Opsjoner vs CFDer

Hos IG kan du handle to typer av produkter med giring: Opsjoner og CFDer. Opsjoner og CFDer er begge finansielle derivatprodukter som gjør det mulig for deg å ta en posisjon på markeder som gjerne er utilgjengelige ellers. De deler mange fordeler, men det er noen hovedfordeler som er unike for dem begge.

Hvordan kan jeg trade hos IG?

Vi tilbyr to forskjellige kontoer hvor du kan trade med giring - en opsjonskonto og en CFD-konto.

En opsjon gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en bestemt forfallsdato.

Les mer

En CFD er en avtale om å utveksle prisen på et aktivum fra da posisjonen ble åpnet til den ble lukket.

Les mer

Du kan velge om du ønsker å åpne en opsjons-tradingkonto eller en CFD-trading-konto, eller begge, i vårt søknadsskjema.

Hva er best for meg, opsjoner eller CFDer?

Fordeler ved opsjoner

 • Velg den beste giringen for deg, med renter som ligner turbo warranter og børshandlede opsjoner.
 • Trading 24 timer i døgnet
 • Handle etter stigende, fallende og flate markeder
 • Få større kontroll over risikoene dine
 • Kursene på barrier-opsjoner beveger seg en-for-en med det underliggende1
 • Kursene på vanilla-opsjoner tilbyr unike tradingmuligheter
 • Negativ saldo-beskyttelse

Fordeler ved CFDer

 • Trade med giring, forstørr dine potensielle gevinster og tap
 • Trading 24 timer i døgnet
 • Handle på stigende og synkende markeder
 • Direct market access (DMA) på valuta2 og aksjer
 • Trade til markedskursen på aksjer
 • Kjenn posisjonens verdi, med kurser baserte på det underliggende markedet
 • Negativ saldo-beskyttelse

Hvordan kan jeg åpne en trading-konto online?

Å åpne en CFD-konto eller en opsjonskonto hos IG er raskt og enkelt. Dersom du åpner én konto og senere ønsker å trade vårt andre produkt også, så er det enkelt å legge til enda en konto.

Fyll inn et enkelt elektronisk skjema

Vi kommer til å stille deg spørsmål om tradingerfaringen din

Umiddelbar ID-verifisering

Vi kan vanligvis bekrefte identiteten din umiddelbart

Gjør innskudd og start å trade

Eller bli vant til plattformen vår med en risikofri demokonto

Opsjoner vs. CFDer, forskjeller i detaljer

Opsjoner CFDer
Hva er det? Opsjoner er en form for finansielle derivater. Hos IG kan du trade to typer - barrier-opsjoner og vanilla-opsjoner. Begge gjør det mulig å trade på kurser hentet fra det underliggende markedet heller enn selve markedet, men kursene til vanilla-opsjoner er i tillegg basert på en rekke andre faktorer. CFDer er en form for finansielle derivater. Du trader på kurser hentet fra det underliggende markedet og ikke det virkelige underliggende markedet.
Forfaller de? Det er bestemte forfallsdatoer for både barrier- og vanilla-opsjoner. Nei, de forfaller ikke (ekskludert forwardkontrakter).
Når kan jeg trade? 24 timer i døgnet for barrier-opsjoner og en rekke store vanilla-opsjoner. 24 timer i døgnet på valuta og store aksjeindekser. For andre markeder er det normale åpningstider. Vi tilbyr også helgetrading på utvalgte markeder.
Må jeg betale for å holde posisjoner åpne? Ingen daglig finansieringskostnad for vanilla-opsjoner. Daglig finansieringskostnad for barrier-opsjoner. Daglig finansieringskostnad for alle markeder, unntatt futures. Rollover på futures.
Tjener IG på at jeg taper? Vi tjener primært på kurtasjer, spreads og premier, og hedger majoriteten av netto kundeeksponering. Vi aksepterer et lavt nivå av markedsrisiko der vi kan oppnå en liten gevinst eller tap.

Vi tjener primært på kurtasjer, spreads og premier, og hedger majoriteten av netto kundeeksponering. Vi aksepterer et lavt nivå av markedsrisiko der vi kan oppnå en liten gevinst eller tap.

