Børshandlede produkter

ETP-typer

Børshandlede fond (ETF)

De fleste ETF-er replikerer en bestemt aksjeindeks, for eksempel S&P 500. Du kan nå velge mellom et stadig økende utvalg av ETF-er som omfatter ulike sektorer og regioner, og som er tilpasset ulike investeringsstrategier og -stiler.

Hos IG tilbyr vi et omfattende utvalg av CFD-er i ETF på tvers av indekser og råvarer.

Et ETF basert på en indeks er ganske lik en indeksreplikator. En indeksreplikator kan imidlertid bare handles én gang om dagen, mens et ETF tilbyr kontinuerlig prising gjennom hele børsdagen. Dette gjør det enklere for deg å sette et bestemt kursmål, siden du får tilgang til en kurs som endrer seg hele dagen, i stedet for bare en sluttkurs.

Børshandlede råvarer (ETC)

ETC-er fungerer på nesten nøyaktig samme måte som ETF-er, men sporer råvarer i stedet for indekser.

Noen ETC-er replikerer direkte utviklingen til en spesifikk råvare, for eksempel gull eller olje. Andre kan replikere en indeks av diversifiserte råvarer. Det finnes for eksempel ETC-er basert på Deutsche Bank Liquid Commodity Index som måler råvarenes generelle utvikling på tvers av ulike sektorer.

ETC-er kan være interessante for deg som har en sterk risikoappetitt, spesielt fordi råvarer som metaller og energikilder har en tendens til å være mer volatile enn aksjeindekser.

Oppsummering av ETP-typer

Børshandlede fond (ETP) og børshandlede råvarer (ETC) er de to vanligste ETP typene, men det finnes også  mange andre produkttyper.

 

ETF

ETF-er replikerer vanligvis en bestemt aksjeindeks, for eksempel FTSE 100 eller S&P 500. De er tilgjengelige for et bredt spekter av indekser og dekker ulike sektorer og regioner.

ETC

ETC-er fungerer på nesten nøyaktig samme måte som ETF-er, men måler råvarer i stedet for indekser. De kan replikere én enkelt råvare (for eksempel gull) eller en kurv av råvarer (for eksempel industrimetaller).

ETP på obligasjoner

ETP-er på obligasjoner kan være populære i tider med resesjon, siden investorene da har en tendens til å foretrekke den relative sikkerheten til statsobligasjoner over potensielt mer volatile aksjer. iShares Euro Inflation Linked Bond Fund gir for eksempel en eksponering mot realrenteobligasjoner utstedt av europeiske regjeringer.

ETP på valuta

ETP-er på valuta er beregnet på å replikere spesielle scenarier knyttet til internasjonale valutaer. For eksempel vil PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund gjenskape en longposisjon på amerikanske dollar mot en bestemt kurv av utenlandsk valutaer: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK og CHF.

Girede ETP-er

Formålet med girede ETP-er er at de skal gi høyere avkastning enn de underliggende markedene de replikerer. De er beregnet på å gi avkastning på daglig basis og er kanskje ikke egnet for langsiktige investorer.

Det er viktig å huske på at potensialet for flerdobling av avkastningen også innebærer et potensial for flerdobling av tapet. Dette er et godt eksempel på at du ikke kan oppnå avkastning uten risiko.