Teknisk analyse

Linjediagrammer

Linjediagrammer viser én enkelt verdi for hver dag, i stedet for topp- og bunnotering. Verdiene knyttes til hverandre ved hjelp av en linje.

Linjediagrammet med dagsvisning viser markedets stengningskurs og er kanskje den enkleste graftypen.

Stolpediagrammer

I stolpediagrammer brukes vertikale linjer for å vise fullstendig kursområde for hver dag. Hvis du ønsker å vise en lengre tidsperiode, kan du vanligvis endre skalaen, slik at stolpene representerer uker eller måneder. Ønsker du en kortere tidsperiode, kan du vise intradaggrafer med skalaer på en time eller fem minutter.

Den korte horisontale streken til venstre viser deg dagens åpningskurs, og streken til høyre viser deg stengningskurs.

Candlestick-diagrammer

I candlestick.diagrammer brukes de samme dataene som i stolpediagrammene, men informasjonen representeres på en litt annen måte. Tradisjonelt vises candlesticks i svarthvitt, men mange diagrammer har farger.

  • En hvit (eventuelt grønn eller blå) søyle indikerer en dag med kursøkning.
  • En svart (eventuelt rød) søyle indikerer en dag med kursfall.
  • Selve candlesticken viser området mellom åpnings- og lukkingskurs.
  • Candlestickens veke viser hele kursområdet for dagen.