Utfallet av en kundes DMA-trade2 påvirker aldri vår gevinst eller tap.

Hva slags trading passer de til?

 Intra-dag

 Daglig

 Mellomlang horisont

  Intra-dag
  Daglig
  Mellomlang horisont
Kan jeg motta utbytte?   Vi gjør utbyttejusteringer på barrier-opsjoner for indekser.   Vi gjør utbyttejusteringer på CFDer av aksjer og aksjeindekser.
Kan den brukes til hedging?  Ja  Ja
Kan jeg åpne en bedriftskonto?   Ja, vi tilbyr bedriftskontoer.   Ja, vi tilbyr bedriftskontoer.
Utvalg av instrumenter

More enn 20 000 instrumenter, inkludert:
 Valuta

 Aksjeindekser

 Metaller

 ​Energier

 Spot- metaller

 Myke råvarer

 Daglig aksjeindeks-futures

 Daglig olje-futures

Mer enn 15 000 instrumenter, inkludert:

 Valuta

 Aksjeindekser

 Metaller

 Energier

 Spot-metaller

 Myke råvarer

 Aksjer

 Kryptovaluta

 DMA-valuta2

 DMA-aksjer

 Opsjoner3

 Rentesatser

 Obligasjoner

 Sektorer

 Aksjeindeks-futures

Hvordan handle Fra opsjonskjeden velger du strike-prisen, deretter velger du handelsstørrelsen. For barrier-opsjoner velger du også knock-out-nivå. Gevinster og tap blir realisert i instrumentets basisvaluta. Du velger handelsstørrelsen gjennom antallet kontrakter eller aksjer du ønsker å trade. Hver kontrakt har en forhåndsbestemt verdi. Gevinster og tap blir realisert i instrumentets basisvaluta. Kontrakter tilgjengelig i EUR.
Avgiftene

En premie, som inkluderer spreaden, på alle markeder.

En kurtasje per kontrakt på alle markeder.

Finansieringsjusteringer på barrier-opsjoner.

En premie for knock-out på barrier-opsjoner som kun skal betales når knock-out-nivået ditt nåes.

En spread på alle markeder unntatt aksjer.

Vi tar en kurtasje for aksje-CFDer, men ingen spread.

Finansieringsjusteringer (ekskludert futures).

Tradingplattformer

 Handle på dataen

 Apper for mobilen (iPhone, Android)

 Nettbrett (iPad)

 L2 Dealer (DMA)

 MetaTrader 4

 ProRealTime

 Handle på dataen

 Apper for mobilen (iPhone, Android)

 Nettbrett (iPad)

 L2 Dealer (DMA)3

 MetaTrader 4

 ProRealTime

Direct market access  Nei   Ja, for valuta2 og aksjer
Kom i gang

 Introduksjonsprogram

 Forhåndsvisning av interaktiv plattform

 Demokonto

 Introduksjonsprogram

 Forhåndsvisning av interaktiv plattform

 Demokonto

Tradingeksempler på opsjoner vs. CFDer

FTSE: opsjonstrading vs. CFD-trading

Eksempelet under viser en opsjonstrade (også kalt opsjonshandel eller optionstrade) og en CFD-trade der vi har en short posisjon på FTSE 100. Ved bruk av den samme handelsstørrelsen sammenligner eksemplet prosessen og utfallet av en barrier-opsjons-trade, en vanilla-opsjons-trade og en CFD-trade.

Barrier-opsjon Vanilla-opsjon CFD
Verdien på det underliggende markedet FTSE 100 6 200 FTSE 100 6 200 FTSE 100 6 200
Instrument Barrier Put (6 400 knock-out) 6 200 Put FTSE
Kursen vår 200,4/201,2, knock-out-premie på 0,8 45/50 6 199,5 -6 200 - 5
Trading Kjøp til 201,2 Kjøp til 50 Selg til 6 199,5
Handelsstørrelse 10 kontrakter. Hver kontrakt er verdt 1 £ per punkt 10 kontrakter. Hver kontrakt er verdt 1 £ per punkt 1 kontrakt. Hver kontrakt er verdt 10 £ per punkt
Marginkrav 2 012 £
((Knock-out-nivå - IGs underliggende salgskurs) + premien for knock-out) x størrelsen
500 £
(Handelsstørrelse x opsjons-premie)
3 100 £
Handelsstørrelsen x salgskursen x marginkrav (nå 5 %)

Hva skjer videre?

