Obligasjoner – produktinformasjon

Åpne konto

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle. Du kan også åpne en demokonto for å teste vår plattform.

Dette er produktinformasjon for obligasjon-CFDene vi tilbyr.

Våre obligasjon-CFDer tilbyr eksponering mot obligasjoner i hele verden. Alle våre kontrakter utløper på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Vi stiller våre egen kjøps/salgs spread som er basert på underliggende obligasjonskurs.

Vi tilbyr miniversjoner av obligasjon futures-kontrakter til 20 % av hovedkontraktens størrelse og marginkrav.

Spot

Obligasjoner informasjonstabell

Kontrakt

Verdien av en kontrakt (per indekspunkt)

Kontrakt spread[1]

Begrenset risiko premium

Marginkrav (per kontrakt)[4]

German Bund 10  2 5 0,5 %
German Bobl 10  2 3 0,75 %
German Buxl 10  2 3 1,50 %
German Schatz 10  1 4 0,25 %
OAT French Government Bond 10  4 4 1 %
Long-term BTP 10  4 50 1 %
Long Gilt 10 £ 2 3 0,5 %
Treasury Bond Decimalised 10 $ 4 8 0,5 %
10-Year T-Note Decimalised 10 $ 4 8 0,5 %
5-Year T-Note Decimalised 10 $ 2 8 0,5 %
2-Year T-Note Decimalised 10 $ 2 8 0,3 %
US Dollar Basket 10 $ 5 10 0,5 %

 

Futures

Kontrakt og åpningstider                                                   
(lokal tid)
Verdi per kontrakt
(per indekspunkt)
Kontrakt spread [2] Begrenset risiko
premium
Marginkrav
(per kontrakt)
German Bobl
Frankfurt
08.01-22.00
10  2* 3 0,75 %
German Bund
Frankfurt
08.01-22.00
10  2* 5 0,5 %
German Buxl
Frankfurt
08.01-22.00
10  2* 3 1,5 %
German Schatz
Frankfurt
08.01-22.00
10  1* 4 0,25 %
OAT French Government Bond
Frankfurt
08.00-19.00
10  4* 4 1 %
Long-term BTP Italian Government Bond
Frankfurt
08.00-19.00
10  4* N/A 1 %
Japanese Government Bond
Tokyo
08.45-11.00
12.30-15.00
15.30-18.10
19.30-03.00
10 000 JPY 5* 4 0,75 %
Long-term Gilt
London
08.00-18.00
10 £ 2* 3 0,5 %
Short-term Gilt (2-year)
London
08.00-18.00
10 £ 1,4* 3 0,5 %

Ultra Treasury Bond (Decimalised)

Chicago

18.30-17.00

10 $ 4 8 0,5 %
Treasury Bond (Decimalised)
Chicago
18.30-17.00
10 $ 4 8 0,5 %
2-yr T-Note (Decimalised)
Chicago
18.30-17.00
 
10 $ 2 8 0,30 %
5-yr T-Note (Decimalised)
Chicago
18.30-17.00
10 $ 2 8 0,5 %
10-yr T-Note (Decimalised)
Chicago
18.30-17.00
10 $ 4 8 0,5 %

 

Utløpsdetaljer

Instrumentnavn Kontraktsmåned Siste handelsdag (3)
German BOBL Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
German Bund Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
German BUXL Mar, Jun, Sep, Dec Tredje virkedag før den 10. i måneden
German Schatz Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
OAT French Government Bond Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
Long-term BTP Italian Government Bond Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
Japanese Government Bond Mar, Jun, Sep, Des Vanligvis sjette Tokyo virkedag før 20. kalenderdag i måneden kl. 15:00 JST
10-yr Canadian Government Bond Sep, Des, Mar, Jun Fjerde siste virkedag forrige måned
Long-term Gilt Mar, Jun, Sep, Dec Tredje siste handelsdag forrige måned
Short-term Gilt
(2-year)
Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
Ultra Treasury Bond (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
Treasury Bond (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
2-yr T-Note (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
5-yr T-Note (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
10-yr T-Note (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned

 

Merknader

Alle instrumentene beskrevet på denne siden er Contracts for Difference (CFD). Våre obligasjoner gir deg eksponering mot endringer til obligasjonskurser, men de gjøres opp kontant og kan ikke resultere i levering av råvarer eller instrumenter.

1. Du vil bli belastet for en premie for riskobegrensning på transaksjoner med begrenset risiko. 

2. a)  CFDer på obligasjonfutures er oppgitt som en referanse til tilsvarende utløpskontrakt på det underliggende futuresmarkedet. Vi vil ikke bruke noen vekting eller bias til våre kurskilder.

b) Spreader er gjenstand for variasjon, spesielt under volatile markedsforhold. Våre handelsspreader kan endres for å reflektere tilgjengelig likviditet under ulike tider av døgnet. Vår normale spread er vist i tabellen.

c) Handelsspreaden kan tilbys som en fast eller variabelt beløp. Dersom variable spreader er i bruk vil spreaden vist i tabellen være beløpet av IG spreaden lagt til den underliggende future markedsspreaden. Enhver variabel handelsspread er merket med en stjerne (*).

d) Vi vil ikke belaste noen ekstra kurtasje med mindre vi varsler deg skriftlig. 

