Indices

Prijsvorming en -weging

De prijsvorming van indices

Indices kunnen ingedeeld worden aan de hand van de verschillende prijsvormingsmethoden. Er zijn drie categorieën:

 

Prijsgewogen indices

De prijs van ieder onderdeel van een aandeel is de enige factor die de indexwaarde bepaalt. De totale indexwaarde wordt berekend door de aandelenprijzen van alle indexaandelen bij elkaar op te tellen en het totaal te delen door het totale aantal aandelen. Hoger geprijsde aandelen hebben daardoor meer gewicht, waardoor deze meer invloed hebben op de indexprestaties.

De Dow Jones Industrial Average is een voorbeeld van een prijsgewogen index.

Kapitaalgewogen indices

De prijs van elk onderdeel-aandeel wordt gewogen, afhankelijk van het marktkapitaal, waardoor grotere bedrijven een groter percentage van de weging hebben. De totale waarde van de index wordt berekend door het marktkapitaal van alle aandelen bij elkaar op te tellen en dit te delen door het totale aantal aandelen. Dit betekent dat sectoren met zeer grote bedrijven, zoals de mijnbouw- en banksector, hun nationale aandelenindices zeer sterk beïnvloeden.

De FTSE 100-index is een voorbeeld van een kapitaalgewogen index.

Samengestelde indices

Een aantal aandelen, indices of andere variabelen worden samen gegroepeerd en gestandaardiseerd, om een statistische meting van een markt of de prestaties van een gehele sector in de tijd te bieden. Dit biedt een nuttig benchmark waartegen de portfolio van een investeerder gemeten kan worden. Samengestelde indices kunnen ofwel prijsgewogen ofwel kapitaalgewogen zijn: de term 'samengesteld' geeft de bron van de inhoud aan.

De NASDAQ Composite is een voorbeeld van een samengestelde index.

 

Hoe is dividend van invloed op de prijzen van indices?

Dividendbetalingen van de aandelen die onderdeel uitmaken van een index zullen er in het algemeen voor zorgen dat de prijs van de index daalt. Dit komt doordat de waarde van een individueel aandeel door het bedrag aan verklaard dividend op de ex-dividenddatum gewoonlijk daalt.

Als u een futurespositie op een index hebt, zullen verwachte dividend- en rentebetalingen in de prijs van het contract worden berekend, dus u zult niet beïnvloed worden door een val in de prijs van de index.

Als u een long CFD-positie op een index hebt die een bedrijf omvat dat dividend aanbiedt, zult u dividend ontvangen, net als de aandeelhouders van het bedrijf. Dus, op voorwaarde dat u uw long positie bij sluiting van de beurs op de dag voor de ex-dividenddatum hebt, zou u geen negatieve gevolgen moeten ondervinden. De dividendbetaling die u ontvangt zou enig verlies dat wordt veroorzaakt door de daling in de prijs van het aandeel moeten compenseren. Als u op dat moment een short positie open hebt, zult u in plaats daarvan het dividend betalen.