Aksjer

Aksjer forklart

Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et selskap som kan bli tilbudt for salg til investorer.

Den samlede verdien av selskapet er delt opp i enheter som alle er like store. Disse enhetene kalles for aksjer. Dersom et selskap har en verdi på USD 200 millioner og utsteder 100 millioner aksjer, har hver aksje en verdi på USD 2 – eller 200 cent.

Når verdien på selskapet svinger, gjør aksjekursen det samme. Investorer som kjøper aksjer i et selskap, håper det kommer til å vokse i verdi, slik at de kan selge aksjene til en høyere kurs.

På engelsk kalles aksjer for «shares» eller «stocks». De er et verdipapir eller egenkapitalinstrument.


Hvorfor tilbyr selskapene aksjer?

Gjennom en børsintroduksjon kan selskapet tilby aksjer (og dermed eierandeler) til investorene. Slik henter det inn kapital som settes inn i virksomheten.

Dersom pengene benyttes til ekspansjon og effektivisering, øker aksjekursen. På denne måten er både selskapet og investorene avhengig av hverandre.

Børsintroduksjon er også en måte selskapseiere kan realisere en fortjeneste på, særlig hvis de har bygget opp et selskap fra bunnen av. Ulempen er at de ikke lenger er eneeier av virksomheten, men blir ansvarlige overfor aksjonærene.