Aksjer

Utbytte

Hva er utbytte?

Utbytte er den delen av selskapets overskudd som deles ut til aksjonærene.

Når et selskap tjener penger, velger ledelsen om den vil tilbakeføre pengene til virksomheten eller dele dem ut til aksjonærene som utbytte. De fleste stabile selskapene prøver å finne en balanse ved å reinvestere en prosentandel av fortjenesten og dele ut resten som utbytte i form av kontanter eller aksjer.

Utbytte kan kompensere for at aksjekursen ikke stiger, ved at aksjonærene i stedet får en inntekt. «Vekstselskaper» tilbyr vanligvis ikke utbytte. I stedet reinvesterer de overskuddet i å opprettholde veksten og utvide virksomheten. I dette tilfellet får aksjonærene avkastning i form av en høyere forventet aksjekurs.

Når betales det utbytte?

Hver gang et selskap betaler ut utbytte, må det være offisielt erklært av styret. Selskaper som betaler ut utbytte kontant, gjør vanligvis dette én gang i halvåret. De kan også av og til dele ut et ekstraordinært utbytte.

Det er viktig å merke seg følgende datoer:

datoen det erklæres utbytte
Dette defineres som den dagen styret kunngjør at det skal utbetales utbytte.

registreringsdato
Dette er den datoen selskapet offisielt bestemmer hvem som har rett til utbytte (registrerte aksjonærer).

eks. utbyttedato
Det kan ta noe tid å registrere aksjekjøp. For å unngå eventuelle komplikasjoner knyttet til eierskap når utbytte betales ut, kommer registreringsdatoen etter en frist (på normalt to eller tre dager). Aksjeeierskapet ditt må være registrert innen denne fristen for at du skal regnes som aksjonær og motta utbytte.

Denne fristen kalles eks. utbytte-dato. Hvis aksjeeierskapet ditt er registrert på eks. utbytte-datoen, kan du selge aksjen senere og likevel motta utbytte.

betalingsdatoen
Dette er den dagen utbytte utbetales til aksjonærene. Det kan gå lang tid mellom eks. utbytte-datoen og betalingsdatoen.

Selskapshendelser

En selskapshendelse oppstår når et offentlig omsatt selskap foretar en endring som påvirker aksjonærene, for eksempel en fusjon, et oppkjøp eller en aksjesplitt. En selskapshendelse må normalt vedtas av selskapets styre og godkjennes av aksjonærene.

En selskapshendelse kan få betydelige konsekvenser for selskapets finanser, herunder aksjekurs og avkastning.

Derivater

Aksjederivater er kontrakter som verdisettes basert på kursen til en underliggende aksje – det vil si en aksje som omsettes normalt på børsen.

Det er slike kontrakter vi tilbyr her i IG Markets. Kort fortalt er differansekontrakter (CFD-er) avtaler om å utveksle verdiforskjellen for en bestemt aksje (eller et annet instrument) mellom det tidspunktet posisjonen ble åpnet, og det tidspunktet den ble lukket.

Når du kjøper et aksjederivat, betaler du for en kontrakt på den underliggende aksjen, og ikke selve aksjen. Det finnes mange forskjellige typer derivatkontrakter. De vanligste er CFD-er, futures og opsjoner.