Hoe te verhandelen

Orders: stops en limieten

Stops

Een stop is een type order - een instructie voor ons om uw transactie te sluiten tegen een bepaalde prijs. 

U gebruikt een stop allereerst om uw risico te beheren, door te specificeren hoeveel punten u bereid bent de markt tegen u te laten keren of hoeveel punten u bereid bent te verliezen, voordat u wilt dat uw transactie wordt gesloten

Tijdens het plaatsen van een transactie kunt u een stop toevoegen op het orderticket.

Gapping en slippage

U moet er echter op letten dat stops niet altijd uw transactie sluiten op het door u gekozen niveau. Er kan een gap in de markt ontstaan, wat betekent dat deze van een prijs naar een andere springt zonder marktactiviteit tussen deze twee prijzen. 

Dit zal in de meeste gevallen gebeuren wanneer u een transactie buiten de normale handelsuren gedurende het weekend aanhoudt, wanneer het openingsniveau vna de markt kan verschillen van het vorige sluitingsniveau. In dit geval zal uw transactie worden gesloten tegen de best beschikbare prijs, wat betekent dat u riskeert meer geld te verliezen dan u had verwacht. Dit staat bekend als slippage.  

Uw stop beschermen 

Om er zeker van te zijn dat uw stop wordt uitgevoerd op het door u aangegeven niveau, verandert u deze in een gegarandeerde stop. Er zullen echter kosten in rekening worden gebracht indien deze wordt geraakt. 

Andere manieren voor het gebruiken van stops

U kunt stops ook gebruiken om nieuwe transacties te openen. Deze staan bekend als 'stop entry orders'.

Limieten

Een limiet is het tegenovergestelde van een stop, ingesteld om uw transactie automatisch te sluiten nadat u een zekere winst heeft vastgesteld.

U moet onthouden dat dit ordertype u ervan kan weerhouden winsten te maken wanneer de markt zich verder beweegt in de voor u gewenste richting. 

 

IG_Indices_Guaranteed-Stops

Typen stoporders

Leer meer over de drie hoofdtypen stops

Een stop-loss is een ordertype die uw broker instrueert uw positie automatisch te sluiten indien deze een bepaald prijspunt raakt die lager is dan de huidige prijs.

Er zijn drie hoofdtypen stops die u kunt gebruiken wanneer u handelt in de markten. Hier volgt een overzicht.

Normale stops

Het meest voorkomende type stop, de normale stop (ook bekend als de stop-loss order) sluit uw positie wanneer een aangegeven prijs wordt geraakt.  

U heeft bijvoorbeeld een long positie geopend op 10,000 Netflix aandelen tegen 37 cent, met een stop-loss op 32 cent. Indien de aandelenprijs van Netflix daalt onder 32 cent, wordt uw stop-loss geactiveerd en worden uw verliezen gelimiteerd tot €500 (10,000 x 0,05 cent).

Uw stops zullen echter niet altijd uw positie op het door u aangegeven niveau sluiten. Door gapping of slippage - wanneer wij uw transactie niet op het door u aangegeven niveau kunnen sluiten vanwege hoge volatiliteit - kan uw positie tegen een slechtere prijs worden gesloten dan u had verwacht. 

Gegarandeerde stops

Een manier om er zeker van te zijn dat uw stop op het door u aangegeven niveau wordt uitgevoerd is door een gegarandeerde stop toe te voegen. Gegarandeerde stops werken op dezelfde manier als normale stops, behalve dat deze altijd gevuld zullen worden op precies het door u aangegeven niveau: zelfs indien er sprake is van gapping of slippage. 

Indien uw gegarandeerde stop wordt geraakt zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Trailing stops 

Trailing stops helpen uw verliezen te limiteren en kunnen ook winsten vastleggen die op die positie gemaakt zijn. 

In plaats van een stop aan een bepaald niveau toe te voegen, worden trailing stops op een aantal punten afstand van de huidige prijs van uw positie toegevoegd. Als vervolgens uw positie in de voor u gewenste richting beweegt, zal ook de stop meebewegen. Indien uw winsten teniet worden gedaan, zal uw stop worden geraakt bij het volgende niveau, waardoor uw positie wordt gesloten voordat uw winsten verloren gaan. Let op: trailing stops zijn geen gegarandeerde stops en zijn onderhevig aan slippage.