Teknisk analyse

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse går ut på å undersøke investoratferden og effekten den har på kursbevegelser i markedene.

De opp- og nedadgående bevegelsene du kan observere på kursgrafene, gjenspeiler svingninger i tilbud og etterspørsel. Grafanalytikere undersøker disse opp- og nedadgående mønstrene for å identifisere trendene de danner. Deretter prognoseres de fremtidige bevegelsene i det aktuelle markedet.

Teknisk versus fundamental analyse

Fundamental analyse

Fundamentalanalytikerne prøver å fastsette finansielle instrumenters verdi innenfor et marked. Målet er å forutse bevegelser basert på eksterne hendelser og faktorer i stedet for å se på kursmønstre.

For å finne ut hvor mye en aksje egentlig er verdt, ser fundamentalanalytikere på kommende hendelser som trolig kommer til å påvirke aksjens kurs. Dette kan inkludere forholdet mellom finansregnskap, resultatprognoser, ledelseskvalitet, avkastning og vekst. Deretter vurderer de om verdipapiret på det nåværende tidspunktet er over- eller undervurdert, for eksempel i forhold til resten av sektoren eller konkurrentene på markedet.


Teknisk analyse

Under teknisk analyse brukes bare informasjon som er tilgjengelig direkte fra grafer. Man ser ikke på hva som skjer innenfor ulike deler av et marked, bare på selve kursmønstrene.

Ved å undersøke grafmønstrene kan tekniske analytikere se hvordan kjøpere og selgere oppfører seg. Siden visse atferdmønstre har blitt observert flere ganger tidligere, er det mulig å identifisere dem når de dukker opp. Dette kan bidra til å forutsi markedets fremtidige utvikling.

strategy_common_mistakes_technical_mistaktes_1