Valuta

Måter å handle valuta på

Valutahandel

Som privatinvestor kan du spekulere i valuta gjennom en nettplattform eller via en megler eller bank.

Meglere tilbyr vanligvis tjenestene på følgende måter:

Som en agent
Megleren finner frem til de beste kursene i markedet og utfører ordren på dine vegne i bytte mot et gebyr.

Som en dealer eller market maker
Megleren fungerer som prinsipal i transaksjonen og tilbyr en kurs som ordren kan utføres til.

Med valutahandel vil du ha nytte av giring, og kunne handle i både fallende og stigende markeder. De fleste valutameglere på Internett krever ikke kurtasje, men tjener penger gjennom spreaden.

CFD-handel

Ved å handle i differansekontrakter (CFD-er) på valuta hos IG Markets, kan du oppnå eksponering mot markedene til en brøkdel av kostnaden ved å eie underliggende papirer.

Konseptet går ut på at du utveksler forskjellen i verdien til et bestemt valutapar mellom tidspunktet når du åpner posisjonen, og tidspunktet når du lukker den.

Du kan innta både kort- og langsiktige posisjoner i et stort spekter av valutapar, fra de svært populære større parene til eksotiske par som er attraktive for ekspertinvestorer.

Akkurat som i konvensjonell valutahandel går CFD-handel ut på å kjøpe valuta og samtidig selge en annen. For eksempel kan du bestemme deg for å kjøpe sterling (GBP) og selge amerikanske dollar (USD) som en CFD. Dermed åpner du en longposisjon i valutaparet GBP/USD.

Alle CFD-er på valuta er kurtasjefrie. De eneste gebyrene du må betale, er spreaden pluss en finansieringsjustering som gjenspeiler rentevirkningene hvis du holder posisjonen i mer enn én dag. Finansieringsjusteringen er basert på tom-next-spreaden til det gjeldende valutaparet inkludert et daglig administrasjonsgebyr.

Du finner mer informasjon i delen Innføring i CFD-er.

CFD-ene er girede produkter og kan føre til tap som overskrider det opprinnelige innskuddet.


PClaptop_Insight_cfd_01