Giring

Marginhandel

Girede produkter

Investorer og bedrifter har tilgang til et bredt spekter av girede produkter som dekker omtrent alle markeder du kan forestille deg. Det finnes også mange handelsteknikker for disse produktene.

Måter å handle med giring på

Giring brukes mye, og det finnes flere ulike handelsteknikker som gir en viss grad av giring. Du kan velge mellom:

 

Aksjemegler


Du kan benytte en aksjemegler som fungerer som et mellomledd mellom deg og det utvalgte investeringsinstrumentet. Meglere er enten enkeltpersoner eller organisasjoner, og de kan tilby en rekke investeringstjenester.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker aksjemeglere under Aksjer.

Futures

En futureskontrakt er en avtale som tidligere ble inngått i et futuresmarked, men i dag inngås gjennom elektroniske medier. Avtalen gjelder kjøp eller selg av et papir på et fremtidig tidspunkt til en spesifisert kurs.

Valutahandel

Valutahandel (ev. «forex» eller «FX») er en form for spekulasjon i den fremtidige utviklingen til ulike valutaer i forhold til hverandre. Du spekulerer i den relative bevegelsen til et valutapar. Populære par er for eksempel euro mot dollar eller pund mot dollar.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker aksjemeglere under Valuta.

CFD

En CFD er en avtale om å utveksle verdiforskjellen mellom det tidspunktet posisjonen ble åpnet, og det tidspunktet den ble lukket.

CFD-ene er girede produkter og kan medføre tap som overskrider det opprinnelige innskuddet.

Du finner mer informasjon om CFD-er og hvordan du handler med dem ved hjelp av giring under CFD-handel.

Opsjoner

Opsjoner er kontrakter som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende papir til en spesifisert kurs på eller før en spesifisert dato.

Du kan bruke dem til å spekulere i utviklingen til et bestemt papir eller sikre de eksisterende investeringene.