Indekser

Futures

Handel i indeksfutures

Indeksfutures er den vanligste måten å handle i aksjeindekser på.

Alle de store aksjeindeksene har futureskontrakter som handles på et futuresmarked. E-mini Dow er for eksempel den viktigste futureskontrakten på Dow Jones.

Indeksfutures tilsvarer generelt sett andre futureskontrakter og handles på samme måte.

ta en longposisjon

Dette betyr at du kjøper indeksen nå til en spesifikk kurs med realisering på et fremtidig tidspunkt. Du bør gjøre dette hvis du forventer at indekskursen kommer til å stige mellom kjøps- og realisasjonstidspunktet, slik at du kan selge til en høyere kurs enn du betalte.


ta en shortposisjon

Dette betyr at du selger indeksen nå til en spesifikk kurs, med realisering på et fremtidig tidspunkt. Du bør gjøre dette hvis du forventer at indekskursen kommer til å falle mellom kjøps- og realisasjonstidspunktet, slik at du kan kjøpe til en lavere kurs enn du betalte.

På samme måte som andre futuresmarkeder handles også indeksfutures med giring: Du skyter inn en margin av kontraktens totale verdi, og dette gir deg økt eksponering mot markedet.

eksempel: E-mini S&P 500

E-mini S&P 500 utgjør én femtedel av størrelsen til en S&P 500-standardkontrakt og replikerer utviklingen til den større indeksen. Hvis du tror at S&P 500 kommer til å øke i verdi over de neste tre månedene, kan det være lurt å kjøpe indeksfutures på E-mini.

Kontrakten er priset til USD 50 x E-mini-kursen (futureskursen). Hvis E-mini-futureskursen ligger på 1000,00, har din kontrakt på USD 50 en fullstendig eksponering på USD 50 000 (USD 50 x 1000,00). Som med alle futuresprodukter trenger du bare å skyte inn en brøkdel av kontraktens fulle verdi for å åpne en posisjon. For indeksfutures kalles dette beløpet for «performance bond». Hvis markedet beveger seg i ugunstig retning, må du kanskje skyte inn et ekstrabeløp for å opprettholde den nødvendige marginen.

For hvert poeng E-mini beveger seg i din favør, tjener du USD 50. For hvert poeng E-mini beveger seg i din disfavør, taper du USD 50.


Ticks

Ticks er den minste kursbevegelsen til en futureskontrakt. For S&P 500 E-mini er én tick lik 0,25 indekspoeng, noe som tilsvarer USD 12,50 av en kontrakt på USD 50. Hvis E-mini-kursen beveger seg fra 1000,00 til 1000,25, vil en kjøpsposisjon stige med USD 12,50 og en salgsposisjon falle med USD 12,50.

Grunner til å handle indeksfutures

 

Kortsiktig handel

Futures er en form for derivater som kan passe inn i den generelle handelsstrategien din. Ved for eksempel volatilitetshandel er målet å ta små, men regelmessige gevinster i et volatilt marked.

Sikring mot tap (Hedging)

Hvis du har en aksjeportefølje, kan du begrense eksponeringen mot uønsket risiko ved å åpne en motsatt posisjon i en indeksfutureskontrakt. Hvis du for eksempel eier et antall longposisjoner i aksjer, kan du innta en shortposisjon i aktuelle indeksfutures. Denne posisjonen veier opp for eventuelle tap hvis aksjene beveger seg i din disfavør.

Investering

Aksjeindeksfutures er girede produkter som gir eksponering mot et aksjemarked eller en hel bransje for en relativt lav førstegangsinvestering. Du slipper dessuten å måtte kjøpe de enkelte aksjebestanddelene direkte.

 

Begrensninger ved handel i indeksfutures

 

Standardisering

Futureskontrakter er standardisert av børsen, noe som betyr at du må handle med posisjoner av en bestemt størrelse. Størrelsen passer kanskje ikke akkurat til dine behov, spesielt ikke hvis du sikrer en eksisterende portefølje.

Marginhandel

Hvis du handler med et papir med høy verdi og volatilitet, vil du sannsynligvis måtte skyte inn et ganske betydelig beløp som marginbetaling. Du må opprettholde denne marginen hele den tiden posisjonen er åpen.