Indekser

Handelsteknikker

CFD

Ved å handle i differansekontrakter (CFD-er) hos IG Markets, kan du oppnå eksponering mot hele markedet mye billigere og enklere enn ved å eie underliggende papirer.

Handel i aksjeindekser er vår mest populære form for CFD-handel. Du kjøper kontrakter som går ut på at du utveksler forskjellen i verdien til en bestemt indeks mellom tidspunktet når du åpner posisjonen, og tidspunktet når du lukker den. Dette betyr at du kan spekulere både i at indeksen stiger og faller.

Du finner mer informasjon i modulen CFD-handel.

CFDer er gearede produkter og kan føre til tap som overskrider det opprinnelige innskuddet.

Opsjoner

Opsjoner er kontrakter som gir eieren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende papir til en spesifisert kurs på eller før en spesifisert dato. Du kan bruke dem til å spekulere i utviklingen til en indeks eller kanskje til å sikre eksisterende investeringer, for eksempel en aksjeportefølje.

Du kan normalt handle i kort- eller langsiktig opsjoner på større aksjeindekser uten å måtte betale kurtasje.

calendar_01

Futures

Futureskontrakter gjør det mulig for to parter å utveksle forskjellen i verdien til en aksjeindeks eller et annet instrument på en spesifikk fremtidig dato til en kurs avtalt i dag.

Alle de store aksjeindeksene har futureskontrakter som handles på et spesielt futuresmarked. Investorer bruker ofte indeksfutures til å beskytte porteføljen mot risikoen for at det bredere markedet faller. Alternativt kan du bruke indeksfutures til å øke eksponeringen mot bevegelser i en bestemt indeks eller øke porteføljens gearing.