CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Produktinformasjonen til turbo24

  • Indekser
  • Valuta og gull
  • Råvarer

Turbowarranter på indekser

Alle turbowarranter som er listet nedenfor er overførbare verdipapirer som gir deg en eksponering mot endringer i underliggende kurser for indeks.

Indeks Valuta [1] Multiplikator [2] Åpningstider (CE(S)T) [3] Maksimal risiko [4]
France 40 EUR 0,01

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
Germany 30 EUR 0,01

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
Wall Street EUR 0,01

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
FTSE 100 EUR 0,01

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
Spain 35 EUR 0,01

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
Italy 40 EUR 0,01

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
US Tech 100 EUR 0,01

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
Sweden 30 EUR 0,01

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
US 500 EUR 0,01

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg

Merknader:

1. Alle turbo24 trades i EUR, uansett underliggende valuta.

2. Den samlede verdien til turbotransaksjonen er den samme som prisen til turbowarranten (basert på forskjellen mellom den underliggende markedskursen og ditt valgte knock-out-nivå, justert av markedsmultiplikatoren og inkludert market makers kostnad*) ganget med antallet turboer som kjøpes. For eksempel vil et kjøp av 100 Germany 30-turbokontrakter til en pris på 5,00 gi den følgende utregningen:

5,00 (pris) x 100 (turboer) = 500 EUR

3. Der det er indikert vil 24 timers åpningstid starte kl. 23.00 på søndager og stenge kl. 23.00 på fredager (CE(S)T).

Turbo24 har et to minutters opphold for daglig vedlikehold mellom kl. 23.00-23.02 (CE(S)T), fra mandag til torsdag.

4. Det opprinnelige utlegget for å kjøpe en turbowarrant er åpningskursen ganget med antall enheter. Dette er det maksimale mulige tapet på posisjonen din.

5. Når du trader i en annen valuta vil gevinsten eller tapet bli realisert og bokført på kontoen din i den andre valutaen. Når du stenger en posisjon vil vi automatisk konvertere enhver positiv eller negativ saldo på kontoen din til din basisvaluta.

6. Knock-out-nivået til en spesifikk turbowarrant vil bestemmes mot den underliggende markedskursen.

Ved trading utenfor åpningstidene (out-of-hours) på døgnåpne indeksmarkeder, vil kursene reflektere hvordan market makers oppfatter utsiktene til et marked. Dette kan inkludere å vise til prisbevegelser i andre relevante markeder som er åpne. På disse tidspunktene kan kvoteringer skje uten at det finnes noe å måle de mot. Selv om market makers kvoterer kurser når det underliggende markedet er lukket vil en knock-out kun skje i løpet av åpningstidene til det underliggende markedet. For mer informasjon om spesifikke åpningstider for indeks kan du sjekke nettsiden vår eller ringe oss.

7. En utbyttejustering kan legges til knock-out-nivået på en turbowarrant for å reflektere justeringen av eks. utbytte på den underliggende indeksen. Dette er det samme som antall punkter indekskursen må justeres for å ta med i beregningen alle aksjene som inngår i indeksen som gir eks. utbytte ved lukkingen av kontantmarkedet. Det vil ikke være noen separate kostnader på kunders kontoer, i stedet vil en posisjons knock-out-nivå bli justert. Denne justeringen gjelder for turbowarranter som er både long og short. Alle ordrer om å åpne vil slettes fra ordreboken når en utbyttejustering påføres.

8. En daglig justering av knock-out-prisen blir regnet ut av turbowarrantens utsteder kl. 23.00 (CE(S)T) og påføres når vedlikeholdet er fullført kl. 23.02 (CE(S)T). Merk at dette ikke vil være en kontojustering siden knock-out-nivåets justering vil bli innlemmet i den daglige finansieringsrenten.

På en long-turbo24 vil knock-out-justeringen resultere i at knock-out-nivået beveger seg oppover over tid, og for en short-turbo24 vil den bevege seg nedover.

Når det gjelder long-turbo for indeks vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x {[admin.kostnad x (n/365)] + [kurs x (n/y)]}

Når det gjelder short-turbo for indeks vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x {[kurs*(n/y)] - {[admin.kostnad x (n/365)]}

Kurs = relevant rentesats avhengig av valuta som det underliggende markedet handles i, som vist i tabellen under:

Valuta Renter
GBP LIBOR GBP 1 mnd.
EUR LIBOR EUR 1 mnd.
JPY LIBOR JPY 1 mnd.
USD LIBOR USD 1 mnd.
SEK STIBOR 1 mnd.

n = 1 for mandag til torsdag

n = 3 for fredag

y = 365 dersom basisvaluaten til det underliggende er GBP. For alle andre underliggende basisvalutaer y = 360.

For mer informasjon, vennligst se Dokumenter med viktig informasjon (KID) og prospektet for turboen din.

9. For turbowarranter på Italy 40 indeksen vil den italienske transaksjonsskatten (IFTT) være gjeldende. Denne skatten må betales på alle kjøps- og salgstransaksjoner, uavhengig av ditt bosted eller stedet der transaksjonen ble gjennomført. Les mer om IFTT her.

