Valuta

Valutahandel

Hvor kan jeg handle valuta?

Valutamarkedet er et OTC-marked (Over The Counter). Dette betyr at valutaene byttes direkte mellom to parter, ikke gjennom en børs.

Valutamarkedet drives elektronisk via et globalt nettverk av banker. Det har ingen fysisk beliggenhet, og handlene kan skje hvor som helst via den valutamegleren du velger.

Hos IG kan du også hande i CFDer på valuta. Alle våre valutakontrakter er kurtasjefrie, så det eneste gebyret du betaler, er handelsspreaden. Med innskudd fra bare 0,5 % av kontraktsverdien kan du oppnå eksponering mot markedene uten å binde opp for mye av kapitalen.

Les mer om CFD-handel hos IG i modulen CFD-handel.

Når kan jeg handle valuta?

Du kan kjøpe og selge valutaer kontinuerlig gjennom mesteparten av uken. De eksakte handelstidene avhenger av hvor du befinner deg. I Storbritannia kan du for eksempel handle i valuta fra søndag kveld til fredag kveld (de eksakte tidene varierer med sommertid/vintertid).

Handelsdagen begynner i New Zealand og Australia. Deretter beveger valutamarkedet seg med solen gjennom Japan og Europa til USA. Newzealendere overtar på nytt når amerikanerne stenger for natten.

I motsetning til andre markeder er valutamarkedet åpent for handel 24 timer i døgnet, med unntak av helgene

Gearing

Giring er en teknikk som gjør det mulig å inngå store transaksjoner samtidig som du bare binder opp en liten del av kapitalen.

I stedet for å betale posisjonens fullstendige verdi, skyter du inn et beløp hos megleren som representerer en andel av posisjonen. La oss si at megleren lar deg handle med en margin på 50:1. Ved å skyte inn GBP 1000 kan du oppnå samme eksponering som ved en investering på GBP 50 000.

I løpet av en typisk handelsdag uten viktige hendelser er den prosentvise endringen i valutakursene som regel svært lav. Derfor tilbys det svært høy giring på valutamarkedet. Investorene kan realisere vesentlige gevinster og tap selv om markedskursene bare endrer seg med en liten prosentandel.

Det er viktig å huske på at giringen innebærer risiko for å miste mer enn det opprinnelige innskuddet. Lær mer om trygg handel under Risikostyring.

Tom-next

Hvis du holder en åpen valutaposisjon etter slutten på handelsdagen, justeres den på tom-next-grunnlag («tomorrow-next day»).

Tom-next er spesielt relevant hvis du handler med valutaderivater for spekulative formål og ønsker å unngå fysisk levering av valutaen du handler med. Leveringen skjer normalt to dager etter transaksjonen. Så hvis du ønsker å holde posisjonen i mer enn én dag, bruker du tom-next-markedsmekanismen for å utsette levering.

I praksis bytter leverandøren din kontrakten mot en ny som begynner neste dag, og justerer posisjonen på tom-next-grunnlag.

Tom-next-kurs beregnes på grunnlag av sluttkursen til forrige posisjon pluss/minus en rentejustering. Differansen mellom rentene til de to valutaene avgjør om rentejusteringen mottas eller betales. Hvis du kjøper en valuta med høyere rente, kommer du til å motta rentebetalinger. Kjøper du en valuta med lavere rente, blir du nødt til å betale renter. Dette kalles «cost of carry» (finansieringskostnad).