Risikohåndtering

Opsjoner og CFDer innebærer visse unike risikoer. Du kan kontrollere disse ved å bruke risikohåndteringsverktøy og forsikre deg om at du er godt informert om våre tilbud av utdanningsressurser.

Hva er risikoene?

Risiko Når kan risikoene skje? Årsak til risiko Slik hjelper vi deg
Tap som overstiger beløpet på kontoen din.
Ved å trade CFDer
Ved salg av vanilla-opsjoner
Du kan ikke tape mer enn midlene på kontoen din når du kjøper vanilla- eller barrier-opsjoner, siden du legger ut den maksimale risikoen når du åpner posisjonen.
Noen ganger kan posisjonene dine lukkes med en negativ saldobalanse på kontoen din, som setter deg i gjeld til oss.

Takket være negativ saldo-beskyttelse fører vi den negative saldobalansen din tilbake til null dersom tapet er tradingrelatert, uten ekstra kostnader.

Tape mer enn innskuddet for traden.
Ved å trade CFDer
Ved salg av vanilla-opsjoner
Du kan ikke tape mer enn du betalte for å åpne ved kjøp av vanilla- eller barrier-opsjoner, siden du la ut for din maksimale risiko da du åpnet posisjonen.
Når du trader CFDer eller selger vanilla-opsjoner trenger du kun å legge ut for en brøkdel av tradens verdi (marginkravet) for å åpne en posisjon. Dette vil si at du kan tape – eller vinne – mer enn ditt opprinnelige innskudd. Du kan begrense risiko og låse gevinster med CFDer og barrier-opsjoner ved å sette en automatisk stop eller limit, for å bestemme nivået der du ønsker at posisjonen skal lukkes.

Les mer om stops og limits

Posisjoner som plutselig lukkes og som medfører tap.
Ved å trade CFDer
Ved salg av vanilla-opsjoner
Når du kjøper en vanilla-opsjon betaler du på forhånd for å åpne en posisjon. Barrier-opsjoner kan lukkes automatisk, men kun til det knock-out-nivået du selv velger.
Det kreves en visst saldo på kontoen din for å holde posisjonene dine på CFDer eller vanilla-opsjoner åpne. Dersom saldoen på kontoen din ikke er nok til å dekke marginkravet kan vi komme til å lukke posisjonene dine. Hold øye med saldoen din. Denne er alltid synlig og oppdateres i plattformen eller appen, slik at du kan sette inn mer midler om det trengs.
Les mer om saldovinduet

Tap (eller gevinster) som er plutselige eller større en forventet. Når du trader CFDer på barrier-opsjoner og vanilla-opsjoner Markeder kan være veldig volatile, bevege seg raskt og uventet i reaksjon på kunngjøringer, hendelser eller andre traders beslutninger. I tillegg til å sette inn stop-ordre kan du også få varsler på betydelige bevegelser ved å sette en kurs- eller avstandsvarsel. Dette gir deg valget om du vil reagere på informasjonen.

Les mer om prisvarsler

At en ordre (en instruksjon til oss om å åpne eller lukke posisjonen din når markedet når et visst nivå) fylles ut til et annet nivå enn ønsket.
Ved trading av CFDer og barrier-opsjoner
Ordre om å åpne og lukke er ikke tilgjengelige for vanilla-opsjoner
Når et marked raskt endres med stor margin – eller «gap» – kan det hende at ordrene dine gjennomføres på et dårligere nivå enn det som ble spesifisert. Dette kalles slippage. Bruk garantert stop på CFDer eller barrier-opsjonens knock-out-nivå for en vanntett beskyttelse mot slippage. De er kostnadsfrie å plassere og du belastes kun en liten premie dersom stoppet utløses.

Les mer og garanterte stop

Hva er giring?

Giring gir deg muligheten til å oppnå stor eksponering i et finansmarked mens du bare binder opp et relativt lite beløp av kapitalen din. På denne måten kan giring forstørre både tap og gevinster.

Er det risikabelt å trade med giring?

Ved kjøp av opsjoner betaler du din maksimale risiko når du åpner posisjonen, i form av en opsjonspremie. Disse er normalt mindre enn når man direkte kjøper det underliggende aktivumet og er det maksimale beløpet du kan tape dersom markedet beveger seg mot deg.