Ved kl. 23 (norsk tid) har markedet falt til 6 150. Det er kursen hvor våre kostnader er kalkulert. Den fortsetter å falle jevnt frem til neste dag og ender på 6 120.

Barrier-opsjon Vanilla-opsjon CFD
Finansiering

Daglig finansieringskostnad på 3,38 £.

(One-month Libor (f.esk. 0,4925 %) minus 2,5 % x verdien på handelen x underliggende nivå kl. 22) / 365

(-2,0075 % x 6 000 x 6 150) / 365

Ingen daglig finansieringskostnad

Daglig finansieringskostnad på 3,38 £ (One-month Libor (f.esk. 0,4925 %) minus 2,5 % x verdien på handelen x underliggende nivå kl. 22) / 365 (-2,0075 % x 100 £ x 6 150) / 365

Underliggende marked 6 120 6 120 6 120
Lukk Selg til 280,4 Selg til 100 Kjøp til 6 120,5
Totale markedsbevegelser og gevinst/tap

280,4 - 201,2 = 79,2 punkter.


Verdien til et punkt = 10 £


Bruttofortjeneste = 79,2 x 10 £ = 792 £

100 - 50 = 50 punkter.


Verdien til et punkt = 10 £


Bruttofortjeneste = 50 x 10 £ = 500 £

6 199,5 - 6 120,5 = 79 punkter.

Verdi av ett punkt = 10 £

Bruttofortjeneste = 79,2 x 10 £ = 792 £

Kostnader

0,8 punkt spread: det underliggende falt med 80 punkter, men du dro fordel av det etter ett fall på 79,2.

Finansiering trukket fra saldobalanse: 3,38 £.

Det er gjeldende kurtasje på 1 £ ved 10 kontrakter for å åpne eller lukke

5 punkt spread: det underliggende falt med 80 punkter, men opsjonskursen steg med mindre enn dette. Ingen gjeldende finansiering. Det er gjeldende kurtasje på 1 £ ved 10 kontrakter for å åpne eller lukke

1 punkt spread: det underliggende falt med 80 punkter, men du dro fordel av det etter ett fall på 79. Finansiering trukket fra saldobalanse: 3,38 £

Nettogevinst 786,62 £ 498 £ 786,62 £
Hva om...

Dersom det underliggende markedet stiger til 6 280 istedenfor:

120,4 – 201,2 = -81,2 punkter
(-81,2 x £10) - 3,44 £ (høyere finansieringskostnad for å ta hensyn til en høyere markedsstengning kl. 23).

2 £ kurtasje gjelder

= 813,44 £ nettotap

Dersom det underliggende markedet stiger til 6 280 istedenfor:

Opsjonen vil fortsatt ha noe verdi så lenge det er tid igjen frem til forfall. Det meste du kan tape er premien du betalte. 50 punkter x 10 £ = 500 £ (pluss kurtasjeavgifter)

Dersom det underliggende markedet stiger til 6 280 istedenfor:

6 280,5- 6 199,5 = -81 punkter

(-81 x £10) - £3.44 (høyere finansieringskostnad for å ta hensyn til en høyere markedsstengning kl. 23)

= 813,44 £ nettotap

GBP/USD opsjonstrading vs. CFD trade

Eksemplet nedenfor demonstrerer forskjellene ved å handle en barrier-opsjon, vanilla-opsjon og en CFD på en long GBP/USD-posisjon. Den viser utfallet dersom markedet stiger som forventet.

