Teknisk analyse

Trendkonseptet

En av de beste definisjonene på ordet «trend» kommer fra Charles Dow, grunnleggeren av Dow Jones Industrial Averages.

I Dow-teorien beskrev han hvordan kursene ikke stiger eller faller i en rett linje, men beveger seg i et sikksakkmønster. Han pekte på at trenden ble definert av den relative plasseringen til toppene og bunnene.

Dows teori gikk ut på at en aksje i en oppadgående trend må ha stadig høyere topper og høyere bunner. For at en aksje skal være i en nedadgående trend (se grafen til høyre), må den ha stadig lavere topper og lavere bunner.

Grafmønstre

Trender er ganske enkle å identifisere, men det er ikke lett å vite hvor lenge en trend fortsetter før den snur.

Ved å prøve å identifisere bestemte grafmønstre kan du ofte få en god indikasjon på markedets fremtidige bevegelser.

Doble topper og bunner

Doble topper eller doble bunner dannes etter en vedvarende trend og signaliserer at trenden kan være i ferd med å snu.

Disse mønstrene dannes når kursen treffer støtte- eller motstandsnivåer to ganger og ikke klarer å bryte gjennom dem. En slik atferd er ofte et signal om at den mellomlangsiktige eller langsiktige trenden er i ferd med å snu.

Grafen til høyre viser en formasjon med dobbel topp.

Trippel topp

En trippel topp er en indikator på at trenden etter hvert vil snu fra stigende til fallende.

Disse kursmønstrene dannes når et verdipapir prøver å bryte gjennom et betydelig motstandsnivå tre ganger uten å lykkes. Etter tre mislykkede forsøk faller kursen gjennom støttenivået. Det forventes at den deretter kommer til å bevege seg i en nedadgående trend.

Den triple toppen følger trinnene i bildeserien til høyre.

Det kan være vanskelig å få øye på dette mønsteret på et tidlig stadium, siden det først vil se ut som et mønster med dobbel topp eller dobbel bunn. Nøkkelen er å vente til kursen har brutt støtte- eller motstandsnivået før du går inn markedet. Ellers kan du risikere at den beveger seg sidelengs innenfor samme område i en viss tidsperiode.

Trippel bunn

En trippel bunn er en indikator på at trenden etter hvert vil snu fra fallende til stigende. En slik bunn er i praksis det motsatte av en trippel topp, siden det innebærer at et marked prøver å bryte gjennom et støttenivå tre ganger før det gir opp og beveger seg tilbake fra motstanden.

Hode og skulder-formasjon

Dette er en annen indikator på trendreversering som er populært hos investorene, og som er basert på trippelmønstre. Den er i større grad basert på volum enn de andre tredoble kursmønstrene vi har sett på. Mønsteret signaliserer at kursen sannsynligvis kommer til å falle.

Se grafen for en illustrasjon av hvordan det fungerer.

  1. Selgerne kommer inn på toppen av «venstre skulder».
  2. Disse selgerne presser tilbake kursene til støttenivået på «halsen».
  3. Kjøperne vender snart tilbake til markedet og presser kursen opp til nye høyder («hodet»).
  4. Imidlertid våkner selgerne til live og presser kursen ned fra de nye høydene, slik at støttenivået testes en gang til.
  5. Kjøpere prøver å gå inn igjen, og markedet stiger på nytt («høyre skulder»). Denne gangen er stigningen svakere, og kursen bryter ikke gjennom den tidligere toppnoteringen.
  6. Kjøperne gir opp, slik at etterspørselen tørker ut. Markedet tester støttenivået enda en gang og klarer kanskje å bryte gjennom.


Handel med grafer

Grafanalyse er et spennende område, og mange andre kursmønstre har blitt identifisert som potensielle handelssignaler.

Helt siden 1930-tallet har grafanalyse blitt brukt til å identifisere oversolgte eller overkjøpte verdipapirer. Mange anser det som den beste måten å kartlegge markedspsykologien på. Teknikken er også attraktiv fordi den utgjør en vitenskapelig handelsstrategi som gir mulighet for å basere avgjørelsene på et solid rammeverk som andre har brukt med hell.

I dag du sette opp programvare til å varsle deg når det dannes mønstre som indikerer eventuelle handelsmuligheter i dine favorittmarkeder. Dette betyr at teknisk analyse, som tidligere ble ansett som en avansert handelsteknikk som krevde mye tid og engasjement, nå er tilgjengelig for alle investorer.