Risico's beheren

Uw risico beheren

Risicohouding

U kunt geen weloverwogen handelsstrategie ontwikkelen zonder goed na te denken over uw risicohouding. Zelfs investeringen met een laag risico kunnen uiteindelijk risicovoller zijn indien de markt zich tegen u keert en verliezen lijdt. 

Iedereen heeft een eigen risicohouding; een investering die voor de één een opwindende kans is, kan voor een ander gevaarlijk en stressvol zijn. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij het risico dat u neemt.

Door uw exposure zorgvuldig te beheren, zou het eenvoudiger moeten zijn een gezonde en reële risicohouding aan te nemen.

Hier volgen enkele belangrijke methoden die u kunt gebruiken:

 

Diversificatie

U kunt uw risico minimaliseren door uw geld te investeren in verschillende soorten financiële producten, waardoor u het risico spreidt. Een gediversifieerde portefeuille heeft twee belangrijke voordelen:

Het beperken van de gevolgen van verliezen
Als u uw gehele kapitaal in de aandelen van een enkel bedrijf investeert, riskeert u uw gehele of gedeeltelijke investering te verliezen indien het bedrijf failliet gaat. Echter, als u verschillende bedrijfsaandelen koopt, zullen uw potentiële verliezen geen ernstige financiële gevolgen voor u hebben.

NB: zelfs het spreiden van uw kapitaal over een uitgebreid aanbod aandelen kan u niet volledig beschermen. Uw winsten of verliezen blijven afhankelijk van willekeurige economische factoren die uw aandelensector beïnvloeden.  

Het spreiden van uw investeringen
Dit is de sleutel naar een gebalanceerde portefeuille en staat bekend als asset-allocatie. Dit is de manier waarop u uw investeringskapitaal verspreidt over de activatypes - dus hoeveel u in aandelen, obligaties, vastgoed en andere producten investeert.

Deze activatypes bewegen vaak onafhankelijk van elkaar of kunnen zelfs in tegengestelde richting van elkaar bewegen, afhankelijk van hun economische wisselwerking.

Het is ook mogelijk te diversifiëren binnen hetzelfde activatype, door bijvoorbeeld in internationale markten te investeren of verschillende bedrijfssectoren.

Geselecteerd risico

U kunt ervoor kiezen enkele orders met een hoger risico te openen, als deze u de mogelijkheid geven tot vergrote winsten. U kunt bijvoorbeeld besluiten long te gaan op een volatiel product als uw technische analyse suggereert dat dit poduct waarschijnlijk op korte termijn zal stijgen. Zie onze sectie Technische analyse voor meer informatie.

Het is geen garantie dat een bepaalde marktrichting door zal blijven gaan. Echter, door uw grafiekanalyse met uw risicohouding te combineren, kunt u een weloverwogen beslissing nemen welke risicovolle transacties het waard zijn en welke niet.

 

Het gebruik van een stop-loss

Een stop-lossorder geeft u de mogelijkheid verliezen te beperken door niveau te kiezen waarop uw transactie gesloten wordt als de markt zich tegen u blijft bewegen. Zie onze sectie Orders om hier meer over te lezen.

 

Uw risk/reward ratio bepalen

Het is verstandig de verwachte winsten over uw investering te vergelijken met de hoeveelheid risico die u loopt deze winsten daadwerkelijk te behalen.

Om uw risk/reward ratio te bepalen vergelijkt u uw kapitaal dat u riskeert met de potentiële winsten en drukt u deze uit in een ratio.

Dus als het risico €200 is en de beloning €400, bedraagt de risk/reward ratio 1:2.

 

Voorbeeld - risk/reward ratio voor Citigroup aandelen

  1. U koopt bijvoorbeeld 200 Citigroup aandelen voor $27 per aandeel (200x$27=$ 5.400). U plaatst een stop-loss op het niveau van $25 (wanneer uw investering nog $5.000 waard zal zijn) om er zeker van te zijn dat u niet meer dan $400 zult verliezen.
  2. Volgens uw analyse verwacht u dat de prijs in de aankomende maanden $31 zal bereiken.
  3. In dit geval bent u bereid $2 per aandeel ($400) te riskeren in de hoop dat u $4 per aandeel ($800) zult bereiken bij het sluiten van de positie.
  4. Omdat u het dubbele bedrag kunt verdienen van wat u geriskeerd heeft, is de risk/reward ratio 2:1.
  5. Het vinden van uw ideale risk/reward ratio is een kwestie van oefenen. In onze module Ontwikkelen van een handelsplan leert u meer over het beoordelen van uw risk/reward ratio.

Uw emoties beheersen

Bij het nemen van belangrijke handelsbeslissingen is het essentieel dat u onderscheid maakt tussen rationele en emotionele beslissingen. U dient niet uit te gaan van uw ‘instinctieve’ gevoel dat een bepaald aandeel zal gaan stijgen of dalen, tenzij dit blijkt uit onderbouwde analyses.

Zie onze module Algemene vergissingen om meer te lezen over de psychologie die uw handelen kan beïnvloeden en de valkuilen die u dient te vermijden.

Het vereist discipline om u te houden aan de vooraf bepaalde handelsstrategie en de te volgen. Emotionele reacties kunnen leiden tot stress of juist een adrenalinekick. Weten wanneer u uw winsten moet behalen of uw verliezen dient te accepteren is, in het bijzonder op volatiele markten, van essentieel belang.

Het creëren van een gestructureerd plan kan u helpen het risico te beheren door uw doelen en strategie te bepalen. Zie onze module Ontwikkelen van een handelsplan om hier meer over te lezen.