Ordre: stop-og limitordre

Ordretyper

Hva er en ordre?

En ordre er rett og slett en instruksjon om å åpne eller lukke en posisjon.

Det finnes en rekke ulike ordretyper du kan legge inn, avhengig av om du ønsker å handle umiddelbart eller vente på en bestemt kurs. De mest grunnleggende ordretypene forklares nedenfor.

 

Markedsordre

Dette er ordrer om å kjøpe eller selge umiddelbart til den beste tilgjengelige markedskursen.

Din markedsordre realiseres umiddelbart som en longposisjon dersom markedet er likvid nok, dvs. at det fines villige kjøpere og selgere. Du bør bruke denne ordretypen hvis du er fornøyd med å handle til nåværende markedskurs.

Når en ordre utføres, blir den til en fylt ordre. Slik kan du lukke en eksisterende posisjon eller åpne en ny.

Åpningsordre

Åpningsordrer kan automatisk åpne en posisjon for deg når markedet når et bestemt nivå. Du bør bruke denne ordretypen hvis du håper på at instrumentet skal nå en bestemt kurs, og ikke ønsker å overvåke markedet kontinuerlig.

På engelsk kalles disse også «orders to open».

Lukkingsordre

Disse ordrene lukker automatisk din eksisterende posisjon hvis markedet når en bestemt kurs.

Du kan bruke dem til å sikre gevinst hvis kursen beveger seg i din favør eller kutte tap hvis kursen beveger seg i din disfavør.

På engelsk kalles disse også «orders to close».

Ordrevarighet

Åpnings- og lukkingsordrer forblir «aktive» inntil vilkårene er oppfylt. Da fylles ordrene. Du må bestemme deg for om ordren skal være gyldig på ubestemt tid eller annulleres etter en bestemt tidsperiode.

 

Good Till Cancelled (Aktiv til kansellert)

Good till cancelled (GTC) er gyldige til du kansellerer dem, eller til ordren fylles. På noen børser er GTC-ordrer bare gyldige i en angitt periode. Spør megleren hvis du er i tvil.

Aktiv ut dagen

Ordrer av typen Aktiv ut dagen (GFD – Good for the Day) kan være aktive til slutten av den handelsdagen du legger dem inn. Spør megleren hvis du lurer på når markedet stenger.

Aktiv til dato/ tidspunkt

For order av typen Aktiv til dato/tidspunkt (GTD – Good til Date/Time) kreves det at du velger en dato og et tidspunkt for når ordren skal kanselleres hvis den ikke har blitt fylt.

 
calendar_01

Det finnes andre teknikker som gir mulighet for å bestemme når en bestemt ordre skal kanselleres. Les mer om disse i Avansert-delen.

Informasjon om hvordan du bruker ordrer når du handler med CFD-er, finner du under Ordre.