stige. Gjennom shortsalg kan du handle på et marked uansett hvilken retning det beveger seg i. Grunner til å shorte kan være:

å tjene penger i et nedgangsmarked

Gjennom shortsalg kan du spekulere i at et marked kommer til å falle i verdi. Dette gjør at du kan øke verdien på porteføljen selv i et nedgangsmarked. Uten shortsalg kan det være svært vanskelig å tjene penger i et fallende marked.

Noen ganger kan økonomiske hendelser eller kunngjøringer om økonomiske problemer redusere verdien av et selskap. Shortselgerne pleier ofte å speide etter slike svingninger i markedet og håper på å gjøre en fortjeneste når prisen faller.

for å beskytte en annen investering eller portefølje

Hvis du holder en rekke longposisjoner, kan du velge å beskytte dem med shortposisjoner. Dette kalles hedging (sikring).

Hvis du for eksempel eier et utvalg av aksjer i FTSE 100, kan du holde en shortposisjon på hele FTSE-indeksen gjennom en derivatkontrakt. Ved hjelp av denne posisjonen er du sikret hvis porteføljen utvikler seg i en ugunstig retning.

Sikringen har den fordelen at du kan redusere porteføljerisikoen til et minimum – akkurat som når du tegner forsikring på huset eller bilen. Sikring er ikke en form for spekulasjon. Intensjonen er nemlig ikke å øke risikoen, men å redusere den.

metal_abstract_04

Eksempel på hedging

La oss si at du eier en portefølje av de største FTSE-aksjene til verdi av GBP 60 000. Du forventer at aksjekursen vil stige. Posisjonen din er derfor spekulativ.

Du bestemmer deg for å sikre deg mot risikoen for at de ikke stiger, ved å innta en shortposisjon i FTSE Future. FTSE Future omsettes til 6000.

Du shorter en kontrakt i FTSE 100, der en bevegelse i indeksen på ett poeng er verdt GBP 10. Ved å shorte FTSE til 6000 får du en shortposisjon til verdi av GBP 60 000, det samme som porteføljeverdien.

Et par dager senere får negative nyheter om finanssektoren aksjekursene til å falle betydelig. FTSE 100 faller 10 %. Alle de største selskapene faller i verdi. La oss se på verdien av dine posisjoner:

Siden markedet falt med 10 %, tapte du GBP 6000 på porteføljen. Men du kan kjøpe tilbake shortposisjonen i FTSE med en gevinst på 600 poeng (til en verdi av GBP 6000).

Uten sikringen ville du ha mistet GBP 6000 på longposisjonen. Fordi porteføljen var sikret, ble tapet utlignet.

Vær oppmerksom på at det i den virkelige verden er usannsynlig at porteføljens verdi endrer seg med nøyaktig samme prosentandel som FTSE 100-indeksen.

Begrensninger for shortsalg

Shortsalg er underlagt begrensninger, og det er viktig at du forstår disse fullt ut før du vurderer om shortsalg bør inngå som en del av den samlede handelsstrategien.

 

Ubegrenset risiko

Teoretisk finnes det ingen grense for hvor mye penger du kan tape. Hvis du inntar en longposisjon, når du det maksimale tapet når instrumentet blir verdiløst. Når du shorter en aksje, kan imidlertid kursen teoretisk sett stige i det uendelige.

Du bør kanskje vurdere å legge til en stop-loss for å begrense det maksimale tapet.

Selskapshendelser

Du kommer ikke til å dra nytte av aksjeutbytte, siden du i praksis spekulerer i aksjen uten å eie den. I praksis eies aksjen fremdeles av utlåneren, og derfor må du betale eventuelt utbytte som erklæres i løpet av den perioden aksjen er lånt ut til deg. Andre selskapshendelser, for eksempel aksjesplitter eller bonuser, prises også inn i shortposisjonen.

Restriksjoner

Når du handler med aksjer eller futures, kan myndighetene innføre forbud mot shortsalg av økonomiske grunner. 

La oss si at mange investorer shorter aksjer fra en bestemt sektor, for eksempel banksektoren. Dette kommer til å påvirke publikums tillit til banksektoren, ettersom det antyder at investorene tror bankaksjene kommer til å falle i verdi. Aksjonærene kommer da til å selge aksjene sine, slik at prisen på verdipapiret faller.

Det er heller ikke mulig å låne aksjer hvis ingen av de nåværende aksjonærene er villig til å låne dem ut.