Opsjon – produktinformasjon

Åpne konto

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle. Du kan også åpne en demokonto for å teste vår plattform.

Tabellene nedenfor viser produktinformasjon for opsjon-CFDene vi tilbyr.

Alle våre daglige opsjoner er spesielle former for CFDer som gir deg eksponering mot endringer i opsjonskurser. En daglig opsjon gjøres opp i kontanter og kan ikke utøves av eller mot deg eller føre til levering av underliggende verdipapir.

Daglige opsjoner

Vi kvoterer daglige opsjoner på en rekke populære instrumenter, inkludert aksjeindekser, valutakryss og råvarer.

Instrument Kontraktsstørrelse
Daily FTSE 100® £10/punkt
Daily Wall Street $10/punkt
Daily US 500 $100/punkt
Daily Germany 30 €5/punkt
Daily France 40 €10/punkt
Daily Italy 40 €5/punkt
Daily Spain 35 €10/punkt
Daily Netherlands 25 €100/punkt
Daily EUR/USD, GBP/USD $10/punkt
Daily USD/JPY ¥1000/punkt
Daily USD/CHF SF10/punkt
Daily EUR/GBP £10/punkt
Daily AUD/USD $10/punkt
Oil - Daily US Crude $10
Daily Spot Gold $100
Daily Spot Silver

$50

Daily Sweden 30 €100/punkt
Daily Australia 200 AUD10/punkt

 

Merknader

1. Posisjoner som ikke stenges av kunden utløper automatisk på følgende måte:

Daily options på FTSE 100® og Wall Street gjøres opp mot det offisielle oppgjørsnivået på cash-indeksene FTSE og Wall Street. Daily options på US 500 gjøres opp mot det offisielle oppgjørsnivået på cash-indeksen SPX 500.

Daily options på Germany 30, France 40, Italy 40, Spain 35, Netherlands 25 og Sweden 30 gjøres opp mot det offisielle oppgjørsnivået ved cash-indeksene DAX 30, CAC 40, MIB 40, IBEX 35, AEX og cash OMXS30.

Daily FX options gjøres opp på basis av første handel registrert av Bloomberg (E&OE) kl. 20:00 (London tid) for det relevante valutakrysset.

Daily US Light Crude Oil options gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på likvide US Light Crude Oil futures kontrakter på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 19:30 (London tid).

Daily Gold options gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på relevante futures kontrakter I den nærmeste likvide måneden på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 18:30 (London tid).

Daily Silver options gjøres opp mot den offisielle sluttkurs på relevante futures kontrakter I den nærmeste likvide måneden på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 18:25 (London tid).

Call options gjøres opp mot oppgjørskursen minus innløsningskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Put options gjøres opp mot innløsningskursen minus oppgjørskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

1. Vår spread på Daily options avhenger av en rekke faktorer, som nivået på kurskvoteringen og resterende tid til utløp. For Daily FTSE 100®, Wall Street og Germany 30 vil spreaden variere fra to til åtte punkter. For Daily US 500 vil spreaden variere fra 0,3 til 1 punkt. For Daily France 40 vil spreaden variere fra 3 til 4 punkter. For Daily Italy 40 og Spain 35 vil spreaden variere fra 5 til 6 punkter. For Daily Netherlands 25 vil spreaden variere fra 0,2 til 0,4. For Daily FX options vil spreaden variere fra 4 til 10 punkter. For EUR/GBP vil spreaden variere fra 2 til 9 punkter, og fra 1 til 12 punkter for AUD/USD.

2. 24-timers handel på daily options starter kl. 07:30 (London tid) på mandag, og avsluttes kl. 21:15 (London tid) påfølgende fredag. Daily options kan normalt omsettes fra en time etter forrige oppgjør til ett minutt før handelsslutt i hvert marked. Daily US Light Crude Oil kan handles fra kl. 21:00 til 19:27 (London tid).

3. Marginkravet for å kjøpe en daily option er lik åpningskursen (eller opsjonspremien) multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende instrumentet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

4. Marginkravet for å selge en daily option er lik marginkravet for en CFD av tilsvarende størrelse i det underliggende instrumentet, og aldri mer enn marginkravet til en tilsvarende CFD i det underliggende instrumentet.

5. Når du handler I en annen valuta enn din basevaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere alle positive og negative saldo du har i en annen valuta tilbake til basevaluta på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår handelsplatform.

 

Ukentlige opsjoner

Vi siterer 'Weekly FX options' som gjøres opp hver fredag basert på spotkursen kl. 15.00 (London tid).

