Giring

Giring og risiko

Er giring risikabelt?

Merk at giring alltid øker størrelsen på både gevinst og tap. Du har sjansen til å oppnå en imponerende fortjeneste, men samtidig er det potensielle tapet ditt ikke begrenset til beløpet du har skutt inn.

Det maksimale tapet, som en prosentandel av investeringen, er større når du handler med giring. Merk imidlertid at den maksimale risikoen, det vil si det meste du kan tape, er den samme enten du kjøper papirene til fullstendig verdi eller bare skyter inn et marginbeløp.

Derfor er det lurt å ta i betraktning posisjonens fullstendige verdi, ikke bare innskuddsbeløpet. Du bør ikke foreta en giret investering med mindre du er fullt forberedt på å dekke eventuelle tap.

leverage_is-leverage-risky

Eksempel på bruk av giring

La oss si at BP omsettes til 475 p per aksje. Du bestemmer deg for å kjøpe 1000 aksjer i BP for denne kursen.

Det maksimale tapet er det samme enten du kjøper direkte eller ved hjelp av giring. Dette beregnes ved å multiplisere endringen i aksjekurs (475 p – 0 = 475) med antall aksjer (1000) = GBP 4750. Som en prosentandel av den opprinnelige investeringen utgjør dette tapet 2000% hvis du handler med giring.

Verktøy for risikostyring

Selv om giringen medfører en viss risiko, finnes det mange teknikker for å styre risikoen og begrense det potensielle tapet.

Se Risikostyring for et fullstendig utvalg av verktøy som er tilgjengelige for å redusere potensielt tap, inkludert verktøy spesielt beregnet for handel med giring.

strategy_developing-a-trading-plan_2