*Market maker legger normalt inn en kostnad som reflekterer garantien på knock-out-nivået.

Turbowarranter på valuta og gull

Alle turbowarranter som er listet nedenfor er overførbare verdipapirer som gir deg en eksponering mot endringer i underliggende valuta kurser.

Valutakryss Valuta [1] Multiplikator [2] Åpningstider (CE(S)T) [3] Maksimal risiko [4]
AUD/USD EUR 100

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
EUR/GBP EUR 100

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
EUR/JPY EUR 1

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
EUR/USD EUR 100

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
GBP/JPY EUR 1

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
GBP/USD EUR 100

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
Gold EUR 0.1

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
USD/CAD EUR 100

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
USD/JPY EUR 1

24 timer
23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg

Merknader:

1. Alle turbo24 trades i EUR, uansett underliggende valuta.

2. Den samlede verdien til turbotransaksjonen er den samme som prisen til turbowarranten (basert på forskjellen mellom den underliggende markedskursen og ditt valgte knock-out-nivå, justert av markedsmultiplikatoren og inkludert market makers kostnad*) ganget med antallet turboer som kjøpes. For eksempel vil et kjøp av 100 EUR/USD turbokontrakter til en pris på 5,00 gi den følgende utregningen:

5,00 (pris) x 100 (turboer) = 500 EUR

3. Der det er indikert vil 24 timers åpningstid starte kl. 23.00 på søndager og stenge kl. 23.00 på fredager (CE(S)T).

Turbo24 har et to minutters opphold for daglig vedlikehold mellom kl. 23.00-23.02 (CE(S)T), fra mandag til torsdag.

4. Det opprinnelige utlegget for å kjøpe en turbowarrant er åpningskursen ganget med antall enheter. Dette er det maksimale mulige tapet på posisjonen din.

5. Når du trader i en annen valuta vil gevinsten eller tapet bli realisert og bokført på kontoen din i den andre valutaen. Når du stenger en posisjon vil vi automatisk konvertere enhver positiv eller negativ saldo på kontoen din til din basisvaluta.

6. Knock-out-nivået til en spesifikk turbowarrant vil bestemmes mot den underliggende markedskursen. For valutapar vil dette være Reuters referansebeløp. En knock-out vil kun skje i løpet av åpningstidene til det underliggende markedet. Siden valutamarkedet er døgnåpent vil en turbowarrant av valuta kunne bli knocket-out når som helst innenfor åpningstidene.

7. En daglig justering av knock-out-nivået blir regnet ut av turbowarrantens utsteder kl. 23.00 (CE(S)T) og påføres når vedlikeholdet er fullført kl. 23.02 (CE(S)T). Merk at dette ikke vil være en kontojustering siden knock-out-nivåets justering vil bli innlemmet i den daglige finansieringsrenten.

På en long-turbo24 vil knock-out-justeringen resultere i at knock-out-nivået beveger seg oppover over tid, og for en short-turbo24 vil den bevege seg nedover.

Når det gjelder long-turbo for valuta vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = tom-next + knock-out-nivå x (admin.avgifter x [n/365])

Når det gjelder short-turbo for valuta vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = tom-next - knock-out-nivå x (admin.avgifter x [n/365])

Når det gjelder long-turbo for gull vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x {[admin.kostnad x (n/365)] + (kurs x [p/y)]}

Når det gjelder short-turbo for gull vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x {[kurs x (p/y)] - {[admin.kostnad x (n/365)]}

Rente på gull = LIBOR USD 1 mnd

n = 1 for mandag til torsdag

n = 3 for fredag

p = 1 for mandag til torsdag

p = 3 for onsdag

y = 365 dersom basisvaluaten til det underliggende er GBP. For alle andre underliggende basisvalutaer y = 360.

For mer informasjon, vennligst se Dokumenter med viktig informasjon (KID) og prospektet for turboen din.

*Market maker legger normalt inn en kostnad som reflekterer garantien på knock-out-nivået.

Turbowarranter på råvarer

Alle turbowarrantene nedenfor er overførbare verdipapirer som gir deg en eksponering på endringer i underliggende råvarekurser.

Merknad: informasjon om gull finner du under turbo24 produktinformasjon for valuta og gull.

Råvare Valuta [1] Multiplikator [2] Åpningstider (CE(S)T) [3] Maksimal risiko [4]
Oil - Brent Crude EUR 1

24 timer

23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg
Oil - US Crude EUR 1

24 timer

23.00 søndag - 23.00 fredag

Opprinnelig utlegg

Merknader:

1. Alle turbo24 trades i EUR, uansett underliggende valuta.

2. Den samlede verdien til turbotransaksjonen er den samme som prisen til turbowarranten (basert på forskjellen mellom den underliggende markedskursen og ditt valgte knock-out-nivå, justert av markedsmultiplikatoren og inkludert market makers kostnader*) ganget med antallet turboer som kjøpes. For eksempel vil et kjøp av 100 Brent Crude turbokontrakter til en pris på 5,00 gi den følgende utregningen:

5,00 (pris) x 100 (turboer) = 500 EUR

3. Der det er indikert vil 24 timers åpningstid starte kl. 23.00 på søndager og stenge kl. 23.00 på fredager (CE(S)T).

Turbo24 har et to minutters opphold for daglig vedlikehold mellom kl. 23.00-23.02 (CE(S)T), fra mandag til torsdag.