Valutakryss Kontraktsstørrelse
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD $10/punkt
USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY ¥1000/punkt
USD/CHF SF10/punkt
EUR/GBP £10/punkt
USD/CAD CAD10/punkt
Oil - US Crude  $10

 

Merknader

1. Posisjoner som ikke allerede er stengt av kunden utløper med basis i første handel registrert av Bloomberg (E&OE) på den relevante spotkursen kl. 10:00 New York tid (normalt kl. 15:00 London tid) på den spesifiserte fredagen (eller foregående virkedag i tilfelle av en helligdag i USA).

Call opsjoner gjøres opp mot oppgjørskursen minus strike kursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Put opsjoner gjøres opp mot strike kursen minus oppgjørskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Vår spread på Weekly Options avhenger av en rekke faktorer, som nivået på kurskvoteringen og tid til utløp. Vanligvis vil spreaden ligge mellom tre og ti punkter.

2. 24-timers handel starter kl. 07:30 (London tid) på mandag, og avsluttes kl. 21:15 (London tid) påfølgende fredag. Weekly options kan handles fra én time etter foregående oppgjør opp til ett minutt før hvert instrument stenger. Gold weekly opsjoner er priset fra 13.30-18.30 (London-tid) og oil weekly opsjoner tilbys 13.30-19.39 (London-tid). 

3. Marginkravet for å kjøpe en Weekly Option er åpningskursen (opsjonspremien) multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende instrumentet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

4. Marginkravet for å selge en Weekly Option er lik marginkravet for en CFD av tilsvarende størrelse i det underliggende instrumentet.

5. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere all gevinst og tap du har i en annen valuta tilbake til basisvalutaen på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss, eller via vår handelsplattform.

Aksjeindeksopsjoner

Disse kontraktene er tilgjengelige i tillegg til våre daglige opsjoner og globale indekser.

Instrument Handelstider Verdi per kontrakt (per punkt) Spread Kontraktsmåneder Siste handelsdag
FTSE® 100 24 timer (10) £10 3-10 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Tredje fredagen i kontraktsmåneden (5)
Wall Street 24 timer (10) US$10 5-16 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Torsdag før tredje fredagen i kontraktsmåneden (3)
US 500 24 timer (10) $100 0.6-2.0 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Torsdag før tredje fredagen i kontraktsmåneden (3)
Australia 200 10.10-16.00 AEST A$10 3-10 Kun første kvartalsmåned Tredje torsdag i kontraktsmåned (2)
EU Stocks 50 08.00-16.30 €10 2-5 Kun første måned Tredje fredag eller forrige virkedag i kontraktsmåned (9)
Germany 30 24 timer (10) €5 3-10 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Tredje fredag i kontraktsmåned (6)
France 40 08.00-16.30 €10 3-6 Kun første måned Tredje fredagen i utløpsmåned
Netherlands 25 08.05-16.30 €100 0.3-0.7 Nåværende måned Tredje fredagen i kontraktsmåneden (8)
Weekly          
Wall Street 14.30-21.00 (3) $10 6-16 Ukentlig Hver fredag unntatt når monthly Wall Street utløper
US 500 24 hours (4) $100 0.6-2.0 Ukentlig Hver fredag unntatt tredje uke i hver måned
Germany 30 08.00-16.30 (6) €5 3-6 Ukentlig Hver fredag unntatt når monthly Germany 30 utløper
FTSE® 100 24 hours (5) £10 3-6 Ukentlig Hver fredag

 

Merknader

1. Posisjoner som ikke allerede stengt av kunden utløper automatisk på den angitte datoen.

Call opsjoner gjøres opp mot oppgjørskursen minus innløsningskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Put opsjoner gjøres opp mot innløsningskursen minus oppgjørskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Daily valuta opsjoner gjøres opp med basis i den første handelen registrert i Bloomberg (E&OE) kl. 20:00 (London tid) for det relevante valutakrysset.

2. Australia 200 opsjoner gjøres opp mot 'Special Opening Quotation' på S&P/ASX 200 indeksen på den siste handelsdagen, avregnet til ett desimalpunkt. Special Opening Quotation beregnes med basis i den første omsatte kursen på hver enkelt komponentaksje i S&P/ASX 200 på siste handelsdag, uavhengig av når disse aksjene først omsettes i løpet av handelsdagen. Dette betyr at den første omsatte prisen på hver enkelt komponentaksje kan registreres når som helst mellom åpningen og stengingen av ASX (inkludert 'Closing Single Price Auction') på siste handelsdag. Dersom en komponentaksje ikke blir omsatt før stenging av ASX på siste handelsdag, vil den siste omsatte kursen bli brukt til å beregne 'Special Opening Quotation'.