Ved salg av opsjoner mottar du premien på forhånd. Dette er din maksimale gevinst. Skulle markedet bevege seg mot deg kan du tape mye mer enn premien.

For CFDer, til tross for at du setter inn en relativt liten kapitalsum for å åpne en posisjon, baseres gevinsten eller tapet ditt på posisjonens totale verdi. Dette betyr at gevinsten eller tapet kan blir relativt stor i forhold til ditt opprinnelige innskudd.

Beskytt deg selv i plattformen vår

Kostnadsfri beskyttelse mot negative forandringer

Still inn en stop-loss for å lukke posisjonen din automatisk dersom markedet beveger seg mot din favør. Dette er kostnadsfritt, men er ingen garantert beskyttelse mot slippage, så posisjonen din kan lukkes til et lavere nivå dersom det oppstår et gap i markedet.

Hvilke produkter er relevante for dette?
 • Barrier-opsjoner
 • CFDer

Velg nøyaktig når posisjonen din skal lukkes

Angi en garantert stop for CFD-posisjonen din for å se til at den lukkes til nøyaktig den kursen du ønsker. Barrier-opsjoner har en innebygd garantert stopp, kalt knock-out.
Du belastes kun dersom stoppet utløses. Selv om den utløses gir vår premie for garanterte stop den beste markedsverdien for de fleste indekser og valutapar.

Hvilke produkter er relevante for dette?

 • Barrier-opsjoner
 • CFDer

Gå aldri glipp av gevinster

Plasser du en trailing stop-ordre når du åpner en posisjon vil stoppet forflytte seg etter gevinsten din. Dersom markedet snur så stenges posisjonen din ved det nye nivået til trailing stop-ordren. Dette vil si at du kan låse gevinster uten å behøve å overvåke posisjonen eller justere stop-ordrene dine.På samme måte som vanlige stop-ordre beskytter ikke trailing stop-ordre mot slippage.

Hvilke produkter er relevante for dette?

 • CFDer

Ta gevinster automatisk

Still inn en limit-ordre som stemmer overens med gevinstmålet ditt, så lukker vi posisjonen din for deg når kursen når det angitte nivået.
Hvilke produkter er relevante for dette?
 • Barrier-opsjoner
 • CFDer

Dra nytte av negativ salbo-beskyttelse

Reguleringer sikrer at dersom balansen din blir negativ fra tap ved trading, er vi pliktet til å justere den tilbake til null, uten ekstra kostnader.1

Hold deg informert om markedsbevegelser

Du kan stille inn prisvarsler så varsler vi deg, enten via SMS eller e-post, når markedet når kursen du anga.
Hvilke produkter er relevante for dette?
 • CFDer

Ha konstant oversikt over egne gevinster og tap

Hold et øye med saldovinduet i plattformen, reager raskt på markedsbevegelser i din disfavør og ta ut innskuddene dine nesten umiddelbart for å beskytte gevinsten din eller minimere tap.
Hvilke produkter er relevante for dette?
 • Barrier-opsjoner
 • Vanilla-opsjoner
 • CFDer

Øv på trading helt risikofritt

Åpne en kostnadsfri demokonto og øv på trading med 100 000 NOK i virtuelle midler – helt risikofritt og uten forpliktelse til å åpne en livekonto.

Andre måter vi hjelper til på

Innebygd risikobeskyttelse

For å hjelpe til med å beskytte deg mot kapitalunderskudd lukker vi noen ganger posisjoner dersom kapitalen på kontoen din (saldo +/- løpende gevinst/tap) ikke er tilstrekkelig for å dekke marginkravet. Dette kalles å være på «margin call». Vi kan derimot ikke alltid ta i bruk denne beskyttelsen og du burde ikke gå ut i fra at vi gjør det. Se til at du har tilstrekkelig med kapital på kontoen din for å unngå at posisjoner lukkes.

