Børshandlede produkter

Hva er en ETP?

Innføring i ETP

ETP-er (Exchange Traded Products – børshandlede produkter) er en type investeringsinstrument som replikerer avkastningen til et utvalg (eller en «kurv») av relaterte eiendeler, for eksempel indekser, råvarer eller valutaer.

ETP-er ble utviklet for å kombinere fordelene ved flere andre handelsinstrumenter, for eksempel aksjer og indeksreplikatorer, og har blitt stadig mer populært som en alternativ investeringsmetode.

Hva gjør ETP?

ETP skal gjenspeile et eksisterende underliggende marked, for eksempel en indeks eller råvare. Formålet med dem er ganske enkelt å replikere utviklingen av det underliggende markedet og gi en lignende avkastning.

Du kan ikke forvente at ETP skal utkonkurrere markedet de replikerer. Siden de inkluderer de beste aspektene ved andre investeringsinstrumenter, kan imidlertid ETP ofte være mer attraktive enn det underliggende markedet.

Hvordan fungerer ETP?

ETP-er kan i likhet med enkeltaksjer handles på regulerte børser. ETP-ene prises kontinuerlig i løpet av dagen, på samme måte som aksjer. Du kan dermed handle dem i hele åpningstiden.

Du kan også shorte ETP, legge inn limit-og stopordre, og handle dem på margin.

Forstå ETP

Når du handler ETP-er som replikerer en indeks, kjøper du en posisjon i en portefølje av selskaper i stedet for i de enkelte selskapene. Du baserer transaksjonene på den felles utviklingen til flere enheter snarere enn skjebnen til ett enkelt selskap.

Uansett om ETP-ene replikerer en indeks som består av 100 selskaper fra alle sektorer eller bare 5 eller 10 energiselskaper, inngår du én posisjon til én kurs. Denne forenklingen kan være både en fordel og en begrensning, avhengig av din handelsstrategi og de relevante markedene.

I ETP-er er de enkelte bestanddelene fastsatt og du kan ikke justere dem etter eget ønske. Du er bundet av porteføljen og selskapene den har blitt satt opp til å replikere. På en måte satser du på at det skal bli flo eller fjære, og ikke på et bestemt skip.


eksempler på etp

Med UK Top 100 Tracker ETP kan du replikere utviklingen til de 100 største selskapene på LSE via én enkelt posisjon. Dette sparer deg for kurtasjen som du ellers ville måttet betale for hver enkelthandel, og gjør det mye enklere å administrere kontrakten.

Dow Jones AIG (DJ-AIG) Industrial Metals ETC (Exchange Traded Commodity – børshandlet råvare) replikerer den samlede utviklingen til aluminium-, kopper-, sink- og nikkelselskapene på Wall Street. Slik oppnår du en bred eksponering mot råvaresektoren gjennom én enkelt posisjon.

understanding-etps

ETP vekst

Den første ETPen ble omsatt i USA i 1989, og til tross for regulatoriske hindringer i begynnelsen, vokste denne handelsmetoden raskt i popularitet. I dag er ETFer tilgjengelige på mange markeder og tilbys stadig på flere.