4. Det opprinnelige utlegget for å kjøpe en turbowarrant er åpningskursen ganget med antall enheter. Dette er det maksimale mulige tapet på posisjonen din.

5. Når du trader i en annen valuta vil gevinsten eller tapet bli realisert og bokført på kontoen din i den andre valutaen. Når du stenger en posisjon vil vi automatisk konvertere enhver positiv eller negativ saldo på kontoen din til din basisvaluta.

6. Knock-out-nivået til en spesifikk turbowarrant vil bestemmes mot den underliggende markedskursen.

Ved trading utenfor åpningstidene (out-of-hours) på døgnåpne råvaremarkeder, vil kursene reflektere hvordan market makers oppfatter utsiktene til et marked. Dette kan inkludere og vise til prisbevegelser i andre relevante markeder som er åpne. På disse tidspunktene kan kvoteringer skje uten at det finnes noe å måle de mot. Selv om market makers kvoterer kurser når det underliggende markedet er lukket vil en knock-out kun skje i løpet av åpningstidene til det underliggende markedet. Posisjoner kan kun stenges gjennom knock-out-nivåer når det underliggende markedet er åpent.

a) Underliggende åpningstider på Brent Crude:

Kl. 01.00 – kl. 23.00 (CET). Åpner kl. 00.00 (CET) natt til mandag.

b) Underliggende åpningstider på US Crude:

Kl. 00.00 – kl. 23.00 (CET). Åpner kl. 00.00 (CET) natt til mandag.

Dette vil si at market maker vil kvotere priser på Brent Crude hele døgnet hver dag, og vil kunne stenges via knock-out 22 av disse timene.

Det er veldig likt for US Crude. Forskjellen er at posisjoner kan stenges via knock-out 23 timer i døgnet.

7. Turbokontrakter som har oljefutures Brent eller NYMEX (US crude) som underliggende marked vil rulle over til neste måneds futureskontrakt på den nest siste virkedagen før den siste tradingdag av den nåværende kontrakten. For eksempel hvis 30. november er den siste kalenderdagen i måneden, men den siste tradingdagen for futureskontrakter i november er den 28. vil utstederen endre til neste kontrakt den 26. kl. 23.00 (CE(S)T). Ved å gjøre de nødvendige justeringene vil utstederen sørge for at den nominelle verdien til turbowarranten forblir den samme når den underliggende futurekontraken rulles over til den neste.

For eksempel, la oss si at kursen på den underliggende November Brent Crude handles til 7 500 og at utstederen har en long-turbo med et knock-out-nivå på 7 400. Ettersom det forekommer en finansieringsjustering må utstederen justere knock-out-nivået med ett punkt. Siden premien blir regnet ut gjennom forskjellen mellom den underliggende kursen og knock-out-nivået vil den nye prisen på premien, etter justeringen, være på 99. Hvis futureskontrakten på December Brent Crude handles til en annen pris enn 7 500 vil det skapes et avvik angående turbowarrantens premie. For å sikre at innehavere av warranten opprettholder den samme nominelle verdien på sin posisjon vil utsteder justere warrantens samlede strike-pris. Hvis det underliggende markedet til en December Brent Crude futureskontrakt handles til 8 000 vil det nye knock-out-nivået ble regnet ut slik: 8 000 - 99 = 7 901. Dette flytter knock-out-nivået fra 7 400 til 7 901 og på den måten beholder innehaveren den samme nominelle verdien på sin posisjon.
Hver betinget ordre vil slettes fra ordreboken hver gang en underliggende futureskontrakt rulles over.

8. En daglig justering av knock-out-nivået blir regnet ut av turbowarrantens utsteder kl. 23.00 (CE(S)T) og påføres når vedlikeholdet er fullført kl. 23.02 (CE(S)T). Merk at dette ikke vil være en kontojustering siden knock-out-nivåets justering vil bli innlemmet i den daglige finansieringsrenten.

På en long-turbo24 vil knock-out-justeringen resultere i at knock-out-nivået beveger seg oppover over tid, og for en short-turbo24 vil den bevege seg nedover.

Når det gjelder long-turbo for råvarer vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x (admin.kostnad x [n/365])

Når det gjelder short-turbo for råvarer vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x (admin.kostnad x [n/365])

Admin.kostnad = 2,5 %

n = 1 for mandag til torsdag

n = 3 for fredag

For mer informasjon, vennligst se Dokumenter med viktig informasjon (KID) og prospektet for turboen din.

*Market maker legger normalt inn en kostnad som reflekterer garantien på knock-out-nivået.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.