3. Wall Street opsjoner kan handles til kl. 15:00 (Chicago tid) på siste handelsdag, og gjøres opp mot 'Special Opening Quotation' (SOQ) på DJIA (avregnet til to desimalpunkter) på den tredje fredagen av kontraktsmåneden, som rapportert av CBOE. Vær oppmerksom på at dette er dagen etter siste handelsdag. SOQ beregnes fra sekvensen av åpningskurser for de 30 DJIA aksjene på NYSE. Weekly Wall Street opsjoner gjøres opp på basis av den offisielle sluttkursen på DJIA fredag kveld, og tilbys ikke i den samme uken i en måned der en Monthly Wall Street opsjon utløper.

4. Monthly US 500 opsjoner gjøres ved utløp opp mot 'Special Opening Quotation' på S&P 500 den tredje fredagen av kontraktsmåneden, som rapportert av CBOE. Vær oppmerksom på at dette er dagen etter siste IG handelsdag. Denne kontrakten kan omsettes til kl. 21:15 (London tid) på siste handelsdag. Weekly US 500 opsjoner vil bli gjort opp mot sluttkurs på S&P 500 som rapportert av CME kl. 15:00 (Chicago tid). Weekly US 500 opsjoner er tilgjengelige 24 timer i døgnet fra kl.14:30 på mandag til kl. 21:00 på fredag (ordinære åpningstider). Weekly US 500 opsjoner tilbys ikke i den tredje uken hver måned der en Monthly US 500 utløper.

5. FTSE® opsjoner gjøres opp mot 'Exchange Delivery Settlement Price' (EDSP) som rapportert av LIFFE på siste handelsdag. 'Exchange Delivery Settlement Price' er basert på en intradag markedsauksjon på FTSE® 100 indeksen, som starter kl. 10:10 (London Tid) på siste handelsdag. ‘Uncrossing’ av komponentaksjene er normalt ferdig kl.10:30 (London tid). Weekly FTSE® 100 opsjoner gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på FTSE® 100 indeksen fredag ettermiddag.

6. Germany 30 opsjoner gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på DAX, som rapportert av Eurex på siste handelsdag. Sluttkursen er basert på kursen på de forskjellige komponentaksjene på DAX, som bestemmes ut ifra en intradag auksjon som starter kl. 13:00 CET i det elektroniske handelssystemet Xetra. Weekly Germany 30 opsjoner som gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på DAX Cash indeksen på fredag ettermiddag tilbys ikke i den uken i hver måned der en Monthly Germany 30 opsjon utløper.

7. France 40 opsjoner gjøres opp mot Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) som rapportert av Eurex. Dette beregnes ved å ta gjennomsnittet av alle indeksverdier, og beregnes og formidles mellom kl. 14:40 og kl. 15:00 (London tid).

8. Netherlands 25 opsjoner gjøres opp mot de gjennomsnittlige verdiene av AEX indeksen på den tredje fredagen i hver måned. Disse verdiene beregnes med ett minutts mellomrom, mellom kl. 14:30 og kl. 15:00 (London tid).

9. EU Stocks 50 opsjoner gjøres opp mot den endelige sluttkursen på EuroStoxx 50 indeksen, som rapportert av Eurex på siste handelsdag. Denne sluttkursen er basert på gjennomsnittet av de respektive indeksene, beregnet mellom kl. 11:50 og kl. 12:00 (CET).

10. Marginkravet for å kjøpe en Stock Index opsjon er åpningskursen (opsjonspremien), multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende instrumentet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

Marginkravet for å selge en Stock Index opsjon er lik marginkravet for en tilsvarende CFD i det underliggende instrumentet, og aldri mer enn marginkravet for en tilsvarende CFD i det underliggende instrumentet.

11. 24-timers handel starter kl. 08:00 (London tid) på mandag, og avsluttes kl. 21:15 (London tid) påfølgende fredag. Spør meglere for mer informasjon angående helligdager.

12. Når du handler I en annen valuta enn din basevaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere alle positive og negative saldo du har i en annen valuta tilbake til basevaluta på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår handelsplattform.

Aksjeopsjoner

Vi belaster en standard kurtasje på USD, EUR, CHF, GBP, CAD og AUD aksjeopsjoner.

Våre aksjeopsjoner er en spesiell form for CFD, som gir kunden eksponering mot endringer i opsjonskurser, men kan ikke utøves av eller mot kunden, og kan derfor ikke resultere i levering av faktiske aksjer.