3. Posisjoner som ikke allerede er stengt av kunden utløper automatisk på følgende grunnlag: 

  • T-Bond og T-Note er basert på den offisielle sluttkursen på Treasury Bond futures kontrakter på CBOT, konvertert til desimaltall, og deretter rundet av til nærmeste 1/100 av et poeng.
  • Bund, Bobl Buxl, Schatz, OAT French Government Bond og Long-term BTP Italian Government Bond baseres på endelig sluttkurs på den relevante futureskontrakten, som bestemt av Eurex kl. 17:15 (CET) på siste handelsdag.
  • Short-term Gilt (2-year) baseres på offisiell sluttkurs på LIFFE Short Gilt futureskontrakt den tredje siste virkedagen i foregående måned.
  • Long Gilt basert på offisiell sluttkurs på LIFFE Long Gilt futureskontrakt på den tredje siste virkedagen i foregående måned.
  • Japanese Government Bond basert på sluttkursen på 10-års mini JGB futures, som rapportert av SGX på siste handelsdag.
  • 10yr Canadian Government Bond baseres på den offisielle sluttkursen på Canadian 10yr Government Bond future, som rapportert av Montreal Exchange.
  • 3-month Canadian Bankers' Acceptance Future basert på den offisielle sluttkursen på Canadian Bankers’ Acceptance Future, som rapportert av Montreal Exchange.

4. I de fleste tilfeller har du muligheten, til enhver tid før din posisjon har utløpt, å forespørre at posisjonens forfallsdato blir flyttet fremover i tid (også kjent som “rollover”). Dette innebærer å stenge din gamle posisjon, for så å åpne en ny med fremskutt forfallsdato. Vanligvis førsøker vi å kontakte deg i tidsrommet før posisjonens forfallsdato, og tilbyr deg muligheten til å rullere posisjonen. Vi kan imidlertid ikke påta oss å gjøre dette for hver posisjon, og det er fortsatt kundens ansvar å gi instruks om en eventuell rullering før forfallsdato.

5. Kurskvoteringen for Decimalised Treasury Bonds er presentert i hundredeler av ett helt Treasury Bond poeng. Kontrakter vil fastsettes til det nærmeste 1/100 av ett punkt, basert på den relevante kursen rapportert av CBOT, konvertert til desimalform.

6. Når du handler i en annen valuta enn din basevaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere alle positive og negative saldo du har i en annen valuta tilbake til basevaluta på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår handelsplatform.

7. Marginkravet er representert av en prosentandel av den helhetlige posisjonens verdi, og kan variere med hva slags konto du har. Hvis to verdier vises, gjelder den første for Trader Accounts og den andre for Select Accounts. Du kan finne den gjeldende nivåbaserte marginen under 'Info' for hvert instrument i handelsplatformen. Vær oppmerksom på at høyere marginer kan kreves for store posisjoner. Se vår infoside om marginer for mer informasjon.

8. Finansieringskostnaden for å holde posisjoner i obligasjoner åpne over natten baseres på kostnadens cost of carry inklusiv en administrasjonsavgift på 2,5 % per år.

Åpne en konto nå

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle.

Normal kontrakt spread

Normal kontrakt spread

Dette er vår 'alt i ett' spread, inkludert markedsspreaden, vår egen spread og over natten finansiering. Fordi markedsspreaden endrer seg med volatiliteten, betyr dette at den kvoterte spreaden er variabel. Denne spreaden er aktuell for vår normale kontraktsstørrelse, ikke våre minikontrakter. 

Minikontrakt spread

Minikontrakt spread

Dette er vår 'alt i ett' spread, inkludert markedsspread, vår egen spread og over natten finansiering. Fordi markedsspreaden endrer seg med volatiliteten, betyr det at den kvoterte spreaden er variabel. Denne spreaden er aktuell for minikontrakter, som generelt har større spreader enn våre normale kontraktsstørrelser.

Begrenset risiko premium

Begrenset risiko premium

Posisjoner med en garantert stop har et strengt begrenset maksimalt tap. En liten premium påløper når du plasserer denne typen ordre. 

Typer CFD-er

Typer CFDer

Alle våre obligasjonsinstrumenter er tilgjengelige som CFD-futures. Alle har en fast utløpsdato. 

Marginkrav

Marginkrav

Marginkrav er beløpet som kreves for å dekke eventuelle tap fra åpne posisjoner. Disse er nivåinndelte og avhengig av størrelsen på en samlet posisjon. 

Kanskje du også er interessert i...

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com