Barrier-opsjon Vanilla-opsjon CFD
Marked Spot GBP/USD Spot GBP/USD Spot GBP/USD
Instrument Barrier-call (12 600 knock-out) 12 800 Call GBP/USD
Vår kurs 185,1/185,9, knock-out-premie av 2 55/60 12 783/12 784
Trading Kjøp 10 kontrakter til 185,9 (1 kontrakt = 1 $ per punkt) Kjøp 10 kontrakter til 60 (1 kontrakt = 1 $ per punkt) Kjøp 1 kontrakter til (1 kontrakt = 10 $ per punkt)
Marginkrav

1 859 $

((IGs underliggende kjøpspris - knock-out-nivå) + knock-out-premie) x størrelse

600 $

(størrelse på posisjonen x opsjons-premie)

4 257 $

En kontrakt er 10 $ per punkt og marginrenten er 3,33 %

Hva skjer videre?

GBP/USD stiger 100 punkter til neste dag.

Barrier-opsjon Vanilla-opsjon CFD
Finansiering

Finansiering = størrelse x (tom-next-rente + administrasjonsavgift på 0,3 %)

(10 $ x 0,7)

= 7 $
Ingen daglig finansieringskostnad gjelder

Finansiering = størrelse x (tom-next-rente + administrasjonsavgift på 0,3 %)

(10 $ x 0,7)

= 7 $
Underliggende marked 12 883/12 884 12 883/12 884 12 883/12 884
Lukk Du selger til 285,1 Du selger til 75 Du selger til 12 883
Bruttofortjeneste

992 $

285,1 – 185,9 = 99,2

Antall kontrakter = 10

Verdi per kontrakt 1 $

160 $

75 -60 = 15

Verdi av ett punkt = 10 $

Nettogevinst = 15 x 10 $ = 150 $

990 $

12 883- 12 784 = 99

Antall kontrakter = 1

Verdi per kontrakt 10 $

Kostnad

0,8 punkt spread.

Det underliggende gikk opp 100 punkter, men du gjorde fortjeneste fra en stigning på 99,2. Finansiering trukket fra saldobalanse: 7 $. Kurtasje på 1 $ som gjelder for 10 kontraktposisjoner inn og ut.

Spread på 5 punkter


Ingen finansiering

Kurtasje på 1 $ som gjelder for 10 kontraktposisjoner inn og ut.

IGs spread er 1 punkt.

Det underliggende steg med 100 punkter, men du gjorde fortjeneste fra en stigning på 99. Finansiering trukket fra saldobalansen: 7 $
Nettogevinst 983 $ 148 $ 983 $
Hva om...

Markedet synker 114 punkter istedenfor:


Nettotap = 1 135 $

Markedet synker 114 punkter istedenfor:

Opsjonen vil fortsatt ha noe verdi så lenge det er tid igjen frem til forfall. Det meste du kan tape er premien du betalte: 60 punkter x 10 $ = 600 $ (pluss kurtasjeavgifter)

Markedet synker 114 punkter istedenfor:

Nettotap = 1 135 $

Åpne en trading-konto hos en av verdens største leverandører

Det er lett og enkelt å åpne en trading-konto for opsjoner eller CFDer hos IG, du kan starte tradingen i løpet av noen minutter. Eller, hvorfor ikke prøve ut plattformen vår og trene på å ta posisjoner i vår risikofrie demokonto?

Kanskje du også er interessert i...

 • Eksperthjelp

  Usikker på hvilken konto som passer deg best? Få hjelp fra vårt imøtekommende kundeservice-team på en rekke måter.

 • Plattformer som er enkel å bruke

  Oppdag teknologien vi tilbyr for å hjelpe deg trade på best mulig måte, om det er på dataen din eller på farten

 • Omfattende utdannelse

  Bli en bedre trader uansett erfaringsnivå, med interaktive kurs, live-eventer og mer

1Dette er ikke tilfellet hvis knock-out-nivået endres. Hvis premien for knock-out endres vil kursen for knock-out flytte seg like mye som premien endres.

2På grunn av regulatoriske inngrep vil visse produkter ikke være tilgjengelige for ikke-profesjonelle kunder fra og med 2. juli 2018. Som et resultat av dette kan vi kun tilby Forex Direct til profesjonelle traders. For å lese mer om dette og for å finne ut om du kan kvalifiseres til å bli en profesjonell trader, vennligst se siden vår om Profesjonell trading.

3CFD-opsjoner er kun tilgjengelige for profesjonelle kunder.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 81 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Opsjoner er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.