Slik handler du

Direct market access

Innføring i DMA

Med DMA (direct market access) kan du legge inn handler direkte i ordrebøkene til store aksjebørser. Dessuten gir DMA større åpenhet og fleksibilitet enn vanlig OTC-handel (Over-The-Counter). DMA kalles også nivå nr. 2 eller «L2».


Hvordan fungerer det?

Vår DMA-tjeneste tillater deg å trade på underliggende instrumentkurser og dybde, og det du faktisk mottar ved ordreplassering er en CFD fra oss. Det fungerer slik:

DMA viser beste kjøps- og salgskurs tilgjengelig for et bestemt instrument, i tillegg til flere kurser på begge sider av ordreboken.

Du plasserer en ordre og vi utfører umiddelbart en marginsjekk for å sikre at du har tilstrekkelige midler tilgjengelig på din konto for å dekke marginen på din foreslåtte handel.

Dersom marginsjekken godkjennes, plasserer vi en ordre i vårt navn i instrumentet, mens vi samtidig oppretter en parallell CFD mellom deg og oss.

Du handler til markedskurser, men vil ikke få noen eierrettigheter i de aksjene eller valutaene som danner din CFD.

Fordeler med DMA

DMA-handel har en rekke fordeler, og noen av dem er spesielt nyttige for erfarne investorer.

Med DMA-handel kan du:

  • Se omfattende kursdata fra en rekke internasjonale børser
  • Handle innenfor spreaden som ville blitt tilbudt på OTC-markedet
  • Vurdere markedets likviditet og legge ordre på ethvert nivå
  • Plassere ordre i løpet av potensielt lønnsomme ausjoner før og etter børstransaksjon

DMA plattformer

IG tilbyr to ulike DMA-handelsplattformer:


PureDMA

Du kan få L2-tilgang gjennom vår nettbaserte standardplattform PureDeal ved å aktivere «PureDMA» i den eksisterende CFD-kontoen din. Det eneste kravet er at kontoen din har en saldo på over USD 1000. Hvis du oppfyller dette kravet, trenger du bare å aktivere PureDMA på Innstillinger-siden i Min konto-delen. Du må også oppdatere dine datastrømmer, slik at du kan motta L2-kursdata fra de ulike børsene.


L2 Dealer

L2 Dealer er en dedikert DMA-handelsplattform som opprinnelig var beregnet på IG Markets' egne investorer. L2 Dealer er atskilt fra vår hovedhandelsplattform og må installeres separat. L2 Dealer omfatter alle funksjonene i PureDeal-plattformen og inneholder en rekke andre avanserte verktøy for erfarne investorer.

product_l2-dealer_01

Eksempler på DMA-plattformer

Eksempel på bruk av PureDMA


La oss si at du er interessert i en longposisjon i Tesco, som for øyeblikket omsettes til 337,90/338,10. I ordrevinduet ser du ordredybden, det vil si kurser på kjøps- og salgsordrer:

IGM_direct-market-access_dma-platform-examples_1

På grunnlag av det eksisterende ordrevolumet bestemmer du deg for å legge inn en limit-dagsordre på kjøp av 1000 aksjer innenfor markedsspreaden på 338,00.


IGM_direct-market-access_dma-platform-examples_2

Ordren registreres, og du legges inn som beste kjøper i ordreboken. I PureDeal utheves ordren i blått, slik at du umiddelbart kan se ordrenivået.


IGM_direct-market-access_dma-platform-examples_3

Ordren din kan nå ses av andre markedsaktører. Så snart det er tilstrekkelig selgerinteresse for ditt kjøpernivå, vil ordren fylles. Vi replikerer dette umiddelbart ved å åpne en tilsvarende CFD-posisjon.

Du har nå en åpen CFD med en longposisjon på 1000 Tesco-aksjer til 338,00.

Bruk L2 Dealer

La oss si at du er interessert i å legge inn en longposisjon i Barclays, som for øyeblikket omsettes til 157,95/158,05.


Du bestemmer deg for å vise L2-kurser for aksjen og bruke L2 Dealer til å vise hele ordredybden for kjøp og salg.

På grunnlag av den eksisterende ordredybden velger du å legge inn en kjøpsordre på 10.000 aksjer innenfor markedsspreaden på 158,00. Ordren registreres og vises nå i ordreboken.

Før ordren fylles, merkes den som ventende. Snart er ordren fylt, og det opprettes automatisk en CFD for å gjenspeile den nye posisjonen din. (Selvfølgelig gis det ingen garanti for at ordren fylles, og du kan til enhver tid fjerne en direkteordre fra ordreboken.)

Du har nå inngått en longposisjon i 10 000 Barclays-aksjer til 158,00 mot en startmargin på 10 000 aksjer x 158,00 x 10 % = GBP 1580,00.

Den neste dagen stiger Barclays-kursen jevnt og trutt, og du bestemmer deg for å selge. Ved hjelp av L2 Dealer ser du at det finnes et tilstrekkelig volum av kjøpsordrer, slik at du kan selge 10 000 aksjer til 163,50. Du legger inn en salgsordre.

 

Ordren innfris, og din motsvarende CFD-posisjon lukkes automatisk. Du har gjort en fortjeneste på 163,50 – 158,00 x 10 000 aksjer = GBP 550.

For å beregne endelig fortjeneste må du også ta hensyn til kurtasje på CFD-handlene samt justeringer for rente og utbytte som ble gjort mens CFD-posisjonen var åpen.