Dersom balansen på CFD-kontoen eller opsjonskontoen din faller til under null, av på grunn av tap ved trading, vil vi justere den tilbake til null så snart som mulig, uten ekstra kostnad.1

Se på videoen for å lære mer om margin call

Trade med lavere minimumsbeløp

Bygg selvtillit mens du blir vant til å trade hos oss ved å trade med lave minimumsbeløp i løpet av en begrenset periode når du åpner en konto.

Vi tilbyr lavere minimumsbeløp på opsjoner og CFDer.

Les mer

Lær deg å håndtere risikoer

Bli en bedre trader og lær deg hvordan du kan håndtere risikoer ved å delta i direktesende webinarer.

Ofte stilte spørsmål om risikohåndtering

Hvordan fungerer en stop-loss-ordre?

Når du plasserer en stop-loss-ordre, også ofte kalt stop-ordre, innebærer det ar du instruerer megleren din om å gjennomføre en trade på dine vegne til et lavere nivå enn den aktuelle markedsprisen.

Dette gjør du vanligvis for å begrense tapet på en posisjon i tilfelle markedet beveger seg i din disfavør. Når du plasserer en stop-ordre på et visst nivå så stenger megleren posisjonen din når markedet treffer det nivået. Det vil si at du slipper å holde kontinuerlig oversikt over markedene.

Merk at stop-loss-ordre ikke beskytter deg mot slippage som inntreffer når et såkalt «gap» skjer på markedet, d.v.s når en stor forandring skjer raskt på markedet som følge av utfourtsette faktorer. Du kan forsikre deg om at traden din utføres til nøyaktig det nivået du spesifiserer ved å ta i bruk garantert stop-loss. IG tar ingen avgift for å plassere en garantert stop, og du vil kun bli belastet premium for garantert stop dersom stoppet utløses.

Dersom du plasserer et stop-loss på en long trade – en trade som innebærer at du har kjøpt et marked/kurs med forventningen om at prisen kommer til å stige – vil stop-loss-ordren din fungere som en anvisning om å selge til en lavere pris enn prisen du åpnet traden ved. Det omvendte gjelder for stop-loss-ordre på short trades (når du selger et marked/kurs) – ordren fungerer da som en anvisning om å kjøpe til en lavere pris enn du åpnet traden ved.

Til hvilket nivå du velger å plassere stop-ordren din på kommer an på hvor stor risiko du er villig til å ta. Se videoen vår for å lære tre populære strategier for hvor du burde legge stop-ordre, og hvordan du kan bruke dem for å håndtere risiko.

Hva menes med "risiko" innen trading?

Innen trading innebærer "risiko" muligheten for at valgene dine ikke leder til det resultatet du har forventet. Det kan handle om at en posisjon ikke utvikler seg slik du trodde den skulle gjøre, noe som medfører at du ikke tjener like mye – eller til og med taper mer – enn det du forventet fra begynnelsen av.

Det finnes flere ulike tradingrisikoer. Den vanligste typen kalles «markedsrisiko» – den allmenne risikoen at posisjonene dine ikke utvikles i riktig retning på grunn av ufordelaktige prisbevegelser, noe som kan være påvirket av flere eksterne faktorer som resesjon, politisk ustabilitet med mer.

Traders er vanligvis forberedt på påta seg en viss risiko for å kunne ta del i markedene, og forhåpentligvis generere gevinst over tid. Hvor mye risiko de er villige til å påta seg kommer an på hvilken strategi de bruker samt hvilken risiko- og avkastningsforhold de anser som akseptabel.

Det er derfor viktig at du vet hvor mye kapital du er villig til å risikere, både på per posisjon-basis og totalt over en lang periode.

Kanskje du også er interessert i...

 • Om IG

  Les mer om hvorfor vi kan tilby hjelp og innsikt.

 • Lave marginer

  Våre marginer er bant de laveste i CFD-bransjen og vi har en transparent prissetting som gjør at du alltid vet hvilke avgifter som er knyttet til handelen din. 

 • Hvor kan jeg bruke risikohåndteringsverktøyene?

  Beskytt kapitalen din når du trader via våre kraftfulle plattformer og apper.

1 Negativ saldo-beskyttelse gjelder kun for tradingrelatert gjeld og er ikke tilgjengelig for profesjonelle kunder.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 76 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.