Råvarer

Handelsteknikker

CFD

Ved å handle med CFDer hos IG kan du oppnå eksponering mot markedene til en brøkdel av kostnaden ved å eie en kurv av de underliggende råvarene.

Konseptet går ut på at du utveksler differansen i verdien til en bestemt råvare mellom tidspunktet når du åpner posisjonen, og tidspunktet når du lukker den. Dette betyr at du kan spekulere i at råvaren både stiger og faller. Du finner mer informasjon under CFD-handel.

* CFD er girede produkter og kan medføre tap som overskrider det opprinnelige innskuddet.

 

Futures

Futureskontrakter gjør det mulig for to parter å utveksle forskjellen i verdien til en råvare eller et annet instrument på en spesifikk fremtidig dato til en kurs avtalt i dag.

Investorer bruker råvarefutures enten til sikring eller til å spekulere i kursbevegelser til underliggende papir. I futureskontraktene spesifiseres typen og kvantiteten på underliggende papir. Disse kontraktene er standardisert og kan omsettes på et futuresmarked. Noen futureskontrakter krever fysisk levering av verdipapiret, mens andre gjøres opp i kontanter.