Orders, stops en limieten

Typen orders

Wat is een order?

Een order is de instructie voor het openen of sluiten van een transactie. Er bestaan verschillende soorten orders die u kunt plaatsen, afhankelijk of u direct wilt handelen if wilt wachten op een bepaalde prijs. De meest voorkomende typen orders worden hier uitgelegd.

 

Marktorders

Dit zijn orders om direct te kopen of te verkopen tegen de best beschikbare marktprijs.

Uw marktorder wordt direct uitgevoerd zolang de markt voldoende liquide is, dus zolang er kopers en verkopers zijn. U zou dit type order kunnen gebruiken als u het goed vindt om te handelen tegen de huidige marktprijs.

Wanneer een order wordt uitgevoerd, heet dit een filled order: een order waarbij een positie is gesloten of een nieuwe is geopend.

Instaporders

Instaporders kunnen automatisch een transactie voor u openen wanneer de markt een bepaald niveau bereikt. U zou dit type order kunnen gebruiken wanneer u uitgaat van een bepaalde prijs en de markt niet voortdurend in de gaten wilt houden.

Deze worden ook orders om te openen genoemd.

Sluitingsorders

Deze orders sluiten uw bestaande transactie automatisch wanneer de markt een bepaald prijsniveau bereikt.

U kunt deze gebruiken om winst veilig te stellen als de prijs in uw voordeel beweegt of om verliezen te beperken als de prijs zich tegen u beweegt.

Deze worden soms orders om te sluiten genoemd.

Duur van order

Instap- en sluitingsorders blijven actief, tenzij aan uw voorwaarden wordt voldaan; op dat punt worden het gevulde orders. U moet besluiten of u wilt dat een order voor een onbepaalde tijd geldig blijft of dat deze na een bepaalde periode geannuleerd moet worden.

 

Geldig tot annulering

Orders die Geldig tot annulering (GTA) zijn, blijven geldig totdat u deze zelf annuleert of gevuld worden. Op sommige beurzen kan een GTA-order alleen gedurende een bepaalde periode geldig zijn; het is handig om dit met uw broker na te gaan.

Geldig voor de dag

Orders die Geldig voor de dag (GVDD) zijn, blijven geldig tot het einde van de handelsdag waarop u de order plaatst. Ga met uw broker na wanneer de door u gekozen markt sluit.

Geldig tot datum/tijd

Orders die Geldig tot datum/tijd (GTD) zijn, vereisen dat u een datum en tijd kiest waarop u de order wilt annuleren als deze niet gevuld is.

 

Om te leren hoe u orders kunt gebruiken tijdens het handelen in CFD's bezoekt u de pagina over Orders