Råvarer

Børser og prising

Hvor handles råvarene?

Råvarer omsettes på et antall regulerte futuresbørser som spesialiserer seg på bestemte markeder. Disse omfatter:

 

LIFFE

Europas største marked for blant annet råvarer.

Spesialitet: landbruksvarer.

Her omsettes: kakao, hvete, kaffe, sukker og mais.

London Metal Exchange

Verdens største marked for ikke-jernholdige metaller.

Spesialitet: metaller som ikke inneholder jern.

Her omsettes: aluminium, kopper, tinn, nikkel, sink, bly, aluminiumslegeringer og kobolt.

New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Verdens største fysiske futuresmarked for råvarer – eid av CME Group.

Spesialitet: energikontrakter og metaller.

Her omsettes: råolje, naturgass, fyringsolje, blyfri bensin (RBOB), gull, sølv, kopper, platina og palladium.

ICE Futures US (ICE)

Et ledende globalt futures- og opsjonsmarked for myke råvarer.

Spesialitet: myke råvarer.

Her omsettes: sukker, bomull, kakao, kaffe og appelsinjuice.

Chicago Board of Trade (CBOT)

Verdens eldste futures- og opsjonsmarked – eid av CME Group.

Spesialitet: korn.

Her omsettes: mais, soyabønner, soyaolje, soyamel, hvete, havre og ris.

 

Kontraksstørrelse

Råvarefutures handles i form av kontrakter. Hvert produkt har en standardstørrelse fastsatt av futuresmarkedet det omsettes på.

La oss ta gull som et eksempel. Kontraktstørrelsen for gullfutures er 100 troy-unser. Så hvis du kjøper én kontrakt på gull, er eksponeringen din verdt 100 troy-unser gull. Hvis prisen på gull øker med USD 1 per troy-unse, økes verdien av gullet ditt med 100 USD (USD 1 x 100 troy-unser).

Du må sjekke kontraktstørrelsen til råvaren du handler med. De fleste av dem har forskjellige standardstørrelser. Vi tilbyr også minikontrakter som utfyller de tilgjengelige standardstørrelsene.


Margin

Kontrakter på råvarer er et giret produkt. Du slipper altså å legge ut et beløp som tilsvarer hele verdien av posisjonen. I stedet har hver råvare et fastsatt marginbeløp per kontrakt.

Du finner mer informasjon under Gearing.

Contango og backwardation

Contango og backwardation er begrep som beskriver formen på priskurven til en bestemt råvarefutures i løpet av de kommende månedene. Priskurven viser prisen på en futureskontrakt i henhold til gjenstående tid.

Contango beskriver en situasjon der terminprisen er høyere enn spotprisen, slik at forwardkurven heller oppover. Når kontraktens sluttdato nærmer seg, reduseres differansen mellom spotpris og terminpris, slik at kurven konvergerer mot spotpris.

Backwardation beskriver en situasjon der terminprisen er lavere enn spotprisen, slik at forwardkurven heller nedover. Når kontraktens sluttdato nærmer seg, reduseres differansen mellom spotpris og terminpris, slik at kurven konvergerer oppover mot spotpris.

Under normale markedsforhold kan du regne med at prisene på råvarefutures er i contango. Terminprisen inkluderer et gebyr for å holde posisjonen. Derfor bør den teoretisk være høyere desto lengre kontrakten varer. For noen råvarer er det imidlertid hovedsakelig geopolitiske faktorer som avgjør om kurven er i contango eller backwardation.

Formen på futureskurven er viktig for både råvarehedgere og spekulanter, siden den gir et inntrykk av situasjonen i råvaremarkedet både nå og i de kommende månedene. Backwardation kan for eksempel indikere at den gjeldende prisen piskes opp av midlertidig tilbudsknapphet. Det kan også bety at prisen sannsynligvis kommer til å falle som et resultat av økt tilbud.

Hvis råoljefutures er i contango, indikerer dette at gjeldende tilbud er tilstrekkelig. Hvis kursene er i backwardation, kan det indikere en kortsiktig tilbudsknapphet. Økonomiske hendelser som truer den jevne globale oljeflyten, for eksempel krig, har en tendens til å vippe markedet i retning av backwardation.

metal_abstract_02