Beskrivelse Standard kurtasje (per lot, per side)
USD share options US$5
EUR share options €3
CHF share options CHF3
GBP share options £10
CAD share options C$6
AUD share options A$5

 

Opsjoner på enkeltaksjer kan kun handles over telefon, disse kontraktene er ikke tilgjengelige på nett.

Merknader


1. Så lenge det er en omsettelig opsjon på det underliggende instrumentet, omsetter vi alle opsjoner på aksjer listet på FTSE®, DOW 30, S&P 500, Nasdaq 100, noen large cap Kanadiske og Australske aksjer, samt et stort utvalg av Europeiske opsjoner som omsettes på Eurex eller Euronext.

2. Vi tar standardkurtasje per kontrakt, per side på USD, EUR, CHF, GBP, CAD og AUD aksjer. Det er ingen kostnad ved utløp av en opsjon på en aksje, men du vil bli trukket for standardkurtasje ved åpning eller stenging av posisjoner. Kostnaden vil automatisk bli trukket fra din konto.

3. Standardkurtasje er fastsatt i tabellen ovenfor.

4. Marginkravet ved kjøp av en opsjonskontrakt er lik åpningskursen (opsjonspremien) multiplisert med antall aksjer.

For salg av en opsjonskontrakt er marginkravet likt som for å selge et tilsvarende antall aksjer i opsjonens underliggende aksje. Motregning av margin kan forekomme, eksempelvis dersom du har en long-posisjon, og selger en Call opsjon på same aksje. I dette tilfelle kreves margin kun på én del av handelen. Margin på en bestemt aksje beregnes som en prosentandel av åpningskursen på transaksjonstidspunktet. Marginandel for en bestemt aksje varierer i henhold til volatilitet og markedsforhold, og er per dags dato som følger:

  • UK FTSE® 100 aksjer: 5% eller 15%
  • Amerikanske aksjer: 10% og høyere
  • Australske aksjer: 5% eller høyere
  • Vi forbeholder oss retten til å endre marginprosenten til enhver til.

5. Handelstider er som følger:

  • Britiske aksjeopsjoner: 08.00–16.30 (London tid)
  • Amerikanske aksjeopsjoner: 14.30–21.00 (London tid) †
  • Europeiske aksjer: Åpningstid for den relevante børsen. Vennligst kontakt oss for gjeldende detaljer.
  • Australske aksjeopsjoner: 10:00-15:55 (Sydney tid) †
  • †IDet kan til tider være mulig å oppgi kursen til en bestemt aksjeopsjon dersom det ikke er noen publiserte kurser i det underliggende instrumentet.

6. Siste handelsdag for aksjeopsjoner er den tredje fredagen i kontraktsmåneden.

Posisjoner I aksjeopsjoner som ikke allerede er stengt av kunden stenges på siste handelsdag for de aksjeopsjonene, gjøres opp på følgende basis:

Call opsjoner til sluttkursen av den underliggende aksjen, som rapportert av den primære børsen ved eller etter markedet stenger på siste handelsdag minus sluttkurs, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst. Kursen som anvendes er sluttkursen, som rapportert av den primære børsen.

Put opsjoner ved innløsningskursen minus sluttkursen på den underliggende aksjen, som rapportert av den primære børsen ved eller etter markedet stenger på siste handelsdag, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst. Kursen som anvendes er sluttkursen, som rapportert av den primære børsen.

7. Dersom det skulle være et tiltak gjort av bedriften, for eksempel en fortrinnsrettsemisjon, som påvirker den underliggende aksjen, vil vi avgjøre hvilke justeringer, om noen, vil bli gjort til den relevante aksjeopsjonen. Disse justeringene vil ta hensyn til utvannende eller konsentrerende effekter slik at økonomiske rettigheter og plikter er opprettholdt under den relevante marginhandelen umiddelbart før hendelsen. Børser gir detaljer angående slike bedriftstiltak på nett.

8. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere alle positive og negative saldo du har i en annen valuta tilbake til basisvaluta på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår handelsplattform.

 

Futures opsjoner

Råvarer

Opsjonsinstrument og handelstider Ett punkt betyr Handelsstørrelsen tilsvarer én kontrakt Handelsspread
Gold
13.30-18.30
$/1 troy ounce $100 1-3
Silver
13.25-18.25
cents/troy ounce $50 1 - 4
Copper, High-Grade
13.10-19.00
0.01 cents/pound $2.50 20 - 160
Crude Oil, Light (US)
13.30-19.30
cents/barrel $10 10 - 20
Sugar No. 11 World
13.10-18.30
0.01 cents/pound $11.20 4 - 10
Wheat (US) cents/bushel $50 1 - 4
Corn
15.30-19.15
cents/bushel $50 1 - 4
Coffee Arabica (New York)
13.00-18.30
00.1 cents/pound $3.75 40 - 200
Cocoa (New York)
13.30-18.30
$/1 troy ounce $100 1 - 3
Soyabeans
15.30-19.15
cents/bushel $50 2 - 5

 

Merknader

1. Råvareopsjoners oppgjørs pris og forfallsdato, fastsettes basert på den offesielle sluttkursen og fraviker derfor fra det underliggende markedets regler. Forfallsreglene kan derfor av og til endres.

