Risikostyring

Typer risiko

Hva er risiko?

Finansiell risiko er faren for at investeringen du har gjort, ikke gir det resultatet du forventet. Dette kan resultere i lavere avkastning enn forventet, men det kan også bety at du taper hele eller deler av den opprinnelige investeringen. I visse tilfeller kan tapet være enda høyere.

Markedsrisiko

Markedsrisiko er det alltid foreliggende potensialet for at porteføljen kommer til å lide tap på grunn av svingninger i markedet. Dette er komponentene i et marked som ofte er volatilt og utøver et betydelig kurspress. Markedets viktigste risikofaktorer er generelt:

  • Aksjekurser
  • Renter
  • Valutakurser
  • Råvarepriser

Dette er de fire viktigste nøkkelfaktorene som utøver mest press på markedet. Et annet navn på markedsrisiko er «volatilitet».

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er faren for at du ikke vil ha mulighet til å handle i et papir uten å påvirke kursen til dette papiret.

Dette er generelt et større problem i vekstmarkeder eller markeder med lavt volum, og risikoen deles inn i to typer:

Realisasjonsrisiko

Dette refererer til hvor lett det er å omsette et papir. Hvis for eksempel ingen ønsker å kjøpe papiret, vil ikke aksjonæren kunne selge det til ønsket kurs.

Hvis det finnes mange aktive investorer, er likviditeten vanligvis god, siden det sannsynligvis er både kjøpere og selgere på markedet. Jo mer likvid et marked er, desto lettere er det å kjøpe eller selge et papir.

Realisasjonsrisiko er en viktig del av markedsrisikoen.

Finansieringsrisiko

Dette refererer til din evne til å innfri finansielle forpliktelser når dette blir nødvendig. Finansieringsrisiko er muligheten for at én av partene (for eksempel banken) over en bestemt tidsperiode ikke vil ha tilstrekkelig midler til å innfri sine forpliktelser umiddelbart.

Finansieringsrisikoen gjelder oftest markeder der instrumentene handles i transaksjoner med store volum, eller der instrumentene i seg selv har en svært høy verdi (for eksempel eiendoms- eller boligmarkedet).

strategy_managing-liquidity_risk