Børshandlede produkter

Fordeler og handelsteknikker

Fordeler med ETP-handel

ETP-er passer ikke for alle investorer og investeringsstrategier, men de utgjør et attraktivt alternativ til ulike tradisjonelle investeringsinstrumenter.

Her er en liste over fordeler ved ETP-er:

 

Enkelttransaksjoner

ETP-er kombinerer det som ellers ville vært flere transaksjoner i ulike individuelle papirer, i én enkelttransaksjon.

Dette gjør det lettere å sette et bestemt kursmål for kurven med instrumenter du er interessert i. Dessuten reduseres kurtasjen fordi du bare belastes for én enkelttransaksjon, ikke for hvert enkelt papir.

 

Kontinuerlig prising

Kontinuerlig prising er en av de viktigste forskjellene mellom ETP-er og fond, som prises daglig i henhold til andelsverdien (NAV).

Siden du kan handle i hele børstiden, er det mye enklere for deg å sette et bestemt kursmål. For populære ETP-er er avviket mellom den daglige stengningskursen og bestanddelenes samlede NAV vanligvis mindre enn 2 %.

Tilgang til eksotiske markeder

I noen tilfeller er ETP-er det eneste instrumentet som gir deg eksponering mot visse underliggende markeder.

Eksotiske aksjer og indekser kan for eksempel være vanskelig tilgjengelige via tradisjonelle handelsteknikker.

Besparelser

ETP-er gjør at du sparer kurtasje og er mer kostnadseffektive enn andre instrumenter på en rekke måter.

I Storbritannia belastes for eksempel ikke ETP-er for «load» eller dokumentavgift, og forvaltningshonoraret er generelt lavere enn for fond.

Fleksibilitet

ETP-er omsettes på børs, omtrent på samme måte som enkeltaksjer.

Derfor kan investorer shorte, kjøpe på margin og legge inn stop-loss-ordrer og limit-ordrer.

Det kreves heller ikke noe minste investeringsbeløp.

Åpenhet

I tillegg til kontinuerlige kursoppdateringer i løpet av dagen kunngjør også ETP-leverandørene daglig hva fondene er sammensatt av.

Mangfold

Gjennom ETP-er kan du oppnå en bred diversifisering. Du kan replikere en kurv med papirer i én enkelttransaksjon.

Kurven kan inneholde lignende produkter, for eksempel energiselskaper, eller eventuelt mer varierte produkter, for eksempel en indeks over framvoksende markeder.

Skattefordeler

Du kan dra nytte av skattefordeler, avhengig av hvilket land du handler fra.

Handler du for eksempel i instrumenter som replikerer fond og indekser i Storbritannia, beskattes kapitalgevinster med en gang du oppnår fortjeneste på et papir inkludert i fondet. Til sammen kan det bli snakk om et større beløp.

Med ETP-er realiseres kapitalgevinstene først når du selger hele ETP-et. Derfor kan du bare beskattes én gang. Dette kan utgjøre en betydelig skattefordel.

Sjekk dine lokale skattelover for å finne ut hva som gjelder i din situasjon.

 

Måter å handle ETP på


CFD

Ved å handle i ETF-er som en CFD hos IG Markets kan du oppnå eksponering mot markedet til en brøkdel av kostnaden ved å eie underliggende papirer. Konseptet går ut på at du utveksler forskjellen i verdien til et bestemt ETF mellom det tidspunktet du åpner posisjonen, og det tidspunktet du lukker den.

Du kan normalt bruke CFD-handelskontoen på en rekke andre markeder i tillegg til ETF-markedet, for eksempel valuta-, indeks- og råvaremarkedet.

Les mer under CFD for mer informasjon.

aksjemegling

For å kjøpe eller selge ETP-er trenger du en aksjemegler som fungerer som et mellomledd mellom deg og aksjebørsen.

Du kan lese mer om de ulike tjenestene en aksjemegler tilbyr under Aksjer.