Åpne en konto nå

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle.

Typer opsjoner

Typer opsjoner

Daglige opsjoner

Daglige opsjoner er opsjoner som utløper ved stenging av det underliggende instrumentet den dagen du plasserer din ordre. Dersom du handler Daily FTSE® 100 opsjon kl. 11.30 på formiddagen vil den stenge på det offisielle oppgjøret av FTSE 100 den ettermiddagen.

Daglige opsjoner tillater deg å ta kortsiktige posisjoner på volatiliteten på underliggende instrument, i tillegg til retningsbestemt bevegelse. Dersom du tror det underliggende instrumentet kommer til å bevege seg mye en bestemt dag, kan du potensielt tjene på det uansett om intrumentet går opp eller ned.

Langsiktige opsjoner

Vi tilbyr en rekke langsiktige opsjoner, inkludert ukentlige, månedlige og kvartalsvise kontrakter.

Aksjeindeksopsjoner

Vi tilbyr et komplett spekter av opsjoner basert på ledende aksjeindekser, inkludert daglige opsjoner og futures på FTSE® 100 og Wall.

Valutaopsjoner

Ideelt for den kortsiktige trederen, våre daglige opsjoner er tilgjengelige på noen av de mest populære valutakryssene.

Hver handelsdag tilbyr vi et komplett spekter av call og put opsjoner på USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF og EUR/GBP. Opsjoner utløper kl. 14:00 Chicago tid basert på spot-kursen.

Aksjeopsjoner

Våre aksjeopsjoner gir deg eksponering mot endringer i opsjonskursen, men kan ikke utøves av eller mot deg, og kan derfor ikke resultere i levering av faktiske aksjer.

Vi tilbyr opsjoner på på aksjer i FTSE 100, Dow 30, S&P 500, Nasdaq 100 og noen store 'cap' kanadiske og autralske aksjer. Vi tilbyr også et stort utvalg av europeiske opsjoner som handles på Eurex eller Euronext.

Call opsjoner

Call opsjoner

En call opsjon er retten til å kjøpe et underliggende instrument (for eksempel FTSE® 100)på en bestemt kurs, kjent som innløsningskurs. For eksempel, du tror FTSE® 100 vil stige før markedet stenger, fra nåværende nivå på 5300. Du kan kjøpe £10 per punkt av en Daily FTSE® 5300 Call som har en kurs på 11-14.

Hva betyr dette?

Du har nå rett til, men plikter ikke til å kjøpe £10 per punkt av FTSE® 100 til kurs 5300 i stedet for nivået på det offisielle oppgjøret. For denn eretten kjøpte du opsjonen til tilbudskurs, 14. Dette betyr at 'worst-case scenario' er at du kan tape £140 (14 x £10 per punkt) om opsjonen ender uten verdi. Det vil skje om FTSE® 100 stenger under 5300.

Potensiell gevinst og 'breaking even'

For hvert punkt FTSE® 100 legger seg over  5314 tjener du £10 per punktt. For å 'break even' må FTSE® 100 nå 5314, cberegnet som 5300 ('strike') + 14 (prisen betalt for opsjonen).

Når du kjøper opsjoner (uansett 'calls' eller 'puts') er risikoen begrenset, men fortjenesten er teoretisk ubegrenset.

Put opsjoner

Put opsjoner

En put opsjon er veldig lik en call, bortsett fra at det er en rett til å selge et underliggende instrument til en bestemt kurs.

Som i eksempelet ovenfor, kan du tenke deg at  FTSE® 100 skal bevege seg, men denne gangen tror du den skal falle. Derfor kjøper du £10 per punkt av en 5300 put, for tiden priset til 13-16, og kjøper deg retten til å selge på en fast kurs.

Igjen, du kan beregne ditt 'break-even' punkt som 5300 ('strike') - 16 (kurs) = 5284. Du vil tjene £10 for hvert punkt FTSE® 100 faller under 5284. Men, du kan tape £160 (16 x £10 pund per punkt) dersom FTSE® 100 stenger over 5300.

Kanskje du også er interessert i...

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com