Utarbeide en handelsplan

Hvorfor trenger du en handelsplan?

Fordeler med en handelsplan

Handelsplanen kan komme til nytte på en rekke måter:

 

Sett opp strukturer for å styre risikoen på en bedre måte

Hva betyr «høy risiko» og «lav risiko» for deg? Hvis du tallfester dette på forhånd, kan du på en vitenskapelig måte lett vurdere om en bestemt transaksjon er for risikabel. Risiko per transaksjon kan se slik ut:

Lav risiko: 1–2 % av saldoen
Middels risiko: 2-5 % av saldoen
Høy risiko: Over 5 % av saldoen
Uforsvarlig: Over 20 % av saldoen

For eksempel: Hvis du har en saldo på GBP 10 000, vil en risiko på 3 % tilsvare GBP 300 på én enkelt handel (middels risiko).

En annen måte å vurdere risiko på er å sette opp et risiko-/avkastningsforhold. Les mer om dette og andre former for risikostyring i delen Risikostyring.

Fastsett kjøps- og salgsstrategier på forhånd

I mange tilfeller vil timingen av kjøp og salg være det vanskeligste aspektet ved hele handelen.

På disse tidspunktene er faren ekstra høy for at du baserer en beslutning på følelser i stedet for strategi. Derfor kan det være svært nyttig å etablere klare kjøps- og salgskriterier som du holder deg til.

For eksempel kan du bruke grafer til å spore visse markedstrender og bare inngå handler når det dukker opp bestemte kursmønstre. Når du vurderer å selge, kan du fastsette gevinst/tap-limiter som du holder deg til når posisjonen endrer seg.

Det kan være svært nyttig å ha et sett med retningslinjer som du har etablert på forhånd, da du ikke var påvirket av følelsene knyttet til en pågående transaksjon.

Hold fokus, og ta beslutninger mer effektivt

Finansmarkedene kan til tider bevege seg raskt, og du kan fort føle deg overveldet og risikere å ta forhastede beslutninger.

I slike situasjoner er handelsplanen et viktig referansepunkt, ettersom du har tatt mange av avgjørelsene på forhånd i påvente av dilemmaene som kan oppstå. Hold deg til planen i stedet for å ta beslutningene der og da.

Med en handelsplan unngår du å domineres av følelser. Noen mennesker vil kanskje tilskrive suksessen til «forretningsinstinkt». Imidlertid er langsiktig suksess nesten alltid bygget på en bevisst strategi utarbeidet på forhånd.

Vurder dine handler hele tiden, og ha kontroll på pengene

En handelsplan inkluderer ofte en handelslogg eller dagbok der du kan registrere alle handlene du har gjort, og notere gode og dårlige beslutninger.

En handelslogg er et utmerket verktøy for deg som ønsker å se det store bildet. I ett og samme bilde kan du få en oversikt over din handelshistorikk og identifisere gode og dårlige valg du har gjort underveis.

Ærlighet og selvinnsikt er viktige egenskaper. Men hvis du hele tiden revurderer handelsteknikken, er det lettere å unngå å gjøre de samme feilene på nytt. Dessuten blir du minnet på hva som har fungert tidligere.

Forenkle handelen, og oppretthold disiplinen

En handelsstrategi kan fungere som en konstant påminnelse om dine mål og selvpålagte begrensninger.

En skriftlig plan er et svært nyttig verktøy for å opprettholde handelsdisiplinen. Det er alltid mye vanskeligere å gå bort fra den opprinnelige planen hvis du har den klart og tydelig foran deg. Hvis det hjelper, kan du ha den liggende på skrivebordet eller henge den opp på veggen.

 

Hvem trenger en handelsplan?

Det korte svaret på dette spørsmålet er: Alle! Hverken førstegangsinvestorer eller erfarne eksperter kan si med sikkerhet at de ikke har bruk for noen handelsplan.

Det er ikke tvil om at erfaringsnivået ditt har mye å si for hva du får ut av en handelsplan. Men hvis du bruker handelsplanen på en hensiktsmessig måte, vil den uansett komme deg til gode.

Hvordan du bruker handelsplanen, er opp til deg. Vi har imidlertid skissert noen viktige tips til hvordan du lager den, i neste del. Her finner du også eksempler på en handelsplan og handelslogg.